Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Niewiara, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4579-6383 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6507570254

PBN: 5e70920b878c28a04738efe6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2008]
 • TytułA new method of the environmental samples preparation for ASV analysis – application of ${TiO_{2}}$
  AutorzyBogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK, Ewa NIEWIARA, Witold RECZYŃSKI, Mieczysław RĘKAS
  ŹródłoISEAC 35 : 35textsuperscript{th} International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22–26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. — S. 154
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza czynników warunkujących akumulację metali ciężkich w glebach na terenie słowackiej części Tatr Wysokich
  AutorzyWitold RECZYŃSKI, Monika Rapalska, Barbara KUBICA, Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA
  Źródło51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 100
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2008]
 • TytułBadanie warunków sorpcji benzo-a-pirenu na minerałach ilastych
  AutorzyEwa NIEWIARA, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ
  Źródło51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 99
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2008]
 • TytułDetermination of lead traces by stripping voltammetry at titanium carbide working electrode
  AutorzyBogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Ewa NIEWIARA, Robert PIECH, Witold RECZYŃSKI, Marta ZIEMNICKA
  ŹródłoISEAC 35 : 35textsuperscript{th} International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22–26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. — S. 155
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2008]
 • TytułElektrochemiczne właściwości azotku tytanu – przykład zastosowania w woltamperometrii stripingowej
  AutorzyBogusław BAŚ, Robert PIECH, Marta ZIEMNICKA, Ewa NIEWIARA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2008]
 • TytułElektrody błonkowe typu Hg(Cu)Fe i Hg(Ag)Fe – przykład zastosowania w oznaczeniach siarki elementarnej ${(S^{0})}$
  AutorzyRobert PIECH, Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 65–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2008]
 • TytułOcena przydatności przewodzących tworzyw ceramicznych jako materiału elektrodowego dla wolamperometrii stripingowej UPD-SV
  AutorzyBogusław BAŚ, Robert PIECH, Marta ZIEMNICKA, Ewa NIEWIARA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 69–70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2008]
 • TytułOznaczanie arsenu, selenu i siarki elementarnej za pomocą kroplowej elektrody amalgamatowej
  AutorzyRobert PIECH, Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 67–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2008]
 • TytułPotentiometric titration of industrial samples – end-point detection by means of wavelets
  AutorzyM. JAKUBOWSKA, B. BAŚ, E. NIEWIARA, W. RECZYŃSKI, W. W. KUBIAK
  ŹródłoICCMSE 2008 : International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering : September 2008 : book of abstracts. — [S. l., s. n.], [2008]. — S. 4
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2008]
 • TytułStudies on metals mobility in the sediments core – early diagenesis processes
  AutorzyBogusław BAŚ, Janusz GOŁAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Barbara Kubica, Mariusz MACHERZYŃSKI, Ewa NIEWIARA, Witold RECZYŃSKI, Michał Skiba
  ŹródłoISEAC 35 : 35textsuperscript{th} International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22–26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. — S. 57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2008]
 • Tytuł${TiC}$ working electrode : voltammetric characateristics and application in anodic stripping voltammetry
  AutorzyB. BAŚ, R. PIECH, E. NIEWIARA, W. RECZYŃSKI, M. JAKUBOWSKA, M. ZIEMNICKA
  Źródło59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : CD of abstracts / ISE International Society of Electrochemistry. — [Spain : s. n.], [2008]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2008]
 • TytułWykorzystanie woltamperometrii stripingowej w ocenie zawartości uranu w surowcach i materiałach ceramicznych
  AutorzyR. PIECH, B. PACZOSA-BATOR, B. BAŚ, E. NIEWIARA, W. W. KUBIAK
  ŹródłoPolska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 77
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: