Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Mamala, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1588-393X

ResearcherID: brak

Scopus: 14825442200

PBN: 903348

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 412, z ogólnej liczby 482 publikacji Autora


1
 • A new generation of aluminium enamelled winding wires
2
 • A new industrial-scale method of the manufacturing of the gradient structure materials and its application
3
 • A study of a new generation of multi-functional aluminium alloys for the power industry
4
 • A study of the artificial ageing on the the low temperature creep of AlMgSi (AA6201) wires
5
 • A study of the influence of strain hardening and precipitation hardening sequence on mechanical properties of AlMgSi conductor alloys
6
 • Alloying elements macrosegregation in 6xxx aluminium alloy billets obtained by continuous casting with electromagnetic stirring
7
 • An analytical model for the high temperature low sag conductor knee point determination
8
 • An examination of the heat treatment effect on mechanical properties of twin-roll cast followed by cold rolling sheets made of aluminium and its alloys
9
 • Analiza nieaktywnych faz procesu pełzania przewodów stopowych jako skutku ujemnych gradientów naprężenia
10
 • Analiza numeryczna nacisku metalu na ścianę ciągadła w procesie ciągnienia przewodów jezdnych typu trolej
11
 • Analiza numeryczna pełnego cyklu produkcyjnego procesu ciągnienia przewodów jezdnych z wykorzystaniem ciągadeł z polikrystalicznego diamentu syntetycznego
12
 • Analiza porównawcza własności mechanicznych i elektrycznych stopów aluminium EN AW 1050 oraz EN AW 8011 odlewanych w sposób ciągły
13
 • Analiza porównawcza własności stopów aluminium serii 1XXX, 3XXX oraz 8XXX uzyskanych w linii TRC
14
 • Analiza porównawcza własności stopów aluminium serii 1XXX, 8XXX oraz 3XXX uzyskanych w linii TRC
15
 • Analiza przyczyn uszkodzeń przewodów napowietrznych powodowanych przez wzajemne zacieranie drutów w warunkach drgań wiatrowych
16
 • Analiza technologii produkcji materiałów wsadowych i drutów z miedzi wysokiej czystości chemicznej przeznaczonych na cele elektryczne
17
 • Analiza wad ograniczających produkcję drutów z metali nieżelaznych
18
 • Analiza własności mechanicznych, elektrycznych i eksploatacyjnych przewodowych drutów ze stopu AlMgSi
19
 • Analiza własności mechanicznych i elektrycznych blach z aluminium oraz jego stopów otrzymanych z wsadu z linii TRC
20
 • Analiza własności mechanicznych i elektrycznych blach z aluminium oraz jego stopów otrzymywanych z wsadu linii TRC
21
 • Analiza własności reologicznych i zmęczeniowych przewodowych drutów ze stopu $AlMgSi$
22
 • Analiza właściwości mechanicznych, elektrycznych oraz strukturalnych blach z wybranych stopów aluminium otrzymanych z wsadu z linii TRC
23
 • Analiza wpływu stanu obróbki cieplnej stopu $AlMgSi$ na strukturę i właściwości
24
 • Analiza wymagań stawianych drutom i przewodom z aluminium i ze stopów AlMgSi
25
 • Analiza zmian naprężeń w samonośnych przewodach ze stopów aluminium pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pracy linii napowietrznej