Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Papiernik, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6232-2740 orcid iD

ResearcherID: G-7592-2016

Scopus: 8846712800

PBN: 5e709207878c28a04738ed66

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 129, z ogólnej liczby 132 publikacji Autora


1
 • 3D model of spatial distribution of autochthonous Miocene depositional complexes along Carpathian front in Region Bochnia - Przemyśl, Poland
2
 • 3D modellling, as a tool of spatial representation of Miocene clastic reservoir of natural gas
3
 • 3D Static models as a tool to indicate prospective geological structures for EGS in sedimentary rocks of Central Poland
4
 • Analiza elementów ryzyka geologicznego rejonu Suliszewo-Radęcin w kontekście składowania $CO_{2}$
5
 • Analiza porównawcza zasobów złóż węglowodorów typu shale gas/oil na obszarze basenów bałtyckiego i lubelskiego w oparciu o wyniki trówymiarowych modelowań strukturalno-parametrycznych
6
 • Assessing the geomechanical effects of $CO_{2}$ injection in a depleted gas field in Poland by field scale modelling
7
 • Assessment of unconventional gas/oil resources for the Lower Palaeozoic shale in Poland
8
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
9
 • Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
10
 • Atlas wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce
11
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim
12
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu Polskim
13
 • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
14
 • Baza danych oraz szczegółowy model geologiczny 3D dla podziemnego składowania ${CO_{2}}$ w rejonie Bełchatowa na przykładzie struktury Budziszewic
15
 • Budowa geologiczna i geneza mioceńskiego zrębu Ryszkowej Woli w rejonie Sieniawy–Rudki (wschodnia część zapadliska przedkarpackiego) – wyniki interpretacji danych sejsmiki 3D
16
 • Burial and thermal history of the Lower Palaeozoic petroleum source rocks at the SW margin of the East European Craton (Poland)
17
 • Carboniferous petroleum system of the Fore-Sudetic monocline (southwestern Poland)
18
 • Characterization of petrophysical parameters of the Lower Triassic deposits in a prospective location for Enhanced Geothermal System (central Poland)
19
 • Charakterystyka parametrów hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego i dolnojurajskiego w rejonie niecki mogileńsko-łódzkiej na podstawie wyników trójwymiarowego modelowania strukturalno-parametrycznego
20
 • Charakterystyka parametrów hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego i dolnojurajskiego w rejonie niecki mogileńsko-łódzkiej na podstawie wyników trójwymiarowego modelowania strukturalno-parametrycznego
21
 • Charakterystyka zmienności parametrów zbiornikowych litotypów piaszczystych karpackich jednostek ropogazonośnych
22
 • Comparative analysis of shale gas/oil resources in the Baltic and the Lublin Basins (Poland) based on 3-D static modelling
23
24
 • Conditions of occurrence of hydrocarbon deposits in the Zechstein Main Dolomite (Ca2) petroleum system, exemplified by the Grotów Peninsula area (Fore-Sudetic Monocline, SW Poland)
25
 • Cyfrowa rewolucja w poszukiwaniach węglowodorów