Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Baś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5129-2942

ResearcherID: brak

Scopus: 6701446134

PBN: 901025

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza zawartości metali w wodzie nad-osadowej, wodzie porowej i osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego
2
 • Badania efektywności procesu adsorpcji substancji powierzchniowo-aktywnych na tlenkach tytanu
3
 • Badania procesów akumulacji depolaryzatora na elektrodach stałych wykonanych z ceramiki węglikowej
4
 • Bezobsługowe ogniwa potencjometryczne i przykłady ich zastosowań praktycznych
5
 • Chemometric tools in environmental data analysis
6
 • Dedykowana falka macierzysta w przetwarzaniu sygnału podczas oznaczania antymonu w obecności miedzi
7
 • Metoda ilościowego oznaczenia jonów wapnia i magnezu z wykorzystaniem wskaźników typowych dla miareczkowania kompleksonometrycznego za pomocą mikroanalizatora elektrochemicznego BO-05
8
 • Miniaturowe, wieloelektrodowe ogniwa potencjometryczne z wykorzystaniem polimerów przewodzących i przykłady ich praktycznych zastosowań
9
 • Przetwarzanie sygnału w woltamperometrii impulsowej normalnej z zastosowaniem dedykowanej falki macierzystej
10
 • Sekwencyjna ekstrakcja metali z próbek osadów dennych Zbiornika Dobczyckiego w profilach głębokościowych
11
 • Signal processing in DP and NP voltammetry by means of a dedicated mother wavelet
12
 • Węglik tytanu – nowy materiał elektrodowy, zastosowanie w konstrukcji czujników woltamperometrycznych
13
 • Woltamperometryczne oznaczanie uranu w środowisku wodnym Zbiornika Dobczyckiego
14
 • Zastosowanie elektrody błonkowej ${Hg(Cu)}$FE w oznaczaniu siarki elementarnej ${(S^{0})}$
15
 • Zastosowanie rtęciowej elektrody błonkowej ${Hg(Ag)}$FE w oznaczaniu śladów uranu(VI)