Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Baś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5129-2942

ResearcherID: brak

Scopus: 6701446134

PBN: 901025

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza czynników warunkujących akumulację metali ciężkich w glebach na terenie słowackiej części Tatr Wysokich
2
 • Applying refreshable mercury film silver based electrode to determination of Cr(VI) in soil samples
3
 • A new method of the environmental samples preparation for ASV analysis – application of ${TiO_{2}}$
4
 • Badanie warunków sorpcji benzo-a-pirenu na minerałach ilastych
5
 • Charakterystyka własności transportowych membran PCW
6
 • Dedykowana falka macierzysta dla woltamperometrii impulsowej normalnej
7
 • Determination of lead traces by stripping voltammetry at titanium carbide working electrode
8
 • Determination of ${Mn}$(II) traces using anodic stripping voltammetry at renewable mercury film electrode
9
 • Elektrochemiczne właściwości azotku tytanu – przykład zastosowania w woltamperometrii stripingowej
10
 • Elektroda ${Ti(N,C)}$ – perspektywy zastosowania w woltamperometrii stripingowej
11
 • Elektrody błonkowe typu Hg(Cu)Fe i Hg(Ag)Fe – przykład zastosowania w oznaczeniach siarki elementarnej ${(S^{0})}$
12
 • Intraperitoneal zinc administration increases extracelluar zinc in the rat prefrontal cortex
13
 • Konstrukcje miniaturowych wieloelektrodowych ogniw potencjometrycznych oraz przykłady ich zastosowania w badaniach klinicznych i biochemicznych
14
 • Miniature, maintenance and internal solution free multi-electrode galvanic cells for potentiometric measurements
15
 • Multi-electrode, maintenance and internal solution free galvanic cells for potentiometric measurements
16
 • New algorithm for end-point detection in potentiometric titration
17
 • Ocena przydatności przewodzących tworzyw ceramicznych jako materiału elektrodowego dla wolamperometrii stripingowej UPD-SV
18
 • Odnawialna elektroda srebrna – perspektywy zastosowań analitycznych
19
 • Otrzymywanie gęstych spieków węglikowych i azotowych dla współczesnej analityki
20
 • Oznaczanie arsenu, selenu i siarki elementarnej za pomocą kroplowej elektrody amalgamatowej
21
 • Potentiometric titration of industrial samples – end-point detection by means of wavelets
22
 • Poziomy cynku(II) i miedzi(II) w soku żołądkowym podczas procesu gojenia się doświadczalnych wrzodów żołądka
23
 • Procedura korekty linii bazowej w pomiarach woltamperometrycznych na elektrodzie stałej
24
 • Renewable copper and silver amalgam film electrodes of prolonged application for the determination of elemental sulfur using stripping voltammetry
25
 • Spiekanie proszków roztworów stałych ${Ti(N,C)}$ o zmiennej zawartości ${C}$ i ${N_{2}}$