Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Niewiara, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4579-6383

ResearcherID: brak

Scopus: 6507570254

PBN: 901102

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A new method of the environmental samples preparation for ASV analysis – application of ${TiO_{2}}$
2
 • Adsorption of benzo[a]pyrene on natural and synthetic materials
3
 • Analityczne aspekty ilościowego oznaczenia WWA w osadach dennych
4
 • Analityczne zastosowanie kroplowej elektrody rtęciowej o liniowo narastającej powierzchni
5
 • Analiza czynników warunkujących akumulację metali ciężkich w glebach na terenie słowackiej części Tatr Wysokich
6
 • Analiza zawartości metali w wodzie nad-osadowej, wodzie porowej i osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego
7
 • Anodic stripping voltammetry in the presence of fumed silica and nonionic surfactants
8
 • Anodic stripping voltammetry in the presence of fumed silica and nonionic surfactants
9
 • Anti depresant – induced increase in extracellular zinc concentration in the rat cortex
10
 • Application of linearly growing mercury drop surface in analytical chemistry of trace amounts of surface active substances
11
 • Application of linearly growing mercury drop surface in electroanalytical experiment
12
 • Application of the fumed silica to enhance mineralization of botanic samples for voltammetric analysis
13
 • Application of Yttria-stabilized zirconia materials for heavy metals removal
14
 • Application of zirconium nanopowders for chromium sorption
15
 • Badania akumulacji metali ciężkich w osadach dennych
16
 • Badania efektywności procesu adsorpcji substancji powierzchniowo-aktywnych na tlenkach tytanu
17
 • Badania efektywności usuwania kwasów humusowych z roztworów wodnych
18
 • Badania procesów akumulacji depolaryzatora na elektrodach stałych wykonanych z ceramiki węglikowej
19
 • Badania związku pomiędzy pochodzeniem zanieczyszczeń a ich dystrybucją w osadach dennych zbiornika Dobczyckiego
20
 • Badanie akumulacji arsenu w osadach dennych Jeziora Dobczyckiego
21
 • Badanie stopnia akumulacji cynku w wybranych tkankach szczura dla jedno- i wielokrotnych podań hydroasparaginianu cynku
22
 • Badanie warunków sorpcji benzo-a-pirenu na minerałach ilastych
23
 • Chromium speciation and monitoring in polluted waters using catalytic adsorptive stripping voltammetry
24
 • Continuous wavelet transform as a tool ofor interpretation of NPV paracetamol voltammograms interpretation
25
 • Controlled growth mercury drop microelectrode (CGMDE)