Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Baś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5129-2942

ResearcherID: brak

Scopus: 6701446134

PBN: 901025

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 402, z ogólnej liczby 409 publikacji Autora


1
2
 • A calibration strategy for stripping voltammetry of lead on silver electrodes
3
 • A miniaturized and integrated galvanic cell for the potentiometric measurement of ions in biological liquids
4
5
 • A new electrochemical sensor with the Refreshable Silver Liquid Amalgam Film multi-Electrode for sensitive voltammetric determination of vitamin K2 (menaquinone)
6
 • A new method of the environmental samples preparation for ASV analysis – application of ${TiO_{2}}$
7
 • A reliable and sensitive voltammetric determination of Mo(VI) at the in situ renovated bismuth bulk annular band electrode
8
 • AAS analysis of \emph{Agaricus bisporus} biomass to artificial gastric juice after optimization their culture \emph{in vitro}
9
 • AAS determination of selected bioelement in \emph {in vitro} cultured \emph {Bacopa monnieri}, plant with multi-therapeutic activities
10
 • Adsorpcyjna woltamperometria stripingowa w badaniu procesu syntezy witaminy $B_{2}$ w warunkach in vitro
11
12
 • Algorytm przetwarzania sygnału w woltamperometrycznym oznaczaniu chromu(VI)
13
 • Algorytmy separacji sygnałów w woltamperometrii
14
 • Analityczne aspekty ilościowego oznaczenia WWA w osadach dennych
15
 • Analityczne zastosowanie kroplowej elektrody rtęciowej o liniowo narastającej powierzchni
16
 • Analiza czynników warunkujących akumulację metali ciężkich w glebach na terenie słowackiej części Tatr Wysokich
17
 • Analiza pierwiastków w owocnikach i kulturach {\em in vitro Agaricus bisporus}
18
 • Analiza specjacyjna antymonu metodą woltamperometrii stripingowej z zastosowaniem zatężania adsorpcyjnego
19
 • Analiza sygnału woltamperometrycznego z zastosowaniem ciągłej transformacji falkowej
20
 • Analiza zawartości metali w wodzie nad-osadowej, wodzie porowej i osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego
21
 • Analiza zawartości wybranych fizjologicznie aktywnych biopierwiastków w kulturach in vitro Agaricus bisporus
22
 • Analizator 8KCA z systemem EALab – nowoczesne narzędzie dla elektroanalityków
23
 • Analysis of kinetics elements changes in \emph{Agaricus bisporus} optimized medium for \emph{in vitro} culture
24
 • Analysis of sorptive properties of bentonite in relation to PAHs accumulation in the sediments of the Dobczyce water reservoir, Krakow, Poland
25
 • Anodic stripping voltammetric determination of thallium(I) and indium(III) traces at a bismuth bulk electrode