Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Niewiara, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4579-6383 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6507570254

PBN: 5e70920b878c28a04738efe6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania zdolności filtracyjnych spieków wykonanych na bazie tlenku cyrkonuThe study of the filtration properties of zirconia - based sinters / Justyna Kubica, Ewa NIEWIARA // Analit [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2544-0489. — 2016 nr 2, s. 126–127. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 127. — Tekst pol.-ang.. — Studenckie Spotkania Chemiczne 2016. — tekst: http://analit.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/16_Kubica_Justyna_Analit_2.pdf

 • słowa kluczowe: kadm, metale ciężkie, ołów, ditlenek cyrkonu, właściwości filtracyjne, filtracja membranowa, membrany ceramiczne, kwasy humusowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Sorpcja metali ciężkich na nanoproszkach cyrkonowychSorption of heavy metals at zirconia nanopowders / Ewelina Bugaj, Ewa NIEWIARA // Analit [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2544-0489. — 2016 nr 2, s. 123–124. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Studenckie Spotkania Chemiczne 2016. — tekst: http://analit.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/14_Bugaj_Ewelina_Analit_2.pdf

 • słowa kluczowe: sorpcja, chrom, nanoproszki cyrkonowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sorpcja związków butylocyny w zawiesinach wodnych nanomateriałów tlenkowych[Buthyltin compounds sorption on oxides nanomaterials in aqueous suspentions] / Ewa NIEWIARA, Władysław W. KUBIAK, Małgorzata SUCHANEK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Woltamperometryczne oznaczanie związków organometalicznych cyny i arsenu[Voltammetric determination of tin and arsenic organometallic compounds] / Ewa NIEWIARA, Władysław W. KUBIAK, Małgorzata SUCHANEK // W: Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — ISBN: 978-83-63663-78-0. — S. 213–226. — Bibliogr. s. 226

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zastosowanie modyfikowanych nanoproszków na bazie tlenku cyrkonu jako sorbentu zanieczyszczeń organicznychApplication of modified nanopowders based on zirconium oxide as a sorbent of organic impurities / Katarzyna Wilkosz, Ewa NIEWIARA // Analit [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2544-0489. — 2016 nr 2, s. 131–132. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Studenckie Spotkania Chemiczne 2016. — tekst: http://analit.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/20_Wilkosz_Katarzyna_Analit_2.pdf

 • słowa kluczowe: sorpcja, oczyszczanie wody, benzo[a]piren, HPLC, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, kwasy humusowe, modyfikowane nanoproszki na bazie tlenku cyrkonu

  cyfrowy identyfikator dokumentu: