Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Niewiara, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4579-6383

ResearcherID: brak

Scopus: 6507570254

PBN: 901102

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Analiza zawartości metali w wodzie nad-osadowej, wodzie porowej i osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego
2
  • Badania efektywności procesu adsorpcji substancji powierzchniowo-aktywnych na tlenkach tytanu
3
  • Badania procesów akumulacji depolaryzatora na elektrodach stałych wykonanych z ceramiki węglikowej
4
  • Chemometric tools in environmental data analysis
5
  • Sekwencyjna ekstrakcja metali z próbek osadów dennych Zbiornika Dobczyckiego w profilach głębokościowych
6
  • Signal processing in DP and NP voltammetry by means of a dedicated mother wavelet
7
  • Węglik tytanu – nowy materiał elektrodowy, zastosowanie w konstrukcji czujników woltamperometrycznych
8
  • Woltamperometryczne oznaczanie uranu w środowisku wodnym Zbiornika Dobczyckiego