Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Janowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4797-9001 orcid iD

ResearcherID: AAF-1277-2021

Scopus: 57150632200

PBN: 5e709207878c28a04738ed2d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 135 publikacji Autora


1
 • 50 lat Krakowskiego Klubu Fotograficznego 1955-2005[50 years of the Krakow Photographic Club 1955-2005] / [oprac. materiału fot. Adam Gryczyński ; zespół red. Anna Bubula et al. ; aut. wystawy: Jerzy Baranowski et al., Mirosław JANOWSKI et al.]. — Kraków : Nowohuckie Centrum Kultury, 2005. — [122] s.. — ISBN10: 83-88832-00

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 60 lat Krakowskiego Klubu Fotograficznego[60 years of the Krakow Photographic Club] / red. Anna Bubula, Adam Gryczyński, Monika Stachnik-Czapla ; aut. W. ANDRUSIKIEWICZ et al., M. JANOWSKI et al.]. — Kraków : Nowohuckie Centrum Kultury, 2015. — 66, [2] s.. — ISBN: 978-83-940442-4-4. — W. Andrusikiewicz, M. Janowski - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Alternative ways of utilising geothermal energy by means of a module based on the stirling engine for electricity production / Mirosław JANOWSKI // W: World Geothermal Congress [Dokument elektroniczny] : WGC 2015 : views from down under – geothermal in perspective : 19–24 April 2015, Australia – New Zealand : proceedings / ed. Roland Horne, Toni Boyd. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany] : International Geothermal Association, cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-877040-02-3. — S. 1–5 ID 26080. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5, Abstr.. — Dostęp również online: {http://www.geothermal-energy.org/pdf/IGAstandard/WGC/2015/26080.pdf} [2015-06-15]. — Brak afiliacji AGH

 • keywords: geothermal energy, electricity generation, stirling engine, low enthalpy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza możliwości wykorzystania wód termalnych z obszaru Niżu Polskiego do celów balneologicznych i rekreacyjnych[Analysis of the possibilities of utilization of thermal waters from the Polish Lowlands for balneology and recreation] / kierownik projektu Mirosław JANOWSKI ; główni wykonawcy Wojciech GÓRECKI, Lucyna RAJCHEL ; wykonawcy Barbara CZOPEK, Joanna CIĄGŁO, Marek HAJTO, Elżbieta HAŁAJ, Aleksandra KIECAK, Ewa KRET, Michał MARUTA, Joanna Rams, Izabela ZYCH ; Katedra Surowców Energetycznych. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Akademia Górnicz-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : [s. n.], 2011. — 196 s.. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Audyt efektywności energetycznej Nr 02/EE/2014 dla inwestycji: Modernizacja zestawów pompowych w głównym odwadnianiu poziom 630m, przy szybie Roździeński KWK "Wieczorek"[Audit of energetic efficiency No. 02/EE/2014 for the investment Modernization of pump sets in the main drainage at the level of 630m, the mining shaft Roździeński KWK Wieczorek] / Piotr Kolasa, Mirosław JANOWSKI. — Gliwice : Fundacja LIBRE, 2014. — 25 s.. — M. Janowski - brak afiliacji AGH. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Cz. 4, Raport Oddziaływania Inwestycji na Środowisko dla północnego obejścia Krakowa obejmującego Węzeł Modlnica i drogę klasy GP, na odcinku Węzeł Radzikowskiego - Węzeł Modlnica[The documentation for the application for a decision to establish the location of the road. Pt. 4, Report of the Environmental Impact for the Northern Bypass Krakow including road junction Modlnica and GP class road on the section road junction Radzikowskiego - road junction Modlnica] / Mirosław JANOWSKI, Sławomir Dryja, Barbara CZOPEK. — Kraków : [s. n.], 2005. — 62, [75] s., 6 k. złoż.. — Bibliogr. s. 60–62, Streszcz.. — M. Janowski, B. Czopek - brak afiliacji AGH. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ekspertyza energetyczna i ekologiczna rurowego pieca piekarniczego Polin typ TV DRAGO/SYNT[Energetic and environmental expertise of baking pipe stove POLIN type TV DRAGO/SYNT] / Mirosław JANOWSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : [s. n.], 2013. — 8 s.. — Brak afiliacji AGH. — Publikacja w formie zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Fotografie 2005 - Krakowski Klub Fotograficzny : [styczeń-luty 2006][Photographs 2005 - Krakow Photographic Club : January-February 2006] / projekt katalogu Anna Bubula, Grzegorz Boniowski, Adam Gryczyński ; [aut. Andrzej Jurkiewicz et al., Mirosław JANOWSKI et al.]. — Kraków : Nowohuckie Centrum Kultury, [ca 2006]. — [16] s.. — ISBN10: 83-88832-01-8. — M. Janowski - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Geothermal potential increase related to low- and ultra-low temperature district heating systems application – preliminary version / Bartłomiej CIAPAŁA, Marek HAJTO, Mirosław JANOWSKI, Beata KĘPIŃSKA // W: WGC 2020+1 [Dokument elektroniczny] : World Geothermal Congress 2020+1 : proceedings : Reykjavik, Iceland, March-October 2021 / International Geothermal Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [New Zealand : IGA], [2021]. — S. 1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pangea.stanford.edu/ERE/db/WGC/papers/WGC/2020/35017.pdf [2021-11-05]. — Bibliogr. s. 3, Abstr.. — Brak afiliacji AGH

 • keywords: resources, district heating, low temperature, ultra low temperature

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Hydrowskaz melioracyjny[Water level gauge for use in land melioration systems] / Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja, Kraków ; wynalazca: Janowski Bolesław, JANOWSKI Mirosław. — Int.Cl.: G01F 23/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 297625 A1 ; Opubl. 1994-08-08. — Zgłosz. nr P.297625 z dn. 1993-02-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 1994  nr 16, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL297625A1.pdf

 • słowa kluczowe: melioracja, poziom wód gruntowych

  keywords: reclamation, level of groundwater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Hydrowskaz melioracyjny[Water level gauge for use in land melioration systems] / Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja, Kraków ; wynalazca: Bolesław Janowski, Mirosław JANOWSKI. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: G01F 23/62. — Polska. — Opis patentowy ; PL 169560 B1 ; Udziel. 1996-03-04 ; Opubl. 1996-08-30. — Zgłosz. nr P.297625 z dn. 1993-02-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL169560B1.pdf

 • słowa kluczowe: melioracja, poziom wód gruntowych

  keywords: reclamation, level of groundwater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Koncepcja Know-How Laboratorium Systemów Solarnych[The concept Know-How Laboratory of Solar Systems] / Mirosław JANOWSKI, Piotr Kolasa, Gerard Piechaczek, Andrzej Śliwak ; Park Naukowo-Technologiczny Euro Centrum. — Gliwice : [s. n.], 2012. — 55 s.. — M. Janowski - brak afiliacji AGH. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Koncepcja Know-How Laboratorium Systemów Wentylacji[The concept Know-How Laboratory of Ventilation Systems] / Mirosław JANOWSKI, Piotr Kolasa, Gerard Piechaczek, Andrzej Śliwak ; Park Naukowo-Technologiczny Euro Centrum. — Gliwice : [s. n.], 2012. — 37 s.. — M. Janowski - brak afiliacji AGH. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej - Przebudowa drogi krajowej nr 777 Kraków–Nowe Brzesko, odcinek w Brzesku Nowym ul. Krakowska i Lubelska km 39+678,00 $\div$ km 40+220,78; na etapie projektu budowlanego[Environmental Impact Assessment of communication project - "Reconstruction of the national road No. 777 Kraków–Nowe Brzesko, section Brzesko Nowe, Krakowska Street and Lubelska Street km 39+678,00 - 40+220.78" construction project level] / Tadeusz SZKLARCZYK, Mirosław JANOWSKI. — Kraków : [s. n.], 2000. — 30, [10] s., 2 k. złoż.. — Bibliogr. s. 30, Streszcz.. — Brak afiliacji AGH. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena oddziaływania na środowisko naturalne prac sejsmicznych i wiertniczych dla obszaru koncesyjnego Ciechnowo–Połczyn Zdrój[Environmental Impact Assessment of seismic and drilling work for the concession area Ciechnowo–Połczyn Zdrój] / Wojciech GÓRECKI, Roman SEMYRKA, Mirosław JANOWSKI, Barbara CZOPEK, Mariusz JARZYŃSKI ; Zespół Specjalistów Towarzystwo Geosynoptyków "Geos". Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : [s. n.], 2000. — 19 s., mapa. — Brak afiliacji AGH. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena oddziaływania na środowisko naturalne prac sejsmicznych i wiertniczych dla obszaru koncesyjnego Jarkowo-Piaski[Environmental Impact Assessment of seismic and drilling work for the concession area Jarkowo-Piaski] / Wojciech GÓRECKI, Roman SEMYRKA, Mirosław JANOWSKI, Barbara CZOPEK, Mariusz JARZYŃSKI ; Zespół Specjalistów Towarzystwo Geosynoptyków "Geos". Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : [s. n.], 2000. — 23 s., mapa. — Brak afiliacji AGH. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena oddziaływania na środowisko naturalne prac sejsmicznych i wiertniczych dla obszaru koncesyjnego Pniewy–Stęszew[Environmental Impact Assessement of seismic and drilling work for the concession area Pniewy–Stęszew] / Wojciech GÓRECKI, Roman SEMYRKA, Mirosław JANOWSKI, Barbara CZOPEK, Mariusz JARZYŃSKI ; Zespół Specjalistów Towarzystwo Geosynoptyków "Geos". Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : [s. n.], 2000. — 28 s., 2 mapy. — Brak afiliacji AGH. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena oddziaływania na środowisko naturalne prac sejsmicznych i wiertniczych dla obszaru koncesyjnego Śrem-Jarocin : bloki koncesyjne nr: 226, 227, 228, 246, 247, 248[Environmental Impact Assessment of seismic and drilling work for the concession area Srem-Jarocin : concession blocks No. 226, 227, 228, 246, 247, 248] / Wojciech GÓRECKI, Józef Pleczyński, Mirosław JANOWSKI, Mariusz JARZYŃSKI ; Zespół Specjalistów Towarzystwo Geosynoptyków "Geos". Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : [s. n.], 2000. — 47 s., 2 mapy. — Bibliogr. s. 46–47. — W. Górecki, M. Janowski, M. Jarzyński - brak afiliacji AGH. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena oddziaływania na środowisko naturalne prac sejsmicznych i wiertniczych dla obszaru koncesyjnego Świdwin – Białogard[Environmental impact assessment of seismic and drilling work for the concession area Świdwin – Białogard] / Wojciech GÓRECKI, Roman SEMYRKA, Mirosław JANOWSKI, Barbara CZOPEK, Mariusz JARZYŃSKI ; Zespół Specjalistów Towarzystwo Geosynoptyków "GEOS". Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — [Kraków : s. n.], 2000. — 24 s., 1 mapa. — Brak afiliacji AGH. — Publikacja w formie zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena oddziaływania na środowisko rozwiązań projektowych dla inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi krajowej nr 4 Zgorzelec-Kraków-Medyka w m. Jerzmanowice w km 398+340 – 398+630, 399+400 – 399+670, 400+000 – 400+300"[Environmental Impact Assessment for the design solutions for the investment "Improvement of traffic safety on the national road No. 4 Zgorzelec-Kraków-Medyka in Jerzmanowice, km km 398+340 – 398+630, 399+400 – 399+670, 400+000 – 400+300"] / Tadeusz SZKLARCZYK, Mirosław JANOWSKI. — Kraków : [s. n.], 2000. — 35, [50] s. + 2 k. złoż.. — Bibliogr. s. 35, Streszcz.. — Brak afiliacji AGH. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena oddziaływania na środowisko rozwiązań projektowych dla inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi krajowej nr 4 Zgorzelec-Kraków-Medyka w m. Przeginia, km 392+500-395+500, wraz z modernizacją skrzyżowania do Racławic km 392+935,90"[Environmental Impact Assessment for the design solutions for the investment "Improvement of traffic safety on the national road Zgorzelec-Kraków-Medyka in Przeginia, km 392+500-395+500, with the modernization of the junction to the Racławice km 392+935.90"] / Tadeusz SZKLARCZYK, Mirosław JANOWSKI. — Kraków : [s. n.], 2000. — 40, [47] s., 4 k. złoż.. — Bibliogr. s. 39–40, Streszcz.. — Brak afiliacji AGH. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Raport Oddziaływania Inwestycji na Środowisko dla "Koncepcji budowy drogi ruchu przyspieszonego klasy GP na odcinku Węzeł Radzikowskiego - Węzeł Modlnica oraz dla węzła Modlnica"[Environmental Impact Assessment for the "Concept of GP class road construction, section Road Junction Modlniczka - Road Junction Radzikowskiego and the Junction Modlniczka"] / Mirosław JANOWSKI, Sławomir Dryja, Barbara CZOPEK. — Kraków : [s. n.], 2005. — 52, [85] s., 4 mapy. — Bibliogr. s. 50–52, Streszcz.. — M. Janowski, B. Czopek - brak afiliacji AGH. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Raport oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej - Przebudowa drogi krajowej nr 79 (777) Kraków–Nowe Brzesko, odcinek w Nowym Brzesku ulice Krakowska i Lubelska odc. I km 39+611,00 $\div$ km 39+678,00; .II km 40+220,78 $\div$ km 40+417,84 - etap projekt budowlany[Report of Environmental Impact of communication investment - "Reconstruction of the national road No. 79 (777) Krakow - Nowe Brzesko, section Brzesko Nowe, Krakowska Street and Lubelska Street, I km 39+611,00 $\div$ km 39+678,00; II km 40+220,78 $\div$ km 40+417,84" - construction project level] / Tadeusz SZKLARCZYK, Mirosław JANOWSKI. — Kraków : [s. n.], 2001. — 31, [23] s., 4 k. złoż.. — Bibliogr. s. 30, Streszcz.. — Brak stron 1–26. — Brak afiliacji AGH. — Publikacja w postaci zbindowanego maszynopisu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sposób chmielenia brzeczki i separacyjny wewnątrzkotłowy wysmażacz chmielu[Method of wort hopping and a separate intra-kettle hop fryer] / Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Żywiecka Wytwórnia Piwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Żywiec ; wynalazca: Szpilka Tomasz, Dryja Sławomir, JANOWSKI Mirosław. — Int.Cl.: C12C 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 429677 A1 ; Opubl. 2020-01-27. — Zgłosz. nr P.429677 z dn. 2019-04-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 3, s. 29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL429677A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób filtrowania zacieru i filtr kasetowy[Method for filtering a mash and the cassette filter] / Zakłady Mięsne Dystrybucja w Żywcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Żywiec ; wynalazca: Czerwiński Przemysław, Dobija Michał, Dryja Sławomir, JANOWSKI Mirosław. — Int.Cl.: C12C 7/165\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 415430 A1 ; Opubl. 2017-05-22. — Zgłosz. nr P.415430 z dn. 2015-12-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 11, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL415430A1.pdf

 • słowa kluczowe: browarnictwo, filtrowanie zacieru, filtr kasetowy

  keywords: brewery, filtering of a mash, cassette filter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: