Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Szklarczyk, dr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 16402981900

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • Applying numerical contaminants' F&T modelling for designing effective groundwater remediation strategies / Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK // W: AquaConSoil Copenhagen 2015 : 13\textsuperscript{th} international UFZ-deltares conference on Sustainable use and management of soil, sediment and water resources : 9–12 June 2015, Copenhagen, Denmark : programme, book of abstracts. — [Leipzig : s. n.], [2015]. — S. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Applying numerical modeling for designing strategies of effective groundwater remediation / Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA, Ewa KRET, Tadeusz SZKLARCZYK // Environmental Earth Sciences ; ISSN 1866-6280. — 2017 vol. 76 iss. 6 art. no. 248, s. 1–13. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-20. — A. Kiecak – dod. afiliacja: Helmholtz Zentrum München, Germany. — tekst: https://goo.gl/6myiNR

 • keywords: numerical modelling, TCE, PCE, remediation, ground water, fate and transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12665-017-6556-2

3
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : katalog otworów wiertniczych i studni głębinowych w utworach kredy dolnej i jury dolnej na Niżu PolskimAtlas of the geothermal waters of Polish Lowland. Early jurassic and early cretaceous reservoirs : catalogue of boreholes and deep wells drilled in early cretaceous and early jurassic formations of the Polish Lowland / red. Wojciech GÓRECKI, przy współpracy Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK ; aut. Beata REICHER, Zdzisław Jarosz ; Instytut Surowców Energetycznych AGH w Krakowie. — [Kraków : Instytut Surowców Energetycznych AGH], [1990]. — [44] s.. — (CPBR 5.2 : Ciepłownictwo i Systemy Ciepłownicze. Kierunek 5 : Wykorzystanie Ciepła Wód Geotermalnych). — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstoweAtlas of the geothermal waters of Polish Lowland. Early jurassic and early cretaceous reservoirs : 1 : 500 000 : commentary / red. Wojciech GÓRECKI przy współpracy Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — 369 s.. — (CPBR 5.2 : Ciepłownictwo i Systemy Ciepłownicze. Kierunek 5 : Wykorzystanie Ciepła Wód Geotermalnych). — Bibliogr. s. 344–351. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowyAtlas of the geothermal waters of Polish Lowland. Early jurassic and early cretaceous reservoirs / red. Wojciech GÓRECKI przy współpracy z Andrzejem F. ADAMCZYKIEM, Andrzejem SZCZEPAŃSKIM, Tadeuszem SZKLARCZYKIEM ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (OPGK) w Poznaniu. — Kraków : [Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej], 1990. — 19 k. luz.. — (CPBR 5.2 : Ciepłownictwo i Systemy Ciepłownicze. Kierunek 5 : Wykorzystanie Ciepła Wód Geotermalnych)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Environmental tracers as calibration tool for 3D flow and transport models: case studies from Southern Poland / J. KANIA, S. WITCZAK, T. SZKLARCZYK, K. RÓŻAŃSKI, M. DULIŃSKI, I. Śliwka, R. Purtschert // W: International symposium on isotope hydrology [Dokument elektroniczny] : revisiting foundations and exploring frontiers : Vienna, Austria, 11–15 May 2015 : book of extended synopses / IAEA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : IAEA], [2015]. — Dysk Flash. — S. 92–95. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 95, Abstr.. — Referat opublikowany w oral presentations

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Hydrochemistry of Kędzierzyn-subthrough aquifer as related to water ages / M. DULIŃSKI, E. KMIECIK, M. Opoka, K. RÓŻAŃSKI, J. SZCZEPAŃSKA, T. SZKLARCZYK, I. Śliwka, S. WITCZAK, A. Zuber // W: Jakość i podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie = Groundwater quality and vulnerability / pod red. Hanny Rubin, Krystyna Rubina, Andrzeja J. Witkowskiego ; WNoZ UŚ. — Sosnowiec : WNoZ UŚ, 2002. — (Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ / Uniwersytet Śląski. Studenckie Koło Naukowe Geografów, Sosnowiec, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec ; ISSN 1895-6777 ; nr 22). — S. 35–43. — Bibliogr. s. 42–43, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Konieczność zmian przepisów w zakresie gospodarowania zasobami współwystępujących wód leczniczych, naturalnych wód mineralnych i zwykłych : (artykuł dyskusyjny)The necessity of changing regulations with respect to the management of water resources appearing together: for hydropathic purposes, of natural mineral and regular water (article for discussion) / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2005 nr 4, s. 7–12. — Bibliogr. s. 12, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metodyczne uwarunkowania wydzieleń JCWPd na przykładzie obszaru RZGW KrakówMethodological conditions of groundwater bodies distinctions: an example of the Regional Water Management Board in Kraków / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2009 nr 436 z. 9/2, s. 507–513. — Bibliogr. s. 512–513, Streszcz., Abstr.

 • keywords: GWB, ground water status evaluation, allocation boundaries of distinctions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych : poradnik metodyczny[Mathematical modelling in hydrogeological studies and calculations: a methodological handbook] / autorzy: Stanisław Dąbrowski, Jacek Kapuściński, Krzysztof Nowicki, Jan Przybyłek, Andrzej SZCZEPAŃSKI ; współpraca: Stanisław WITCZAK, Jarosław KANIA, Ryszard KULMA, Robert ZDECHLIK, Tadeusz SZKLARCZYK, Janusz Fiszer, Dariusz Kasztelan, Jacek Szczepiński, Witold Rynarzewski, Maria Trzeciakowska, Beata Janiszewska. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. — 364 s.. — Bibliogr. s. 353–362

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Model numeryczny transportu TCE i PCE jako narzędzie projektowania efektywnej remediacji wód podziemnychNumerical TCE and PCE transport modelling as a tool in designing effective groundwater remediation / Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 456. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2013 z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 275–280. — Bibliogr. s. 280, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: TCE, PCE, remediacja, wody podziemne, model transportu mas

  keywords: TCE, PCE, remediation, ground water, mass transport modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelowanie matematyczne w ocenie kształtowania się zasobów wód podziemnych w obszarach wododziałowych na przykładzie GZWP 414 ZagnańskMathematical modelling applied to evaluate groundwater resources in watershed areas – example from the groundwater aquifer MGWB 414 Zagnańsk / Tadeusz SZKLARCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2008 nr 431, s. 235–250. — Bibliogr. s. 250, Abstr.. — Na s. tyt. dod. tyt. nr.: Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow / pod red. nauk. Marka Nawalanego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modelowanie matematyczne w ocenie zasobów wód geotermalnychMathematical modelling in estimation of geothermal water resources / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK // Geologos ; ISSN 1426-8981. — 2006 [nr] 10, s. 253–261. — Bibliogr. s. 261, Abstr.. — MPWP 2006 : Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : II konferencja naukowa : 15–17 listopada 2006 Poznań–Ciążeń / red. nauk. Krzysztof Dragon [et al.] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modelowanie numeryczne hydrodynamiki i transportu mas jako narzędzie do oceny i likwidacji zagrożenia wód podziemnych w zintegrowanym zarządzaniu terenami zdegradowanymiNumerical fate and transport modeling as a tool of groundwater risk assessment and reduction in an integrated brownfields management / Tadeusz SZKLARCZYK // W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych = Reclamation and revitalization of demoted areas / red. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2013. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; 901). — ISBN: 978-83-89696-78-9. — S. 175–198. — Bibliogr. s. 197–198

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Możliwości modelowej oceny aktualnego i prognozowanego wpływu pracy ujęć wód podziemnych na wielkość przepływów wód powierzchniowych na przykładzie zlewni KoprzywiankiModelling as a tool for evaluation of the influence of groundwater intakes on surface flows – example from the Koprzywnianka river catchment area / Tadeusz SZKLARCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2008 nr 431, s. 219–233. — Bibliogr. s. 233, Abstr.. — Na s. tyt. dod. tyt. nr.: Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow / pod red. nauk. Marka Nawalanego

 • keywords: mathematical modelling, exploitation, ground water, surface water, flows

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Multilayer numerical groundwater flow model in the area of Nowa Dęba waterworksWielowarstwowy model numeryczny przepływu wód podziemnych w rejonie eksploatacji ujęcia Nowa Dęba / Tomasz SZKLARCZYK, Ewa KRET, Sandra Johana GRAJALES MESA, Aleksandra KIECAK, Grzegorz MALINA // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T. 1 = Water supply and water quality / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, cop. 2012. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; nr PZITS 892/2012). — ISBN: 978-83-89696-16-9. — S. 411–431. — Bibliogr. s. 430–431

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Multivariate drainage forecasts of the open limestone pit mine „Celiny” (South Poland) / BUSZTA Kamila, SZKLARCZYK Tadeusz, MALINA Grzegorz // W: Groundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44\textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25\textsuperscript{th} – 29\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-953-6907-61-8. — S. 214. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: numerical model, drainage, open pit mine, ground water circulation, multi-variate forecasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Numerical model for mapping of complex hydrogeological conditions: the Chmielnik area (South Poland) case study / Kamila BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK, Grzegorz MALINA // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2017 : Vienna, Austria, 23–28 April 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2017]. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 19). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Rrader. — Tryb dostępu: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-5473-1.pdf [2017-07-07]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Numeryczny model warunków krążenia wód podziemnych rejonu Barda[The numerical model of groundwater flow in Bardo area] / Kamila BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK // W: Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych / pod red. nauk. Stanisława Witczaka, Anny Żurek. — Kraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska], 2016. — Monografia wydana w ramach 7 MPWP 2016 : [VII konferencja naukowa „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych” : Zakopane, 9-12 października, 2016]. — ISBN: 978-83-88927-38-6. — S. 23–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Numeryczny model warunków krążenia wód podziemnych rejonu BardaThe numerical model of groundwater flow in Bardo area / Kamil BUSZTA, Tadeusz SZKLARCZYK // W: MPWP 2016 [Dokument elektroniczny] : VII konferencja naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : Zakopane, 9–12 października 2016 : księga abstraktów / Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ; Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Opis częśc. na podstawie programu. — S. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena migracji azotanów w obszarze zasilania ujecia wód podziemnych Wierzchowisko w świetle badań projektu BONUS-Soils2Sea[Rating migration of nitrates in the area of power supply underground water Wierzchowisko in the light of the BONUS-Soils2Sea project] / Tomasz MICHALCZYK, Dominika BAR-MICHALCZYK, Jarosław KANIA, Grzegorz MALINA, Tadeusz SZKLARCZYK, Stanisław WITCZAK, Anna ŻUREK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Damian ZIĘBA, [et al.] // W: Aktualne rozwiązania ujmowania i eksploatacji wód podziemnych : monografia / red. nauk. Grzegorz Malina ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie ; Koło Zakładowe PZiTS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [PZiTS], 2016. — ISBN: 978-83-936522-9-7. — S. 75–81. — Bibliogr. s. 80–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: