Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Baś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5129-2942

ResearcherID: brak

Scopus: 6701446134

PBN: 901025

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza czynników warunkujących akumulację metali ciężkich w glebach na terenie słowackiej części Tatr Wysokich
  AutorzyWitold RECZYŃSKI, Monika Rapalska, Barbara KUBICA, Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA
  Źródło51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 100
2
 • [referat, 2008]
 • TytułApplying refreshable mercury film silver based electrode to determination of Cr(VI) in soil samples
  AutorzyBogusław BAŚ, Małgorzata Grabarczyk, Mieczysław Korolczuk
  ŹródłoISEAC 35 : 35textsuperscript{th} International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22–26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. — S. 153
3
 • [referat, 2008]
 • TytułA new method of the environmental samples preparation for ASV analysis – application of ${TiO_{2}}$
  AutorzyBogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK, Ewa NIEWIARA, Witold RECZYŃSKI, Mieczysław RĘKAS
  ŹródłoISEAC 35 : 35textsuperscript{th} International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22–26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. — S. 154
4
 • [referat, 2008]
 • TytułBadanie warunków sorpcji benzo-a-pirenu na minerałach ilastych
  AutorzyEwa NIEWIARA, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ
  Źródło51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 99
5
 • [referat, 2008]
 • TytułCharakterystyka własności transportowych membran PCW
  AutorzyBeata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Andrzej LEWENSTAM
  Źródło51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 99
6
 • [referat, 2008]
 • TytułDedykowana falka macierzysta dla woltamperometrii impulsowej normalnej
  AutorzyMałgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Filip Ciepiela, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 59–60
7
 • [referat, 2008]
 • TytułDetermination of lead traces by stripping voltammetry at titanium carbide working electrode
  AutorzyBogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Ewa NIEWIARA, Robert PIECH, Witold RECZYŃSKI, Marta ZIEMNICKA
  ŹródłoISEAC 35 : 35textsuperscript{th} International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22–26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. — Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. — S. 155
8
 • [referat, 2008]
 • TytułDetermination of ${Mn}$(II) traces using anodic stripping voltammetry at renewable mercury film electrode
  AutorzyRobert PIECH, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK
  Źródło59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : CD of abstracts / ISE International Society of Electrochemistry. — [Spain : s. n.], [2008]. — S. [1]
9
 • [referat, 2008]
 • TytułElektrochemiczne właściwości azotku tytanu – przykład zastosowania w woltamperometrii stripingowej
  AutorzyBogusław BAŚ, Robert PIECH, Marta ZIEMNICKA, Ewa NIEWIARA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 71
10
 • [referat, 2008]
 • TytułElektroda ${Ti(N,C)}$ – perspektywy zastosowania w woltamperometrii stripingowej
  AutorzyBogusław BAŚ, Marta ZIEMNICKA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Robert PIECH, Ludosław STOBIERSKI, Władysław W. KUBIAK
  Źródło51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 105
11
 • [referat, 2008]
 • TytułElektrody błonkowe typu Hg(Cu)Fe i Hg(Ag)Fe – przykład zastosowania w oznaczeniach siarki elementarnej ${(S^{0})}$
  AutorzyRobert PIECH, Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 65–66
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułIntraperitoneal zinc administration increases extracelluar zinc in the rat prefrontal cortex
  AutorzyW. Opoka, M. Sowa-Kućma, M. Kowalska, B. BAŚ, K. Gołębiowska, G. Nowak
  ŹródłoJournal of Physiology and Pharmacology. — 2008 vol. 59 no. 3, s. 477–487
13
 • [referat, 2008]
 • TytułKonstrukcje miniaturowych wieloelektrodowych ogniw potencjometrycznych oraz przykłady ich zastosowania w badaniach klinicznych i biochemicznych
  AutorzyTeresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 51
14
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMiniature, maintenance and internal solution free multi-electrode galvanic cells for potentiometric measurements
  AutorzyTeresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM
  ŹródłoChemické Listy. — 2008 Roč. 102 iss. s1 spec. iss., s. s69. — tekst: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2008_s1_s062-s075.pdf
15
 • [referat, 2008]
 • TytułMulti-electrode, maintenance and internal solution free galvanic cells for potentiometric measurements
  AutorzyTeresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Jerzy Golimowski, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM
  Źródło59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : CD of abstracts / ISE International Society of Electrochemistry. — [Spain : s. n.], [2008]. — S. [1]
16
 • [referat, 2008]
 • TytułNew algorithm for end-point detection in potentiometric titration
  AutorzyMałgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoChemometria : metody i zastosowania : IV konferencja dydaktyczno-szkoleniowa : [Zakopane, 23–26 października 2008 r.] / Komisja Chemometrii i Metrologii Chemicznej. Komitet Chemii Analitycznej PAN, [et al.]. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 19–20
17
 • [referat, 2008]
 • TytułOcena przydatności przewodzących tworzyw ceramicznych jako materiału elektrodowego dla wolamperometrii stripingowej UPD-SV
  AutorzyBogusław BAŚ, Robert PIECH, Marta ZIEMNICKA, Ewa NIEWIARA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 69–70
18
 • [referat, 2008]
 • TytułOdnawialna elektroda srebrna – perspektywy zastosowań analitycznych
  AutorzyBogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Zygmunt KOWALSKI
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 29
19
 • [referat, 2008]
 • TytułOtrzymywanie gęstych spieków węglikowych i azotowych dla współczesnej analityki
  AutorzyMarta ZIEMNICKA, Bogusław BAŚ, Ludosław STOBIERSKI, Mieczysław RĘKAS
  ŹródłoPolska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 113
20
 • [referat, 2008]
 • TytułOznaczanie arsenu, selenu i siarki elementarnej za pomocą kroplowej elektrody amalgamatowej
  AutorzyRobert PIECH, Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 67–68
21
 • [referat, 2008]
 • TytułPotentiometric titration of industrial samples – end-point detection by means of wavelets
  AutorzyM. JAKUBOWSKA, B. BAŚ, E. NIEWIARA, W. RECZYŃSKI, W. W. KUBIAK
  ŹródłoICCMSE 2008 : International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering : September 2008 : book of abstracts. — [S. l., s. n.], [2008]. — S. 4
22
 • [referat, 2008]
 • TytułPoziomy cynku(II) i miedzi(II) w soku żołądkowym podczas procesu gojenia się doświadczalnych wrzodów żołądka
  AutorzyWłodzimierz Opoka, Bogusław BAŚ, Danuta Drozdowicz, Małgorzata Płonka, Tomasz Brzozowski
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 72–73
23
 • [referat, 2008]
 • TytułProcedura korekty linii bazowej w pomiarach woltamperometrycznych na elektrodzie stałej
  AutorzyMałgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Marta ZIEMNICKA, Władysław W. KUBIAK
  Źródło51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7–11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. — [Opole : s. n.], [2008]. — S. 105
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułRenewable copper and silver amalgam film electrodes of prolonged application for the determination of elemental sulfur using stripping voltammetry
  AutorzyRobert PIECH, Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoElectroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis. — 2008 vol. 20 no. 7, s. 809–815. — tekst: http://onlinelibrary-1wiley-1com-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/10.1002/elan.200704106/epdf
25
 • [referat, 2008]
 • TytułSpiekanie proszków roztworów stałych ${Ti(N,C)}$ o zmiennej zawartości ${C}$ i ${N_{2}}$
  AutorzyMarta ZIEMNICKA, Bogusław BAŚ, Ludosław STOBIERSKI, Mieczysław RĘKAS
  ŹródłoPolska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 114