Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Szklarczyk, dr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 16402981900

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem40291316
202011
2017523
20166231
20155131
2014211
20133111
2012211
2011321
200922
200822
2007211
200622
2005211
200311
200211
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem402515
202011
2017523
2016642
2015523
2014211
2013321
201222
201133
200922
200822
2007211
200622
200522
200311
200211
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem402812
202011
2017523
2016642
2015523
2014211
2013321
2012211
201133
200922
200822
200722
200622
200522
200311
200211
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem40535
202011
2017523
201666
2015514
201422
201333
201222
201133
200922
200822
2007211
200622
200522
200311
200211
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem401921
202011
2017532
2016624
2015523
2014211
2013321
2012211
2011321
200922
200822
2007211
200622
200522
200311
200211
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem402020
202011
2017532
2016624
2015523
2014211
2013321
2012211
201133
200922
200822
2007211
200622
200522
200311
200211
2001111
 • Applying numerical contaminants' F&T modelling for designing effective groundwater remediation strategies / Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK // W: AquaConSoil Copenhagen 2015 : 13\textsuperscript{th} international UFZ-deltares conference on Sustainable use and management of soil, sediment and water resources : 9–12 June 2015, Copenhagen, Denmark : programme, book of abstracts. — [Leipzig : s. n.], [2015]. — S. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Applying numerical modeling for designing strategies of effective groundwater remediation / Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK // Environmental Earth Sciences ; ISSN 1866-6280. — 2017 vol. 76 iss. 6 art. no. 248, s. 1–13. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-20. — A. Kiecak – dod. afiliacja: Helmholtz Zentrum München, Germany. — tekst: https://goo.gl/6myiNR

 • keywords: numerical modelling, TCE, PCE, remediation, ground water, fate and transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12665-017-6556-2

3
4
 • Environmental tracers as calibration tool for 3D flow and transport models: case studies from Southern Poland / J. KANIA, S. WITCZAK, T. SZKLARCZYK, K. RÓŻAŃSKI, M. DULIŃSKI, I. Śliwka, R. Purtschert // W: International symposium on isotope hydrology [Dokument elektroniczny] : revisiting foundations and exploring frontiers : Vienna, Austria, 11–15 May 2015 : book of extended synopses / IAEA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : IAEA], [2015]. — Dysk Flash. — S. 92–95. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 95, Abstr.. — Referat opublikowany w oral presentations

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Hydrochemistry of Kędzierzyn-subthrough aquifer as related to water ages / M. DULIŃSKI, E. KMIECIK, M. Opoka, K. RÓŻAŃSKI, J. SZCZEPAŃSKA, T. SZKLARCZYK, I. Śliwka, S. WITCZAK, A. Zuber // W: Jakość i podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie = Groundwater quality and vulnerability / pod red. Hanny Rubin, Krystyna Rubina, Andrzeja J. Witkowskiego ; WNoZ UŚ. — Sosnowiec : WNoZ UŚ, 2002. — (Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ / Uniwersytet Śląski. Studenckie Koło Naukowe Geografów, Sosnowiec, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec ; ISSN 1895-6777 ; nr 22). — S. 35–43. — Bibliogr. s. 42–43, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Konieczność zmian przepisów w zakresie gospodarowania zasobami współwystępujących wód leczniczych, naturalnych wód mineralnych i zwykłych : (artykuł dyskusyjny)The necessity of changing regulations with respect to the management of water resources appearing together: for hydropathic purposes, of natural mineral and regular water (article for discussion) / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2005 nr 4, s. 7–12. — Bibliogr. s. 12, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metodyczne uwarunkowania wydzieleń JCWPd na przykładzie obszaru RZGW KrakówMethodological conditions of groundwater bodies distinctions: an example of the Regional Water Management Board in Kraków / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2009 nr 436 z. 9/2, s. 507–513. — Bibliogr. s. 512–513, Streszcz., Abstr.

 • keywords: GWB, ground water status evaluation, allocation boundaries of distinctions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych : poradnik metodyczny[Mathematical modelling in hydrogeological studies and calculations: a methodological handbook] / autorzy: Stanisław Dąbrowski, Jacek Kapuściński, Krzysztof Nowicki, Jan Przybyłek, Andrzej SZCZEPAŃSKI ; współpraca: Stanisław WITCZAK, Jarosław KANIA, Ryszard KULMA, Robert ZDECHLIK, Tadeusz SZKLARCZYK, Janusz Fiszer, Dariusz Kasztelan, Jacek Szczepiński, Witold Rynarzewski, Maria Trzeciakowska, Beata Janiszewska. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. — 364 s.. — Bibliogr. s. 353–362

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Model numeryczny transportu TCE i PCE jako narzędzie projektowania efektywnej remediacji wód podziemnychNumerical TCE and PCE transport modelling as a tool in designing effective groundwater remediation / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 456. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2013 z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 275–280. — Bibliogr. s. 280, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: TCE, PCE, remediacja, wody podziemne, model transportu mas

  keywords: TCE, PCE, remediation, ground water, mass transport modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modelowanie matematyczne w ocenie kształtowania się zasobów wód podziemnych w obszarach wododziałowych na przykładzie GZWP 414 ZagnańskMathematical modelling applied to evaluate groundwater resources in watershed areas – example from the groundwater aquifer MGWB 414 Zagnańsk / Tadeusz SZKLARCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2008 nr 431, s. 235–250. — Bibliogr. s. 250, Abstr.. — Na s. tyt. dod. tyt. nr.: Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow / pod red. nauk. Marka Nawalanego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modelowanie matematyczne w ocenie zasobów wód geotermalnychMathematical modelling in estimation of geothermal water resources / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK // Geologos ; ISSN 1426-8981. — 2006 [nr] 10, s. 253–261. — Bibliogr. s. 261, Abstr.. — MPWP 2006 : Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : II konferencja naukowa : 15–17 listopada 2006 Poznań–Ciążeń / red. nauk. Krzysztof Dragon [et al.] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modelowanie numeryczne hydrodynamiki i transportu mas jako narzędzie do oceny i likwidacji zagrożenia wód podziemnych w zintegrowanym zarządzaniu terenami zdegradowanymiNumerical fate and transport modeling as a tool of groundwater risk assessment and reduction in an integrated brownfields management / Tadeusz SZKLARCZYK // W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych = Reclamation and revitalization of demoted areas / red. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2013. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; 901). — ISBN: 978-83-89696-78-9. — S. 175–198. — Bibliogr. s. 197–198

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Możliwości modelowej oceny aktualnego i prognozowanego wpływu pracy ujęć wód podziemnych na wielkość przepływów wód powierzchniowych na przykładzie zlewni KoprzywiankiModelling as a tool for evaluation of the influence of groundwater intakes on surface flows – example from the Koprzywnianka river catchment area / Tadeusz SZKLARCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2008 nr 431, s. 219–233. — Bibliogr. s. 233, Abstr.. — Na s. tyt. dod. tyt. nr.: Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow / pod red. nauk. Marka Nawalanego

 • keywords: mathematical modelling, exploitation, ground water, surface water, flows

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Multilayer numerical groundwater flow model in the area of Nowa Dęba waterworksWielowarstwowy model numeryczny przepływu wód podziemnych w rejonie eksploatacji ujęcia Nowa Dęba / Tomasz SZKLARCZYK, Ewa KRET, Sandra Johana GRAJALES MESA, Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T. 1 = Water supply and water quality / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, cop. 2012. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; nr PZITS 892/2012). — ISBN: 978-83-89696-16-9. — S. 411–431. — Bibliogr. s. 430–431

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Multivariate drainage forecasts of the open limestone pit mine „Celiny” (South Poland) / BUSZTA Kamila, SZKLARCZYK Tadeusz, MALINA Grzegorz // W: Groundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44\textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25\textsuperscript{th} – 29\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-953-6907-61-8. — S. 214. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: numerical model, drainage, open pit mine, ground water circulation, multi-variate forecasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Numerical model for mapping of complex hydrogeological conditions: the Chmielnik area (South Poland) case study / Kamila BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK, Grzegorz MALINA // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2017 : Vienna, Austria, 23–28 April 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2017]. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 19). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Rrader. — Tryb dostępu: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-5473-1.pdf [2017-07-07]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Numeryczny model przepływu wód podziemnych na potrzeby oceny zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i zwykłych na przykładzie zlewni potoków Milika i AndrzejówkiThe numerical model of groundwater flow for the assessment of disposable resources of therapeutic and fresh water: Milik and Andrzejówka catchment case study / Kamila BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2015 vol. 63 nr 10/1, s. 628–634. — Bibliogr. s. 634, Abstr.. — WPH 2015 : XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : Ustka, 20–23.10.2015 r.. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2015/pazdziernik-5/3286-pg-2015-10-1-09numeryczny-model-przeplywu.html

 • keywords: therapeutic water, water management, numerical model, fresh water, disposable resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Numeryczny model warunków krążenia wód podziemnych rejonu Barda[The numerical model of groundwater flow in Bardo area] / Kamila BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK // W: Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych / pod red. nauk. Stanisława Witczaka, Anny Żurek. — Kraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska], 2016. — Monografia wydana w ramach 7 MPWP 2016 : [VII konferencja naukowa „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych” : Zakopane, 9-12 października, 2016]. — ISBN: 978-83-88927-38-6. — S. 23–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Numeryczny model warunków krążenia wód podziemnych rejonu BardaThe numerical model of groundwater flow in Bardo area / Kamil BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK // W: MPWP 2016 [Dokument elektroniczny] : VII konferencja naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : Zakopane, 9–12 października 2016 : księga abstraktów / Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ; Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Opis częśc. na podstawie programu. — S. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena migracji azotanów w obszarze zasilania ujecia wód podziemnych Wierzchowisko w świetle badań projektu BONUS-Soils2Sea[Rating migration of nitrates in the area of power supply underground water Wierzchowisko in the light of the BONUS-Soils2Sea project] / Tomasz MICHALCZYK, Dominika BAR-MICHALCZYK, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK, Stanisław WITCZAK, Anna ŻUREK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Damian ZIĘBA, [et al.] // W: Aktualne rozwiązania ujmowania i eksploatacji wód podziemnych : monografia / red. nauk. Grzegorz Malina ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie ; Koło Zakładowe PZiTS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [PZiTS], 2016. — ISBN: 978-83-936522-9-7. — S. 75–81. — Bibliogr. s. 80–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena możliwości eksploatacyjnych wód podziemnych w dorzeczu Górnej WisłyAssessment of the groundwater exploitation potential of the Upper Vistula River Basin / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 3 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — ISBN: 978-83-88927-16-4. — S. 889–904. — Bibliogr. s. 904, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena możliwości eksploatacyjnych wód z utworów dewońskich w rejonie Cieszyn–Ustroń–Bielsko-BiałaEstimation of admissible volume of groundwater Devonian formations in the Cieszyn–Ustroń–Bielsko-Biała region / Tadeusz SZKLARCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI // Geologos ; ISSN 1426-8981. — 2006 [nr] 10, s. 285–292. — Bibliogr. s. 292, Abstr.. — MPWP 2006 : Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : II konferencja naukowa : 15–17 listopada 2006 Poznań–Ciążeń / red. nauk. Krzysztof Dragon [et al.] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena stanu chemicznego czwartorzędowych wód podziemnych w strefie ochronnej ujęcia Nowa DębaEvaluation of Quaternary groundwater chemical status exploited by waterworks in Nowa Dęba / Ewa KRET, Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2011 nr 445 z. 12/1, s. 329–335. — Bibliogr. s. 335, Streszcz., Abstr.. — Na s. tyt. dod. tyt. nr: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Józefa Górskiego i Andrzeja Sadurskiego. — XV Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”. — Warszawa : PIG, 2011

 • keywords: TCE, PCE, ground water chemical status, Quaternary groundwater

  cyfrowy identyfikator dokumentu: