Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Niewiara, dr inż.

starszy wykładowca

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kcab


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4579-6383 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6507570254

PBN: 5e70920b878c28a04738efe6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analytical aspects of metals' determination in lake sediments from the Tatra Mountains
2
 • Application of zirconium nanopowders for chromium sorption
3
 • Distribution of microelements in human articular cartilage – initial report
4
 • Efekt modyfikacji nanoproszków cyrkonowych na sorpcję benzo[a]pirenu
5
 • Humic acids sorption from water using zirconium dioxide nanoparticles
6
 • Oznaczanie monobutylocyny w obecności dibutylocyny metodą DP AdSV na amalgamatowej elektrodzie błonkowej
7
 • Photocatalytic decay of humic acids in natural waters supported by ceramic nanopowders
8
 • Removal inorganic impurities from water solution using zirconium dioxide nanopowders
9
 • Removal of organic impurities using nanopowders based on zirconium dioxide
10
 • Wpływ struktury nanoproszku na skuteczność adsorpcji niejonowych surfaktantów – podejście chemometryczne
11
 • Wpływ warunków syntezy na charakterystykę powierzchni oraz właściwości sorpcyjne nanoproszków na bazie tlenku cyrkonu modyfikowanego dodatkiem ceru
12
 • Zastosowanie amalgamatowej elektrody błonkowej w badaniach efektywności sorpcyjnej związków butylocyny w zawiesinach wodnych minerałów ilastych i nanoproszków ceramicznych
13
 • Zastosowanie nanoproszków cyrkonowych do usuwania metali ciężkich