Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Baś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5129-2942

ResearcherID: brak

Scopus: 6701446134

PBN: 901025

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Application of galinstan film electrode for determination of thallium (I) traces using anodic stripping voltammetry
2
 • Cienkowarstwowy czujnik woltamperometryczny z odnawialnym filmem galinstanu - przykład zastosowania w elektroanalizie bizmutu
3
 • Conditioning of bismuth bulk electrode for the characterization of clothianidin and its determination in selected samples by DPV
4
 • Czujniki woltamperometryczne Baś AGH
5
 • Czujniki woltamperometryczne z mechanicznie i elektrochemicznie odnawianą powierzchnią elektrody pracującej
6
 • Electrochemical properties of riboflavin at a metalic annular band electrodes
7
 • Elektrochemiczna aktywacja powierzchni stałej elektrody bizmutowej metodami in-situ i ex-situ
8
 • Elektrochemiczna redukcja grupy nitrowej jako źródło sygnału analitycznego
9
 • Eliminacja interferencji od związków powierzchniowo czynnych w woltamperometrycznej procedurze oznaczania Mo(VI)
10
 • Elimination of environmental sample matrix interferences by using XAD-7 resin in voltammetric determination of Mo(VI)
11
 • Nowe strategie w analizie elektrochemicznej
12
 • Ocena możliwości zastosowania systemu rejestracji i analizy szumu elektrochemicznego w badaniu korozji na przykładzie korozji żelaza o czystości spektralnej
13
 • Odnawialna elektroda bizmutowa (RBiABE) – przykłady aplikacji woltamperometrii stripingowej
14
 • Oznaczanie śladowych ilości ołowiu w wodach powierzchniowych metodami elektrochemicznymi
15
 • The renewable galinstan film metal based electrode for voltammetry
16
 • Voltammetric behaviour of mandelic acid – titanium(IV) – chlorate(V) system at the bismuth bulk electrode
17
 • Voltammetric determination of Mo(VI) at the in situ regenerated BiABE electrode
18
 • Woltamperometryczna metoda charakterystyki efektów uwalniania kofeiny z implantów naśladujących tkanki twarde
19
 • Woltamperometryczna metoda oznaczania wanadu przy użyciu stałej elektrody bizmutowej
20
 • Woltamperometryczna metoda oznaczania witaminy K2
21
 • Woltamperometryczne oznaczanie klotianidyny i ryboflawiny przy użyciu stałej elektrody bizmutowej
22
 • Wykorzystanie tlenku glinu do eliminacji interferencji spowodowanych przez matryce organiczną podczas oznaczania śladowych ilości U(VI)
23
 • Wykorzystanie wielowymiarowej dekompozycji sygnałów w pomiarach woltamperometrycznych
24
 • Wysokoczuła, woltamperometryczna metoda oznaczania menachinonu MK-4 za pomocą błonkowej elektrody AgLaF-AgSAE
25
 • Zastosowanie narzędzi technik chemometrycznych do określenia korelacji pomiędzy biopierwiastkami w podłożach do kultur \emph {in vitro Agaricus bisporus}