Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Baś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5129-2942

ResearcherID: brak

Scopus: 6701446134

PBN: 901025

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Application of galinstan film electrode for determination of thallium (I) traces using anodic stripping voltammetry : [abstract] / Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ, Krystian WĘGIEL // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 266

 • keywords: anodic stripping voltammetry, thallium, trace electroanalysis, galinstan

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cienkowarstwowy czujnik woltamperometryczny z odnawialnym filmem galinstanu - przykład zastosowania w elektroanalizie bizmutu[Thin layer voltammetric sensor with renowated galinstan film - example of its application in electroanalysis of bismuth] / Bogusław BAŚ, Katarzyna JEDLIŃSKA // W: FGF : Fizykochemia Granic Faz - metody instrumentalne : Lublin 23–26 kwietnia 2017 : abstrakty. — Lublin : [s. n.], 2017. — Tyt. częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65133-18-2. — S. 122. — Bibliogr. s. 122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Conditioning of bismuth bulk electrode for the characterization of clothianidin and its determination in selected samples by DPV : [abstract] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 334. — Dostęp również online {https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/wp-content/uploads/EYEC-Monograph-_Last-version_30.06.2017.pdf} Data dostępu: 2020-02-17

 • keywords: mercury-free electroanalysis, bismuth bulk electrode, clothianidin, envirnonmental analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Czujniki woltamperometryczne Baś AGH[Voltammetric sensors of Bas AGH] / Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-91-9. — S. 21. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Czujniki woltamperometryczne z mechanicznie i elektrochemicznie odnawianą powierzchnią elektrody pracującej[Voltammetric sensors with mechanically and electrochemically renowated surface of the working electrode] / Bogusław BAŚ // W: FGF : Fizykochemia Granic Faz - metody instrumentalne : Lublin 23–26 kwietnia 2017 : abstrakty. — Lublin : [s. n.], 2017. — Tyt. częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65133-18-2. — S. 110. — Bibliogr. s. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Electrochemical properties of riboflavin at a metalic annular band electrodes : [abstract] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 335

 • keywords: riboflavin, mercury-free electroanalysis, metalic bulk electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Elektrochemiczna aktywacja powierzchni stałej elektrody bizmutowej metodami in-situ i ex-situ[Electrochemical activation on the bismuth bulk electrode surface by in-situ and ex-situ methods] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Puzzel 2017 : VI wrocławska konferencja studentów nauk technicznych i ścisłych : Wrocław 1–2 kwietnia 2017. — [Wrocław : Uniwersytet Wrocławski], [2017]. — S. 22–23. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Elektrochemiczna redukcja grupy nitrowej jako źródło sygnału analitycznego[The electrochemical reduction of the nitro group as an analytical signal source] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Puzzel 2017 : VI wrocławska konferencja studentów nauk technicznych i ścisłych : Wrocław 1–2 kwietnia 2017. — [Wrocław : Uniwersytet Wrocławski], [2017]. — S. 115. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Eliminacja interferencji od związków powierzchniowo czynnych w woltamperometrycznej procedurze oznaczania Mo(VI)[Elimination of interference from surface-active compounds in the voltammetric Mo(VI) determination procedure] / Krystian WĘGIEL, Małgorzata Grabarczyk, Bogusław BAŚ // W: V Łódzkie sympozjum doktorantów chemii : 10-lecie Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego : Łódź, 11–12 maja 2017 r. : materiały konferencyjne. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2017]. — ISBN: 978-83-7283-824-7. — S. 174. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Elimination of environmental sample matrix interferences by using XAD-7 resin in voltammetric determination of Mo(VI) : [abstract] / Krystian WĘGIEL, Małgorzata Grabarczyk, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 333

 • keywords: environmental analysis, stripping voltammetry, organic matrix interferences, molybdenum trace analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa[New strategies in electrochemical analysis] / pod red. Bogusława BASIA, Małgorzaty JAKUBOWSKIEJ, Władysława W. KUBIAKA. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. — 456 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-63663-90-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena możliwości zastosowania systemu rejestracji i analizy szumu elektrochemicznego w badaniu korozji na przykładzie korozji żelaza o czystości spektralnej[Evaluation of the possibility of using the recording and electrochemical noise analysis system in the corrosion test on the example of iron corrosion spectral purity] / Mateusz JEŻ, Marzena MITORAJ-KRÓLIKOWSKA, Elżbieta GODLEWSKA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ // W: Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. — ISBN: 978-83-63663-90-2. — S. 431–443. — Bibliogr. s. 443

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Odnawialna elektroda bizmutowa (RBiABE) – przykłady aplikacji woltamperometrii stripingowej[Renewable bismuth electrode (RBiABE) – examples of its application in stripping voltammetry] / Bogusław BAŚ, Krystian WĘGIEL // W: 60 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : 17–21.09.2017, Wrocław : materiały zjazdowe / oprac. red. Jacek Wojaczyński, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2017]. — S. 200. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl//materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 200. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Oznaczanie śladowych ilości ołowiu w wodach powierzchniowych metodami elektrochemicznymi[Determination of lead traces in surface waters by means of electrochemical methods] / Radosław Porada, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-91-9. — S. 97. — Bibliogr. s. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The renewable galinstan film metal based electrode for voltammetry : [abstract] / Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ, Krystian WĘGIEL // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 267

 • keywords: stripping voltammetry, mercury-free electroanalysis, galinstan, renewable sensor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Voltammetric behaviour of mandelic acid – titanium(IV) – chlorate(V) system at the bismuth bulk electrode / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: YISAC 2017 [Dokument elektrniczny] : 24\textsuperscript{th} Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry : Venice, Italy, June 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2017]. — S. 13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/ExGnxX [2017-07-05]. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Voltammetric determination of Mo(VI) at the in situ regenerated BiABE electrode : [abstract] / Krystian WĘGIEL, Małgorzata Grabarczyk, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 336

 • keywords: stripping voltammetry, molybdenum, mercury-free electroanalysis, bismuth bulk electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Woltamperometryczna metoda charakterystyki efektów uwalniania kofeiny z implantów naśladujących tkanki twarde[Voltammetric method of characterizing effects of coffeine release from implants implanting hard tissues] / Jakub MARCHEWKA, Łukasz MAGDA, Władysław W. KUBIAK, Bogusław BAŚ, Jadwiga LASKA, Agnieszka GRZYBOWSKA // W: FGF : Fizykochemia Granic Faz - metody instrumentalne : Lublin 23–26 kwietnia 2017 : abstrakty. — Lublin : [s. n.], 2017. — Tyt. częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65133-18-2. — S. 108. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Woltamperometryczna metoda oznaczania wanadu przy użyciu stałej elektrody bizmutowej[Voltammetric determination of vanadium using bismuth bulk electrode] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-91-9. — S. 117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Woltamperometryczna metoda oznaczania witaminy K2[A voltammetric method for the determination of vitamin K2] / Katarzyna JEDLIŃSKA, Magdalena Strus, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-91-9. — S. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Woltamperometryczne oznaczanie klotianidyny i ryboflawiny przy użyciu stałej elektrody bizmutowej[Voltammetric determination of clothianidin and riboflavin using bismuth bulk electrode] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. — ISBN: 978-83-63663-90-2. — S. 297–308. — Bibliogr. s. 307–308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wykorzystanie tlenku glinu do eliminacji interferencji spowodowanych przez matryce organiczną podczas oznaczania śladowych ilości U(VI)[The use of aluminum oxide for elimination of organic matrix interferences in determination of U(VI) traces] / M. Grabarczyk, B. BAŚ // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii. — Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2017. — ISBN: 978-83-945225-3-7. — S. 314–317. — Bibliogr. s. 317, Abstr.. — B. Baś - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wykorzystanie wielowymiarowej dekompozycji sygnałów w pomiarach woltamperometrycznych[Application of multivariate signal decomposition in voltammetric measurements] / Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ // W: 60 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : 17–21.09.2017, Wrocław : materiały zjazdowe / oprac. red. Jacek Wojaczyński, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2017]. — S. 844. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl//materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 844. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wysokoczuła, woltamperometryczna metoda oznaczania menachinonu MK-4 za pomocą błonkowej elektrody AgLaF-AgSAE[Highly sensitive, voltammetric method of menaquinone MK-determination using the film electrode AqLAF-AgSAE] / Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: 60 Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : 17–21.09.2017, Wrocław : materiały zjazdowe / oprac. red. Jacek Wojaczyński, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Polskie Towarzystwo Chemiczne], [2017]. — S. 843. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl//materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 843. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zastosowanie narzędzi technik chemometrycznych do określenia korelacji pomiędzy biopierwiastkami w podłożach do kultur \emph {in vitro Agaricus bisporus}[Use of chemometric tools in determination of bio-elements' correlations in Agaricus bisporus in vitro cultures] / Agata KRAKOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Małgorzata Starek, Monika Dąbrowska, Włodzimierz Opoka, Bożena Muszyńska // W: Chemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : VI konferencja : 01-03.03.2017 Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : s. n.], 2017. — Dysk Flash. — S. 49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 49. — A. Krakowska, W. Reczyński, B. Baś – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: