Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Niewiara, dr inż.

starszy wykładowca

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kca

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4579-6383

ResearcherID: brak

Scopus: 6507570254

PBN: 901102

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Anodic stripping voltammetry in the presence of fumed silica and nonionic surfactants
2
 • Anodic stripping voltammetry in the presence of fumed silica and nonionic surfactants
3
 • Application of fumed silica for voltammetric determinations of heavy metals in pharmaceutical preparations
4
 • Application of linearly growing mercury drop surface in analytical chemistry of trace amounts of surface active substances
5
 • Badanie stopnia akumulacji cynku w wybranych tkankach szczura dla jedno- i wielokrotnych podań hydroasparaginianu cynku
6
 • Chromium speciation and monitoring in polluted waters using catalytic adsorptive stripping voltammetry
7
8
 • Fumed silica – the universal adsorber of surfactants in voltammetry
9
 • Modelowanie efektywności procesu adsorpcji substancji powierzchniowo-aktywnych na krzemionce pylistej
10
 • Optimisation of analytical procedure for PAHs determination in sediment samples
11
 • Pharmacokinetic interaction after joint administration of zinc and imipramine in forced swim test in mice
12
 • Research on arsenic accumulation in lake sediments
13
 • Spatial distribution of elements in the sediments of the Dobczyce Reservoir
14
 • Sposób pośredniego oznaczenia jonów $Hg(II)$ techniką woltamperometrii stripingowej
15
 • Toxic heavy metal determination in water and wastes polluted by surface active substances
16
 • Usuwanie krótkotrwałych zakłóceń impulsowych z woltamperometrycznych krzywych pomiarowych
17
 • Zasadność stosowania elektrod stałych do oznaczania metali ciężkich techniką woltamperometrii stripingowej
18
 • Zastosowanie wiszącej elektrody kroplowej wypełnionej ciekłym amalgamatem miedzi w analizie specjacyjnej arsenu