Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Baś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5129-2942

ResearcherID: brak

Scopus: 6701446134

PBN: 901025

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 398, z ogólnej liczby 405 publikacji Autora


1
 • AAS analysis of \emph{Agaricus bisporus} biomass to artificial gastric juice after optimization their culture \emph{in vitro}
2
 • AAS determination of selected bioelement in \emph {in vitro} cultured \emph {Bacopa monnieri}, plant with multi-therapeutic activities
3
 • Adsorpcyjna woltamperometria stripingowa w badaniu procesu syntezy witaminy $B_{2}$ w warunkach in vitro
4
5
 • Algorytmy separacji sygnałów w woltamperometrii
6
 • Algorytm przetwarzania sygnału w woltamperometrycznym oznaczaniu chromu(VI)
7
 • Analityczne aspekty ilościowego oznaczenia WWA w osadach dennych
8
 • Analityczne zastosowanie kroplowej elektrody rtęciowej o liniowo narastającej powierzchni
9
 • Analizator 8KCA z systemem EALab – nowoczesne narzędzie dla elektroanalityków
10
 • Analiza czynników warunkujących akumulację metali ciężkich w glebach na terenie słowackiej części Tatr Wysokich
11
 • Analiza pierwiastków w owocnikach i kulturach {\em in vitro Agaricus bisporus}
12
 • Analiza specjacyjna antymonu metodą woltamperometrii stripingowej z zastosowaniem zatężania adsorpcyjnego
13
 • Analiza sygnału woltamperometrycznego z zastosowaniem ciągłej transformacji falkowej
14
 • Analiza zawartości metali w wodzie nad-osadowej, wodzie porowej i osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego
15
 • Analiza zawartości wybranych fizjologicznie aktywnych biopierwiastków w kulturach in vitro Agaricus bisporus
16
 • Analysis of kinetics elements changes in \emph{Agaricus bisporus} optimized medium for \emph{in vitro} culture
17
 • Analysis of sorptive properties of bentonite in relation to PAHs accumulation in the sediments of the Dobczyce water reservoir, Krakow, Poland
18
 • Anodic stripping voltammetric determination of thallium(I) and indium(III) traces at a bismuth bulk electrode
19
 • Anodic stripping voltammetry in the presence of fumed silica and nonionic surfactants
20
 • Anodic stripping voltammetry in the presence of fumed silica and nonionic surfactants
21
 • Anodowa, katodowa i adsorpcyjna woltamperometria stripingowa w wysokoczułym oznaczaniu Mn(II), Se(IV) i U(VI) na błonkowej elektrodzie rtęciowej
22
 • Anti depresant – induced increase in extracellular zinc concentration in the rat cortex
23
 • Applicability of the silver amalgam electrode in voltammetric determination of zinc and copper in gastric juice and gastric mucosa of rats
24
 • Application of a renewable silver based mercury film electrode to the determination of Cr(VI) in soil samples
25