Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Baś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5129-2942

ResearcherID: brak

Scopus: 6701446134

PBN: 901025

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułAAS analysis of emph{Agaricus bisporus} biomass to artificial gastric juice after optimization their culture emph{in vitro} : [abstract]
  AutorzyAgata KRAKOWSKA, Włodzimierz Opoka, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Bożena Muszyńska
  ŹródłoEYEC monograph : 5textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — S. 167
 • keywords: AAS, in vitro cultures, analysis, bioelements, gastric juices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułAnalysis of kinetics elements changes in emph{Agaricus bisporus} optimized medium for emph{in vitro} culture : [abstract]
  AutorzyAgata KRAKOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Bożena Muszyńska
  ŹródłoEYEC monograph : 5textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — S. 168
 • keywords: in vitro cultures, kinetics, analysis, sterile conditions, bio elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułApplication of bismuth bulk electrodes with electrochemical activation system to determination of Fe(III) trace : [abstract]
  AutorzyKrystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ
  ŹródłoEYEC monograph : 5textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — S. 222
 • keywords: stripping voltammetry, iron, mercury-free electroanalysis, bismuth bulk electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułDetermination of Zn(II) trace in water samples by anodic striping voltammetry at a bismuth bulk electrode : [abstract]
  AutorzyKrystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ
  ŹródłoEYEC monograph : 5textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — S. 223
 • keywords: zinc, mercury-free electroanalysis, water analysis, bismuth bulk electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułOznaczanie śladów Pd(II) za pomocą elektrody bizmutowej o aktywowanej elektrochemicznie powierzchni
  AutorzyKrystian WĘGIEL, Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ
  ŹródłoPostępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — S. 169–180
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [książka, 2016]
 • TytułPostępy elektroanalizy : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Bogusława BASIA, Małgorzaty JAKUBOWSKIEJ, Władysława W. KUBIAKA
  DetailsKraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — 308 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułUrządzenie do monitorowania zmian stężenia jonów w roztworach rozdzielonych przegrodą porowatą lub jonowymienną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bogusław BAŚ, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI
  DetailsInt.Cl.: G01N 27/28textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222680 B1 ; Udziel. 2015-10-21 ; Opubl. 2016-08-31. — Zgłosz. nr P.405149 z dn. 2013-08-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222680B1.pdf
 • słowa kluczowe: badania transportu jonów, pomiary potencjometryczne w cienkich warstwach roztworu, planarne wieloelektrodowe platformy, miniaturowe ogniwa galwaniczne

  keywords: ion transport investigation, thin layer potentiometry, planar multielectrode platform, miniaturized galvanic cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułWieloelektrodowe ogniwo do pomiarów potencjometrycznych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bogusław BAŚ, Beata PACZOSA-BATOR
  DetailsInt.Cl.: G01N 27/403textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222675 B1 ; Udziel. 2015-10-21 ; Opubl. 2016-08-31. — Zgłosz. nr P.404985 z dn. 2013-08-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222675B1.pdf
 • słowa kluczowe: mikroelektrody jonoselektywne, zintegrowane ogniwo potencjometryczne, czułość potencjometryczna

  keywords: ion-sensitive microelectrodes, integrated potentiometric cell, potentiometric sensitivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułWoltamperometryczna metoda oznaczania octanu cyproteronu
  AutorzyKatarzyna JEDLIŃSKA, Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ
  ŹródłoPostępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — S. 203–212
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11