Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Niewiara, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4579-6383

ResearcherID: brak

Scopus: 6507570254

PBN: 901102

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Application of linearly growing mercury drop surface in analytical chemistry of trace amounts of surface active substances
2
 • Badania akumulacji metali ciężkich w osadach dennych
3
 • Badanie akumulacji arsenu w osadach dennych Jeziora Dobczyckiego
4
 • Chromium speciation and monitoring in polluted waters using catalytic adsorptive stripping voltammetry
5
 • Kinetics of arsenic accumulation in sediments of the Dobczyce reservoir
6
 • Łagodne metody usuwania substancji powierzchniowo aktywnych dla potrzeb śladowej analizy woltamperometrycznej
7
 • Oznaczanie jonów cynku (II) w preparatach farmaceutycznych o złożonym składzie techniką anodowej woltamperometrii stripingowej
8
 • Partitioning of chromium (VI) and chromium (III) between dissolved and colloidal forms in a stream and reservoir contaminated with tannery waste water
9
 • Research on arsenic accumulation in lake sediments
10
 • Toxic heavy metal determination in water and wastes polluted by surface active substances
11
 • Zastosowanie amorficznego dwutlenku krzemu do selektywnej adsorpcji substancji powierzchniowo czynnych z próbek naturalnych
12
 • Zastosowanie krzemionki pylistej do roztworów o wysokiej zawartości substancji powierzchniowo-czynnych
13
 • Zastosowanie krzemionki pylistej w analizie specjalnej chromu
14
 • Zastosowanie krzemionki pylistej w analizie specjalnej chromu