Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Baś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5129-2942

ResearcherID: brak

Scopus: 6701446134

PBN: 901025

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • AAS analysis of \emph{Agaricus bisporus} biomass to artificial gastric juice after optimization their culture \emph{in vitro} : [abstract] / Agata KRAKOWSKA, Włodzimierz Opoka, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Bożena Muszyńska // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 167

 • keywords: AAS, in vitro cultures, analysis, bioelements, gastric juices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of kinetics elements changes in \emph{Agaricus bisporus} optimized medium for \emph{in vitro} culture : [abstract] / Agata KRAKOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Bożena Muszyńska // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 168

 • keywords: in vitro cultures, kinetics, analysis, sterile conditions, bio elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Application of bismuth bulk electrodes with electrochemical activation system to determination of Fe(III) trace : [abstract] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 222

 • keywords: stripping voltammetry, iron, mercury-free electroanalysis, bismuth bulk electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Determination of Zn(II) trace in water samples by anodic striping voltammetry at a bismuth bulk electrode : [abstract] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 223

 • keywords: zinc, mercury-free electroanalysis, water analysis, bismuth bulk electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Oznaczanie śladów Pd(II) za pomocą elektrody bizmutowej o aktywowanej elektrochemicznie powierzchni[Determination of traces of Pd(II) using bismuth electrode with electrochemically activated surface] / Krystian WĘGIEL, Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — ISBN: 978-83-63663-78-0. — S. 169–180. — Bibliogr. s. 179–180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa[Progress of electroanalysis] / pod red. Bogusława BASIA, Małgorzaty JAKUBOWSKIEJ, Władysława W. KUBIAKA. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — 308 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-63663-78-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Urządzenie do monitorowania zmian stężenia jonów w roztworach rozdzielonych przegrodą porowatą lub jonowymienną[Device for monitoring ion concentration changes in the solutions separated by porous or ion exchange membrane] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bogusław BAŚ, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI. — Int.Cl.: G01N 27/28\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222680 B1 ; Udziel. 2015-10-21 ; Opubl. 2016-08-31. — Zgłosz. nr P.405149 z dn. 2013-08-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222680B1.pdf

 • słowa kluczowe: badania transportu jonów, pomiary potencjometryczne w cienkich warstwach roztworu, planarne wieloelektrodowe platformy, miniaturowe ogniwa galwaniczne

  keywords: ion transport investigation, thin layer potentiometry, planar multielectrode platform, miniaturized galvanic cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wieloelektrodowe ogniwo do pomiarów potencjometrycznych[Multielectrode cell for potentiometric measurements] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bogusław BAŚ, Beata PACZOSA-BATOR. — Int.Cl.: G01N 27/403\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222675 B1 ; Udziel. 2015-10-21 ; Opubl. 2016-08-31. — Zgłosz. nr P.404985 z dn. 2013-08-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222675B1.pdf

 • słowa kluczowe: mikroelektrody jonoselektywne, zintegrowane ogniwo potencjometryczne, czułość potencjometryczna

  keywords: ion-sensitive microelectrodes, integrated potentiometric cell, potentiometric sensitivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Woltamperometryczna metoda oznaczania octanu cyproteronu[Voltammetric method for the determination of cyproterone acetate] / Katarzyna JEDLIŃSKA, Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — ISBN: 978-83-63663-78-0. — S. 203–212. — Bibliogr. s. 212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Woltamperometryczna metoda oznaczania platynowców na stałej elektrodzie bizmutowejVoltammetric method of platinum - group metals determination on the bismuth electrode / Dominika Hołowiak, Bogusław BAŚ, Krystian WĘGIEL // Analit (Kraków) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2544-0489. — 2016 nr 2, s. 164–169. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Abstr.. — Kroki milowe w chemii - XVII Studenckie Spotkania Chemiczne 2016 : 7-8 kwietnia 2016, Kraków. — tekst: http://analit.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/28_Dominika_Holowiak_Analit_2.pdf

 • słowa kluczowe: woltamperometria stripingowa, pallad, platynowce, elektrody stałe, elektroda bizmutowa, analiza wód

  cyfrowy identyfikator dokumentu: