Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Baś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5129-2942

ResearcherID: brak

Scopus: 6701446134

PBN: 901025

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Anti depresant – induced increase in extracellular zinc concentration in the rat cortex
2
  • Miniaturowe ogniwa potencjometryczne z membranami odniesienia z polimerów przewodzących i przykłady ich zastosowań w praktyce analitycznej
3
  • Pośrednia metoda oznaczenia jonów Ag(I) i Au(III) techniką anodowej woltamperometrii stripingowej
4
  • Sposób regeneracji czujników amperometrycznych wytwarzanych na bazie ceramiki specjalnej
5
  • Sposób regeneracji elektrod stałych w urządzeniu z podwójną celą elektrolityczną
6
  • Tworzywa ceramiczne o wysokim przewodnictwie elektrycznym – zastosowanie w konstrukcji czujników woltamperometrycznych
7
  • Wykorzystanie minerałów ilastych w oznaczeniach woltamperometrycznych
8
  • Wykorzystanie polimerów przewodzących do budowy zintegrowanej, bezobsługowej elektrody odniesienia