Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Baś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5129-2942 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6701446134

PBN: 5e70920a878c28a04738ef99

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 463, z ogólnej liczby 471 publikacji Autora


1
2
 • A calibration strategy for stripping voltammetry of lead on silver electrodes
3
 • A miniaturized and integrated galvanic cell for the potentiometric measurement of ions in biological liquids
4
 • A new approach in voltammetric profiling of wines and whiskies based on a useful faradaic signal component
5
 • A new electrochemical sensor with the Refreshable Silver Liquid Amalgam Film multi-Electrode for sensitive voltammetric determination of vitamin K2 (menaquinone)
6
 • A new method of the environmental samples preparation for ASV analysis – application of ${TiO_{2}}$
7
 • A novel double-sampled square-wave voltammetric technique combined with quadruple-disk metallic-glassy carbon electronic tongue for isotonic beverages profiling
8
 • A reliable and sensitive voltammetric determination of Mo(VI) at the in situ renovated bismuth bulk annular band electrode
9
 • A voltammetric sensor based on mixed proton-electron conducting composite including metal-organic framework JUK-2 for determination of citalopram
10
 • AAS analysis of \emph{Agaricus bisporus} biomass to artificial gastric juice after optimization their culture \emph{in vitro}
11
 • AAS determination of selected bioelement in \emph {in vitro} cultured \emph {Bacopa monnieri}, plant with multi-therapeutic activities
12
 • Adsorpcyjna woltamperometria stripingowa w badaniu procesu syntezy witaminy $B_{2}$ w warunkach in vitro
13
14
 • Algorytm przetwarzania sygnału w woltamperometrycznym oznaczaniu chromu(VI)
15
 • Algorytmy separacji sygnałów w woltamperometrii
16
 • Analityczne aspekty ilościowego oznaczenia WWA w osadach dennych
17
 • Analityczne zastosowanie kroplowej elektrody rtęciowej o liniowo narastającej powierzchni
18
 • Analiza czynników warunkujących akumulację metali ciężkich w glebach na terenie słowackiej części Tatr Wysokich
19
 • Analiza pierwiastków w owocnikach i kulturach {\em in vitro Agaricus bisporus}
20
 • Analiza specjacyjna antymonu metodą woltamperometrii stripingowej z zastosowaniem zatężania adsorpcyjnego
21
 • Analiza sygnału woltamperometrycznego z zastosowaniem ciągłej transformacji falkowej
22
 • Analiza zawartości metali w wodzie nad-osadowej, wodzie porowej i osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego
23
 • Analiza zawartości wybranych fizjologicznie aktywnych biopierwiastków w kulturach in vitro Agaricus bisporus
24
 • Analizator 8KCA z systemem EALab – nowoczesne narzędzie dla elektroanalityków
25
 • Analysis of kinetics elements changes in \emph{Agaricus bisporus} optimized medium for \emph{in vitro} culture