Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Szklarczyk, dr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 16402981900

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • Applying numerical contaminants' F&T modelling for designing effective groundwater remediation strategies
2
 • Applying numerical modeling for designing strategies of effective groundwater remediation
3
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
4
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
5
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
6
 • Designing a permeable reactive barrier to treat TCE contaminated groundwater: numerical modelling
7
 • Environmental tracers as calibration tool for 3D flow and transport models: case studies from Southern Poland
8
 • Groundwater transit time distribution and transfer of nitrates from soils to river network
9
 • Hydrochemistry of Kędzierzyn-subthrough aquifer as related to water ages
10
 • Hydrodynamic modelling, environmental tracers and hydrochemistry of a confined sandy aquifer (Kędzierzyn-Głubczyce Subtrough, SW Poland)
11
 • Konieczność zmian przepisów w zakresie gospodarowania zasobami współwystępujących wód leczniczych, naturalnych wód mineralnych i zwykłych
12
 • Metodyczne uwarunkowania wydzieleń JCWPd na przykładzie obszaru RZGW Kraków
13
 • Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych
14
 • Model numeryczny transportu TCE i PCE jako narzędzie projektowania efektywnej remediacji wód podziemnych
15
 • Modelowanie matematyczne w ocenie kształtowania się zasobów wód podziemnych w obszarach wododziałowych na przykładzie GZWP 414 Zagnańsk
16
 • Modelowanie matematyczne w ocenie zasobów wód geotermalnych
17
 • Modelowanie numeryczne hydrodynamiki i transportu mas jako narzędzie do oceny i likwidacji zagrożenia wód podziemnych w zintegrowanym zarządzaniu terenami zdegradowanymi
18
 • Możliwości modelowej oceny aktualnego i prognozowanego wpływu pracy ujęć wód podziemnych na wielkość przepływów wód powierzchniowych na przykładzie zlewni Koprzywianki
19
 • Multilayer numerical groundwater flow model in the area of Nowa Dęba waterworks
20
 • Multivariate drainage forecasts of the open limestone pit mine „Celiny” (South Poland)
21
 • Numerical model for mapping of complex hydrogeological conditions: the Chmielnik area (South Poland) case study
22
 • Numeryczny model przepływu wód podziemnych na potrzeby oceny zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i zwykłych na przykładzie zlewni potoków Milika i Andrzejówki
23
 • Numeryczny model warunków krążenia wód podziemnych rejonu Barda
24
 • Numeryczny model warunków krążenia wód podziemnych rejonu Barda
25
 • Ocena migracji azotanów w obszarze zasilania ujecia wód podziemnych Wierzchowisko w świetle badań projektu BONUS-Soils2Sea