Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Niewiara, dr inż.

starszy wykładowca

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kcab

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4579-6383

ResearcherID: brak

Scopus: 6507570254

PBN: 901102

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A new method of the environmental samples preparation for ASV analysis – application of ${TiO_{2}}$
2
 • Analityczne zastosowanie kroplowej elektrody rtęciowej o liniowo narastającej powierzchni
3
 • Analiza czynników warunkujących akumulację metali ciężkich w glebach na terenie słowackiej części Tatr Wysokich
4
 • Analiza zawartości metali w wodzie nad-osadowej, wodzie porowej i osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego
5
 • Analysis of sorptive properties of bentonite in relation to PAHs accumulation in the sediments of the Dobczyce water reservoir, Krakow, Poland
6
 • Analytical aspects of metals' determination in lake sediments from the Tatra Mountains
7
 • Anodic stripping voltammetry in the presence of fumed silica and nonionic surfactants
8
 • Application of fumed silica for voltammetric determinations of heavy metals in pharmaceutical preparations
9
 • Application of inorganic sorbents for removal of humic acids and heavy metals from water solutions
10
 • Application of linearly growing mercury drop surface in analytical chemistry of trace amounts of surface active substances
11
 • Application of linearly growing mercury drop surface in analytical chemistry of trace amounts of surface active substances
12
 • Application of linearly growing mercury drop surface in electroanalytical experiment
13
 • Application of the amorphous oxides for sample purification for environmental analysis with voltamperometric sensors
14
 • Application of the fumed silica to enhance mineralization of botanic samples for voltammetric analysis
15
 • Application of zirconium nanopowders for chromium sorption
16
 • Badania akumulacji metali ciężkich w osadach dennych
17
 • Badania efektywności procesu adsorpcji substancji powierzchniowo-aktywnych na tlenkach tytanu
18
 • Badania procesów akumulacji depolaryzatora na elektrodach stałych wykonanych z ceramiki węglikowej
19
 • Badania związku pomiędzy pochodzeniem zanieczyszczeń a ich dystrybucją w osadach dennych zbiornika Dobczyckiego
20
 • Badanie akumulacji arsenu w osadach dennych Jeziora Dobczyckiego
21
 • Badanie stopnia akumulacji cynku w wybranych tkankach szczura dla jedno- i wielokrotnych podań hydroasparaginianu cynku
22
 • Badanie warunków sorpcji benzo-a-pirenu na minerałach ilastych
23
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetric study of speciation of chromium in upper Dunajec catchment
24
 • Chemometric tools in environmental data analysis
25
 • Chromium speciation and monitoring in polluted waters using catalytic adsorptive stripping voltammetry