Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Szklarczyk, dr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 16402981900

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • [referat, 2015]
 • TytułApplying numerical contaminants' F&T modelling for designing effective groundwater remediation strategies
  AutorzyAleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoAquaConSoil Copenhagen 2015 : 13textsuperscript{th} international UFZ-deltares conference on Sustainable use and management of soil, sediment and water resources : 9–12 June 2015, Copenhagen, Denmark : programme, book of abstracts. — [Leipzig : s. n.], [2015]. — S. 146
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułApplying numerical modeling for designing strategies of effective groundwater remediation
  AutorzyAleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoEnvironmental Earth Sciences. — 2017 vol. 76 iss. 6 art. no. 248, s. 1–13. — tekst: https://goo.gl/6myiNR
3
 • [inne, 1990]
 • TytułAtlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : katalog otworów wiertniczych i studni głębinowych w utworach kredy dolnej i jury dolnej na Niżu Polskim
  Autorzyred. Wojciech GÓRECKI, przy współpracy Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK ; aut. Beata REICHER, Zdzisław Jarosz ; Instytut Surowców Energetycznych AGH w Krakowie
  Details[Kraków : Instytut Surowców Energetycznych AGH], [1990]. — [44] s.
4
 • [książka, 1990]
 • TytułAtlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstowe
  Autorzyred. Wojciech GÓRECKI przy współpracy Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej
  DetailsKraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — 369 s.
5
 • [mapa, atlas, 1990]
 • TytułAtlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
  Autorzyred. Wojciech GÓRECKI przy współpracy z Andrzejem F. ADAMCZYKIEM, Andrzejem SZCZEPAŃSKIM, Tadeuszem SZKLARCZYKIEM ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (OPGK) w Poznaniu
  DetailsKraków : [Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej], 1990. — 19 k. luz.
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułDesigning a permeable reactive barrier to treat TCE contaminated groundwater: numerical modelling
  AutorzyS. Johana GRAJALES-MESA, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoTecnología y Ciencias del Agua. — 2020 vol. 11 no. 3, s. 78–106. — tekst: http://revistatyca.org.mx/ojs/index.php/tyca/articleCms/view/1913/1731
7
 • [referat, 2015]
 • TytułEnvironmental tracers as calibration tool for 3D flow and transport models: case studies from Southern Poland
  AutorzyJ. KANIA, S. WITCZAK, T. SZKLARCZYK, K. RÓŻAŃSKI, M. DULIŃSKI, I. Śliwka, R. Purtschert
  ŹródłoInternational symposium on isotope hydrology [Dokument elektroniczny] : revisiting foundations and exploring frontiers : Vienna, Austria, 11–15 May 2015 : book of extended synopses / IAEA. — [Vienna : IAEA], [2015]. — S. 92–95
8
 • [referat, 2016]
 • TytułGroundwater transit time distribution and transfer of nitrates from soils to river network
  AutorzyTomasz MICHALCZYK, Dominika BAR-MICHALCZYK, Marek DULIŃSKI, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK, Przemysław WACHNIEW, Stanisław WITCZAK, Damian ZIĘBA, Anna ŻUREK
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2016 : Vienna, Austria, 17–22 April 2016. — [Vienna : s. n.], [2016]. — S. [1]
9
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułHydrochemistry of Kędzierzyn-subthrough aquifer as related to water ages
  AutorzyM. DULIŃSKI, E. KMIECIK, M. Opoka, K. RÓŻAŃSKI, J. SZCZEPAŃSKA, T. SZKLARCZYK, I. Śliwka, S. WITCZAK, A. Zuber
  ŹródłoJakość i podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie / pod red. Hanny Rubin, Krystyna Rubina, Andrzeja J. Witkowskiego ; WNoZ UŚ. — Sosnowiec : WNoZ UŚ, 2002. — S. 35–43
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułHydrodynamic modelling, environmental tracers and hydrochemistry of a confined sandy aquifer (Kędzierzyn-Głubczyce Subtrough, SW Poland)
  AutorzyStanisław WITCZAK, Tadeusz SZKLARCZYK, Ewa KMIECIK, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Andrzej Zuber, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Marek DULIŃSKI
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2007 vol. 51 no. 1, s. 1–16. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7433/6083
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułKonieczność zmian przepisów w zakresie gospodarowania zasobami współwystępujących wód leczniczych, naturalnych wód mineralnych i zwykłych : (artykuł dyskusyjny)
  AutorzyAndrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2005 nr 4, s. 7–12
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułMetodyczne uwarunkowania wydzieleń JCWPd na przykładzie obszaru RZGW Kraków
  AutorzyAndrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2009 nr 436 z. 9/2, s. 507–513
13
 • [książka, 2011]
 • TytułMetodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych : poradnik metodyczny
  Autorzyautorzy: Stanisław Dąbrowski, Jacek Kapuściński, Krzysztof Nowicki, Jan Przybyłek, Andrzej SZCZEPAŃSKI ; współpraca: Stanisław WITCZAK, Jarosław KANIA, Ryszard KULMA, Robert ZDECHLIK, Tadeusz SZKLARCZYK, Janusz Fiszer, Dariusz Kasztelan, Jacek Szczepiński, Witold Rynarzewski, Maria Trzeciakowska, Beata Janiszewska
  DetailsPoznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. — 364 s.
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułModel numeryczny transportu TCE i PCE jako narzędzie projektowania efektywnej remediacji wód podziemnych
  AutorzyAleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 456. Hydrogeologia. — 2013 z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 275–280
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułModelowanie matematyczne w ocenie kształtowania się zasobów wód podziemnych w obszarach wododziałowych na przykładzie GZWP 414 Zagnańsk
  AutorzyTadeusz SZKLARCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2008 nr 431, s. 235–250
16
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułModelowanie matematyczne w ocenie zasobów wód geotermalnych
  AutorzyAndrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoGeologos. — 2006 [nr] 10, s. 253–261
17
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułModelowanie numeryczne hydrodynamiki i transportu mas jako narzędzie do oceny i likwidacji zagrożenia wód podziemnych w zintegrowanym zarządzaniu terenami zdegradowanymi
  AutorzyTadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoRekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych / red. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2013. — S. 175–198
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMożliwości modelowej oceny aktualnego i prognozowanego wpływu pracy ujęć wód podziemnych na wielkość przepływów wód powierzchniowych na przykładzie zlewni Koprzywianki
  AutorzyTadeusz SZKLARCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2008 nr 431, s. 219–233
19
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułMultilayer numerical groundwater flow model in the area of Nowa Dęba waterworks
  AutorzyTomasz SZKLARCZYK, Ewa KRET, Sandra Johana GRAJALES MESA, Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA
  ŹródłoZaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T. 1 / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, cop. 2012. — S. 411–431
20
 • [referat, 2017]
 • TytułMultivariate drainage forecasts of the open limestone pit mine „Celiny” (South Poland)
  AutorzyBUSZTA Kamila, SZKLARCZYK Tadeusz, MALINA Grzegorz
  ŹródłoGroundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25textsuperscript{th} – 29textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — [Croatia : s. n.], [2017]. — S. 214
21
 • [referat, 2017]
 • TytułNumerical model for mapping of complex hydrogeological conditions: the Chmielnik area (South Poland) case study
  AutorzyKamila BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK, Grzegorz MALINA
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2017 : Vienna, Austria, 23–28 April 2017. — [Vienna : s. n.], [2017]. — S. [1]
22
23
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułNumeryczny model warunków krążenia wód podziemnych rejonu Barda
  AutorzyKamila BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoPraktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych / pod red. nauk. Stanisława Witczaka, Anny Żurek. — Kraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska], 2016. — S. 23–32
24
 • [referat, 2016]
 • TytułNumeryczny model warunków krążenia wód podziemnych rejonu Barda
  AutorzyKamil BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoMPWP 2016 [Dokument elektroniczny] : VII konferencja naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : Zakopane, 9–12 października 2016 : księga abstraktów / Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ; Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 10
25
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułOcena migracji azotanów w obszarze zasilania ujecia wód podziemnych Wierzchowisko w świetle badań projektu BONUS-Soils2Sea
  AutorzyTomasz MICHALCZYK, Dominika BAR-MICHALCZYK, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK, Stanisław WITCZAK, Anna ŻUREK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Damian ZIĘBA, [et al.]
  ŹródłoAktualne rozwiązania ujmowania i eksploatacji wód podziemnych : monografia / red. nauk. Grzegorz Malina ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie ; Koło Zakładowe PZiTS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [PZiTS], 2016. — S. 75–81