Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Sutor, mgr inż.

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ke, Katedra Elektroniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1091
200811
200422
200211
200122
200044
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1055
200811
2004211
200211
2001211
2000422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1082
200811
200422
200211
200122
2000422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1010
200811
200422
200211
200122
200044
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1010
200811
200422
200211
200122
200044
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1028
200811
200422
200211
200122
20004131
 • Analiza odpowiedzi czujnika gazów z modulacją temperatury pracy[Response of gas sensors with modulated working temperature] / Wojciech MAZIARZ, Przemysław POTEMPA, Aneta SUTOR, Tadeusz PISARKIEWICZ // W: ELTE'2000 : technologia elektronowa : VII konferencja naukowa : Polanica Zdrój, 18–22 września 2000 : materiały konferencyjne, T. 2. — Wrocław : Instytut Techniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 1169–1172. — Bibliogr. s. 1172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cienkie warstwy tlenków metali na podłożach ceramicznych LTCC jako mikrosensory gazówThin film metal oxides deposited onto LTCC substrates as gas sensors / Aneta SUTOR, Przemysław POTEMPA, Tadeusz PISARKIEWICZ, Wojciech MAZIARZ, Piotr WÓJCIK // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089. — Tytuł poprz.: Przegląd Elektroniki. — 2002 R. 43 nr 3, s. 21–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: cienkie warstwy, LTCC, warstwy gazoczułe, półprzewodniki miniaturowe

  keywords: thin films, gas sensors, LTCC, miniature semiconductors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dynamiczne pomiary stężenia gazu z użyciem czujników półprzewodnikowych[Dynamic measurement of gas concentration with use of semiconductor gas sensors] / Wojciech MAZIARZ, Przemysław POTEMPA, Tadeusz PISARKIEWICZ, Aneta SUTOR // W: KKM 2001 : Krajowy Kongres Metrologii : metrologia u progu trzeciego Millenium : Warszawa 24–27 czerwca 2001 r. : materiały Kongresu, T. 3 / red. i skład Jacek Dusza, Zygmunt Jabłoński. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., [2001]. — S. 925–928. — Bibliogr. s. 928, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Gold ball bonding on different thick-film substrate metallization : [abstract] / Barbara DZIURDZIA, Wojciech MAZIARZ, Aneta SUTOR-DZIEDZIC // W: 32\textsuperscript{nd} international IMAPS-IEEE CPMT : Poland conference : Warszawa–Pułtusk, 21–24 September 2008. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008 + CD-ROM. — Na s. III tyt.: 32\textsuperscript{nd} international microelectronis and packaging IMAPS-IEEE CPMT. — ISBN: 978-83-917701-6-0. — S. 32. — Bibliogr. s. 32. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–8]. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Improvements in LTCC technology in view of gas microsensors fabrications / A. SUTOR, W. MAZIARZ, P. POTEMPA, T. PISARKIEWICZ, H. Thust, T. Thelemann // W: IMAPS XXV [Twenty fifth] international conference IMAPS–Poland 2001 : Rzeszów–Polańczyk 26–29 September 2001 : proceedings / eds. Jerzy Potencki, Alicja Bednarczyk, Dariusz Klepacki. — [Rzeszów : University of Technology], 2001. — Na okł. dodatkowo: 50 years 1951–2001 of Higher Technical Education in Rzeszów. — S. 207–210. — Bibliogr. s. 210, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Indium oxide thin film with a large surface area / T. PISARKIEWICZ, T. STAPIŃSKI, A. SUTOR, K. ZAKRZEWSKA // W: Surface Engineering: in materials science I : proceedings of a symposium by the TMS Surface Modification & Coatings Technology Committee (SMC) and the Materials Processing and Manufacturing Division (MPMD), held during the 2000 TMS Annual Meeting : Nashville, Tennessee March 12–16, 2000 / ed. Sudipta Seal [et al.]. — Warrendale : The Minerals, Metals & Materials Society, 2000. — (A Publication of TMS). — ISBN10: 0-87339-471-2. — S. 115–120. — Bibliogr. s. 120, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mikroczujniki gazów na podłożu LTCC z modulacją temperatury pracy[Gas microsensors on LTCC substrate with modulation of working temperature] / Krzysztof HAJDUK, Wojciech MAZIARZ, Tadeusz PISARKIEWICZ, Aneta Sutor // W: COE 2004 : Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne : VIII konferencja naukowa : Wrocław, 27–30 czerwca 2004 : materiały konferencyjne / Politechnika Wrocławska, Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : WEM PWr, 2004. — ISBN10: 8391488624. — S. 45–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Semiconductor resistive gas sensors with different operation modes / Krzysztof HAJDUK, Wojciech MAZIARZ, Aneta Sutor, Tadeusz PISARKIEWICZ // W: XXVIII International conference of International Microelectronics and Packaging Society Poland Chapter : Wrocław, 26–29 September 2004 : proceedings / eds. Andrzej Dziedzic, Leszek Golonka, Małgorzata Kramkowska ; IMAPS Poland Chapter. — [Poland] : IMAPS Poland Chapter, 2004. — Na grzbiecie dodatkowo tyt.: XXVIII Conference of IMAPS Poland Chapter, Wrocław, 2004. — S. 257–260. — Bibliogr. s. 260, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sensory gazu w oparciu o cienkie warstwy tlenku indu otrzymywane technologią RGTO[Gas sensors using indium oxide thin films manufactured by RGTO technology] / Aneta SUTOR, Tadeusz PISARKIEWICZ, Premysław POTEMPA, Marta RADECKA, Katarzyna ZAKRZEWSKA // W: ELTE'2000 : technologia elektronowa : VII konferencja naukowa : Polanica Zdrój, 18–22 września 2000 : materiały konferencyjne, T. 2. — Wrocław : Instytut Techniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 1267–1270. — Bibliogr. s. 1270

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Thin film gas sensors on low temperature cofired ceramics / T. PISARKIEWICZ, A. SUTOR, W. MAZIARZ, H. Thust, T. Thelemann // W: IMAPS–Europe Prague 2000 : European Microelectronics Packaging and Interconnection Symposium : Prague, 18–20 June 2000 : proceedings / eds. P. Mach, J. Urbánek. — [Prague : IMAPS – Czech and Slovak Chapter], [2000]. — S. 399–403. — Bibliogr. s. 403, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: