Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Niewiara, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4579-6383 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6507570254

PBN: 5e70920b878c28a04738efe6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analityczne aspekty ilościowego oznaczenia WWA w osadach dennych
2
 • Analityczne zastosowanie kroplowej elektrody rtęciowej o liniowo narastającej powierzchni
3
 • Analiza czynników warunkujących akumulację metali ciężkich w glebach na terenie słowackiej części Tatr Wysokich
4
 • Analiza zawartości metali w wodzie nad-osadowej, wodzie porowej i osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego
5
 • Badania akumulacji metali ciężkich w osadach dennych
6
 • Badania efektywności procesu adsorpcji substancji powierzchniowo-aktywnych na tlenkach tytanu
7
 • Badania efektywności usuwania kwasów humusowych z roztworów wodnych
8
 • Badania procesów akumulacji depolaryzatora na elektrodach stałych wykonanych z ceramiki węglikowej
9
 • Badania związku pomiędzy pochodzeniem zanieczyszczeń a ich dystrybucją w osadach dennych zbiornika Dobczyckiego
10
 • Badanie akumulacji arsenu w osadach dennych Jeziora Dobczyckiego
11
 • Badanie stopnia akumulacji cynku w wybranych tkankach szczura dla jedno- i wielokrotnych podań hydroasparaginianu cynku
12
 • Badanie warunków sorpcji benzo-a-pirenu na minerałach ilastych
13
 • Czystość krzemionki jako kryterium jej przydatności w analizie śladów
14
 • Dystrybucja wybranych metali ciężkich w osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego
15
 • Elektrochemiczne właściwości azotku tytanu – przykład zastosowania w woltamperometrii stripingowej
16
 • Elektrody błonkowe typu Hg(Cu)Fe i Hg(Ag)Fe – przykład zastosowania w oznaczeniach siarki elementarnej ${(S^{0})}$
17
 • Instrumentalne metody analizy chemicznej
18
 • Kroplowa mikroelektroda rtęciowa
19
 • Kroplowa mikroelektroda rtęciowa –wytwarzanie, właściwości i przydatność analityczna
20
 • Łagodne metody usuwania substancji powierzchniowo aktywnych dla potrzeb śladowej analizy woltamperometrycznej
21
 • Mikroelektroda rtęciowa wytwarzana w oparciu o system generacji kropli elektrody CGMDE
22
 • Mineralizacja próbek do analizy metodą woltamperometrii stripingowej wspomagana przez zastosowanie krzemionki pylistej
23
 • Modelowanie efektywności procesu adsorpcji substancji powierzchniowo-aktywnych na krzemionce pylistej
24
 • Ocena przydatności przewodzących tworzyw ceramicznych jako materiału elektrodowego dla wolamperometrii stripingowej UPD-SV
25
 • Oznaczanie arsenu, selenu i siarki elementarnej za pomocą kroplowej elektrody amalgamatowej