Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Niewiara, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4579-6383 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6507570254

PBN: 5e70920b878c28a04738efe6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A highly sensitive method for determination of monobutyltin in aqueous media by stripping voltammetry at a renewable silver amalgam annular band electrode
2
 • Adsorption of benzo[a]pyrene on natural and synthetic materials
3
 • Badania efektywności usuwania kwasów humusowych z roztworów wodnych
4
 • Determination of trace arsenic on hanging copper amalgam drop electrode
5
 • Elimination of SAS interferences in catalytic adsorptive stripping voltammetric determination of $Cr(VI)$ by means of fumed silica
6
 • Nanopowders of yttria-stabilized zirconia doped with rare earth elements as adsorbents of humic acids
7
 • Normal pulse voltammetric determination of subnanomolar concentrations of chromium(VI) with continuous wavelet transformation
8
9
 • Renewable copper and silver amalgam film electrodes of prolonged application for the determination of elemental sulfur using stripping voltammetry
10
 • The determination of molybdenum in selected mushrooms by stripping voltammetry
11
 • ${TiC}$ Working electrode
12
 • Woltamperometryczne oznaczanie związków organometalicznych cyny i arsenu
13
 • Wpływ procedury przygotowania próbki ścieków koksowniczych na chromatograficzne oznaczanie wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
14
 • Wykorzystanie adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej w ocenie zawartości uranu w surowcach i materiałach ceramicznych
15
 • Zastosowanie nanoproszków ceramicznych na bazie tlenków cyrkonu i tytanu w chemii analitycznej
16
 • Zastosowanie pomiarów pojemności różniczkowej warstwy podwójnej w badaniach analitycznych