Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Niewiara, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4579-6383 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6507570254

PBN: 5e70920b878c28a04738efe6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A new method of the environmental samples preparation for ASV analysis – application of ${TiO_{2}}$
2
 • Analiza czynników warunkujących akumulację metali ciężkich w glebach na terenie słowackiej części Tatr Wysokich
3
 • Badanie warunków sorpcji benzo-a-pirenu na minerałach ilastych
4
 • Determination of lead traces by stripping voltammetry at titanium carbide working electrode
5
 • Elektrochemiczne właściwości azotku tytanu – przykład zastosowania w woltamperometrii stripingowej
6
 • Elektrody błonkowe typu Hg(Cu)Fe i Hg(Ag)Fe – przykład zastosowania w oznaczeniach siarki elementarnej ${(S^{0})}$
7
 • Ocena przydatności przewodzących tworzyw ceramicznych jako materiału elektrodowego dla wolamperometrii stripingowej UPD-SV
8
 • Oznaczanie arsenu, selenu i siarki elementarnej za pomocą kroplowej elektrody amalgamatowej
9
 • Potentiometric titration of industrial samples – end-point detection by means of wavelets
10
 • Studies on metals mobility in the sediments core – early diagenesis processes
11
 • ${TiC}$ working electrode
12
 • Wykorzystanie woltamperometrii stripingowej w ocenie zawartości uranu w surowcach i materiałach ceramicznych