Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Zarudzki, dr inż.

adiunkt

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-kan, * Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • [referat, 1995]
 • TytułAnaliza pracy dwupoziomowej maszyny wyciągowej
  AutorzyJacek ZARUDZKI
  ŹródłoICAMC'95 : 12 międzynarodowa konferencja automatyzaji górnictwa : światowy kongres górniczy : 13–15. 09. 1995, Gliwice, Poland / ICAMC. — [Gliwice] : Wydawnictwo HELION sp. z o. o., 1995. — S. 223–228
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 1993]
 • TytułAnalysis of the operation of induction machine at different methods of control
  AutorzyLudger SZKLARSKI, Aleksander DZIADECKI, Jacek ZARUDZKI
  ŹródłoArchiwum Elektrotechniki. — 1991 [Wyd. 1993] t. 40 z. 3/4, s. 557–569
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBezczujnikowe sterowanie napędem SRM
  AutorzyJacek ZARUDZKI, Aleksander DZIADECKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2011 R. 87 nr 12a, s. 183–187
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułCharakterystyki mechaniczne napędu z przełączalnym silnikiem reluktancyjnym
  AutorzyJacek ZARUDZKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2001 R. 77 nr 5, s. 127–132
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułKaskada zaworowa {em T=const} jako generator elektryczny siłowni wiatrowej
  AutorzyJerzy SKWARCZYŃSKI, Aleksander DZIADECKI, Jacek ZARUDZKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY, Tomasz LERCH
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2004 R. 80 nr 3, s. 263–268
6
 • [referat, 1995]
 • TytułKoncepcja sterowania napędu indukcyjnego z falownikiem prądu metodą ruchu ślizgowego
  AutorzyJacek ZARUDZKI
  ŹródłoSENE'95 : Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : II konferencja : Łódź–Arturówek, 15–17 listopada 1995 r, T. 2 / Politechnika Łódzka. Instytut Automatyki. — Łódź : PŁ IA, 1995. — S. 677–682
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułKształtowanie charakterystyk statycznych napędu z silnikiem SRM
  AutorzyJacek ZARUDZKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2001 R. 77 nr 9, s. 216–222
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułMaszyna indukcyjna dwustronnie zasilana jako generator elektryczny siłowni wiatrowej
  AutorzyJerzy SKWARCZYŃSKI, Aleksander DZIADECKI, Jacek ZARUDZKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY, Tomasz LERCH
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2004 R. 80 nr 5, s. 502–507
9
 • [referat, 1994]
 • TytułMathematical representation of SR-motor
  AutorzyJ. ZARUDZKI
  ŹródłoEDPE'94 : international conference on Electrical Drives and Power Electronics : Slovakia, October 18–20, 1994 : proceedings, Vol. 2 / eds. V. Fedák, J. Fedor. — Košice, Slovakia : Technical University of Košice. Department of Electrical Drives. Organising Commettee, 1994. — S. 367–371
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułMetoda identyfikacji parametrów przełączalnego silnika reluktancyjnego
  AutorzyJacek ZARUDZKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2001 R. 77 nr 1, s. 5–8
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułModyfikacja metody łącznego sterowania przełączalnego silnika reluktancyjnego
  AutorzyJacek ZARUDZKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2000 R. 76 nr 10, s. 247–251
12
 • [referat, 2001]
 • TytułNapęd z silnikiem SRM – wyniki badań laboratoryjnych i symulacyjnych
  AutorzyJ. ZARUDZKI, A. DZIADECKI, P. CHRZĄSTOWSKI, J. GRZEGORSKI, J. SKOTNICZNY
  ŹródłoSENE 2001 : Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym : V krajowa konferencja naukowa : Łódź–Arturówek, 14–16 listopada 2001 r. : materiały konferencyjne, T. 2 / Politechnika Łódzka. Instytut Automatyki. — [Łódź : PŁ IA], [2001]. — S. 691–696
13
 • [referat, 1995]
 • TytułNiektóre problemy sterowania optymalnego maszyn wyciągowych
  AutorzyLudger SZKLARSKI, Aleksander DZIADECKI, Kazimierz Jaracz, Jacek ZARUDZKI
  ŹródłoICAMC'95 : 12 międzynarodowa konferencja automatyzaji górnictwa : światowy kongres górniczy : 13–15. 09. 1995, Gliwice, Poland / ICAMC. — [Gliwice] : Wydawnictwo HELION sp. z o. o., 1995. — S. 211–216
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułPodstawy teoretyczne kaskadowych układów napędowych
  AutorzyJacek ZARUDZKI
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2006 R. 82 nr 11, s. 23–29
15
 • [książka, 2007]
 • TytułPoradnik inżyniera elektryka, T. 2
  AutorzyJolanta Arendarska, Stanisław BACH, [et al.], Kazimierz BISZTYGA, [et al.], Aleksander DZIADECKI, [et al.], Tadeusz ORZECHOWSKI, [et al.], Stanisław PIRÓG, [et al.], Andrzej SENDERSKI, [et al.], Jan STROJNY, [et al.], Jacek ZARUDZKI, Henryk ZYGMUNT
  DetailsWyd. 3, zm.. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2007. — XVIII, 931 s.
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułPrzełączalne silniki elektryczne – podstawowe charakterystyki
  AutorzyJerzy SKWARCZYŃSKI, Edward Birówka, Tomasz DRABEK, Aleksander DZIADECKI, Jacek ZARUDZKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1500. Elektryka. — 2001 z. 176, s. 275–282
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułPrzełączalne silniki elektryczne – zasada działania
  AutorzyJerzy SKWARCZYŃSKI, Aleksander DZIADECKI, Jacek ZARUDZKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1500. Elektryka. — 2001 z. 176, s. 267–274
18
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2008]
 • TytułPrzełączalny silnik elektryczny
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jacek ZARUDZKI, Jerzy SKWARCZYŃSKI, Aleksander DZIADECKI, Tomasz DRABEK, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY
  DetailsInt.Cl.: H02K 19/06textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 196738 B1 ; Udziel. 2007-07-24 ; Opubl. 2008-01-31. — Zgłosz. nr P.348002 z dn. 2001-06-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL196738B1.pdf
19
 • [zgłoszenie patentowe, 2002]
 • TytułPrzełączalny silnik elektryczny
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZARUDZKI Jacek, SKWARCZYŃSKI Jerzy, DZIADECKI Aleksander, DRABEK Tomasz, GRZEGORSKI Janusz, SKOTNICZNY Józef
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: H02K 19/06. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 348002 A1 ; Opubl. 2002-12-16. — Zgłosz. nr P.348002 z dn. 2001-06-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2002  nr 26, s. 53. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL348002A1.pdf
20
 • [referat, 2002]
 • TytułPrzełączalny silnik reluktancyjny
  AutorzyJacek ZARUDZKI, Aleksander DZIADECKI, Piotr CHRZĄSTOWSKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY
  ŹródłoWspółczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału EAIiE : Kraków, 7–8 czerwca 2002 / kom. red. Tomasz Zieliński, Dariusz Borkowski ; AGH WEAIiE. — [Kraków : WEAIiE], 2002. — S. 85–86
21
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 1998]
 • TytułSposób i układ do wyznaczania czasu wyprzedzenia załączania impulsów sterujących zaworami falownika prądu zasilającego silnik reluktancyjny
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jacek ZARUDZKI, Józef SKOTNICZNY, Janusz GRZEGORSKI
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{6}: H02P 1/04. — Polska. — Opis patentowy ; PL 175454 B1 ; Udziel. 1998-08-03 ; Opubl. 1998-12-31. — Zgłosz. nr P.306497 z dn. 1994-12-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL175454B1.pdf
22
 • [zgłoszenie patentowe, 1996]
 • TytułSposób i układ do wyznaczania czasu wyprzedzenia załączania impulsów sterujących zaworami falownika prądu zasilającego silnik reluktancyjny
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZARUDZKI Jacek, SKOTNICZNY Józef, GRZEGORSKI Janusz
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{6}: H02P 1/04. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 306497 A1 ; Opubl. 1996-06-24. — Zgłosz. nr P.306497 z dn. 1994-12-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 1996  nr 13, s. 77-78. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL306497A1.pdf
23
 • [zgłoszenie patentowe, 2009]
 • TytułSposób i układ do wyznaczania sygnału strumienia magnetycznego skojarzonego z fazą trójfazowej maszyny indukcyjnej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DZIADECKI Aleksander, GRZEGORSKI Janusz, SKOTNICZNY Józef, ZARUDZKI Jacek
  DetailsInt.Cl.: H02P 21/14textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 383890 A1 ; Opubl. 2009-06-08. — Zgłosz. nr P.383890 z dn. 2007-11-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2009  nr 12, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL383890A1.pdf
24
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2012]
 • TytułSposób i układ do wyznaczania sygnału strumienia magnetycznego skojarzonego z fazą trójfazowej maszyny indukcyjnej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Aleksander DZIADECKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY, Jacek ZARUDZKI
  DetailsInt.Cl.: H02P 21/14textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212953 B1 ; Udziel. 2012-05-28 ; Opubl. 2012-12-31. — Zgłosz. nr P.383890 z dn. 2007-11-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212953B1.pdf
25
 • [zgłoszenie patentowe, 2005]
 • TytułSposób i układ sterowania indukcyjnego generatora pierścieniowego elektrowni wiatrowej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZARUDZKI Jacek, SKWARCZYŃSKI Jerzy, DZIADECKI Aleksander, GRZEGORSKI Janusz, SKOTNICZNY Józef
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: F03D 7/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 361492 A1 ; Opubl. 2005-02-07. — Zgłosz. nr PL361492 z dn. 2003-07-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2005  nr 3, s. 116. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL361492A1.pdf