Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Niewiara, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4579-6383 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6507570254

PBN: 5e70920b878c28a04738efe6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Kroplowa mikroelektroda rtęciowa[Mercury microelectrode based on CGMDE arrangement] / Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA, Zygmunt KOWALSKI // W: XLIV [Czterdziesty czwarty] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice 9–13 września 2001 : materiały zjazdowe / Uniwersytet Śląski. — [Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2001]. — Na okł. dodatkowo: Pierwszy w nowym tysiącleciu XLIV Zjazd Naukowy PTCh i SITPChem. — ISBN10: 8390184451. — S. S3-P22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Mikroelektroda rtęciowa wytwarzana w oparciu o system generacji kropli elektrody CGMDE[Mercury microelectrode based on the drop generation system of CGMDE] / Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA, Zygmunt KOWALSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : metody elektrochemiczne w badaniach przemian środowiska : IV konferencja : Mogilany 4–5 czerwca 2001 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA” ; Fundacja Kościuszkowska. — [Polska : s. n.], [2001]. — S. P1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mineralizacja próbek do analizy metodą woltamperometrii stripingowej wspomagana przez zastosowanie krzemionki pylistej[Fumed silica supported mineralisation of the samples for stripping voltammetry] / Ewa NIEWIARA, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: XLIV [Czterdziesty czwarty] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice 9–13 września 2001 : materiały zjazdowe / Uniwersytet Śląski. — [Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2001]. — Na okł. dodatkowo: Pierwszy w nowym tysiącleciu XLIV Zjazd Naukowy PTCh i SITPChem. — ISBN10: 8390184451. — S. S3-P23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wykorzystanie krzemionki pylistej do wspomagania procesów mineralizacji próbek do celów analizy woltamperometrycznej[Application of the fumed silica to support sample digestion for voltammetric analysis] / Ewa NIEWIARA, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : metody elektrochemiczne w badaniach przemian środowiska : IV konferencja : Mogilany 4–5 czerwca 2001 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA” ; Fundacja Kościuszkowska. — [Polska : s. n.], [2001]. — S. P10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zastosowanie krzemionki pylistej do oczyszczania roztworów elektrolitów z substancji powierzchniowo-aktywnych[Application of the fumed silica for purification of the electrolyte solutions from surface active substances] / Władysław W. KUBIAK, Ewa NIEWIARA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : metody elektrochemiczne w badaniach przemian środowiska : IV konferencja : Mogilany 4–5 czerwca 2001 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA” ; Fundacja Kościuszkowska. — [Polska : s. n.], [2001]. — S. K10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: