Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Niewiara, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4579-6383 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6507570254

PBN: 5e70920b878c28a04738efe6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analityczne zastosowanie kroplowej elektrody rtęciowej o liniowo narastającej powierzchni
2
 • Application of linearly growing mercury drop surface in electroanalytical experiment
3
 • Application of the fumed silica to enhance mineralization of botanic samples for voltammetric analysis
4
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetric study of speciation of chromium in upper Dunajec catchment
5
 • Controlled growth mercury drop microelectrode (CGMDE)
6
 • Czystość krzemionki jako kryterium jej przydatności w analizie śladów
7
 • Estimation of usefullness of the mercury film electrode on the silver base $[Hg(Ag)Fe]$
8
9
 • Kroplowa mikroelektroda rtęciowa –wytwarzanie, właściwości i przydatność analityczna
10
 • Methodolody for chromium speciation in water samples by catalytic adsorptive stripping voltammetry
11
 • Porównanie przydatności błonkowej (BERpAg) i wiszącej (CGMDE) elektrody rtęciowej w oznaczaniu śladowych ilości metali ciężkich
12
 • The novel voltammetric detection methods with mercury electrodes and electrochemical analyser EA9
13
 • Wpływ struktury krzemionki pylistej na jej właściwości adsorpcyjne w roztworach elektrolitów
14
 • Wpływ substancji powierzchniowo-aktywnych na własności metrologiczne błonkowej elektrody rtęciowej (BERpAg)
15
 • Wykorzystanie krzemionki pylistej w procesach woltamperometrycznego oznaczania metali ciężkich w ściekach
16
 • Zastosowanie amorficznego dwutlenku krzemu do selektywnej adsorpcji substancji powierzchniowo-czynnych z niemineralizowanych i częściowo zmineralizowanych próbek naturalnych