Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Baś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5129-2942

ResearcherID: brak

Scopus: 6701446134

PBN: 901025

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • AAS analysis of \emph{Agaricus bisporus} biomass to artificial gastric juice after optimization their culture \emph{in vitro} : [abstract] / Agata KRAKOWSKA, Włodzimierz Opoka, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Bożena Muszyńska // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 167

 • keywords: AAS, in vitro cultures, analysis, bioelements, gastric juices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of kinetics elements changes in \emph{Agaricus bisporus} optimized medium for \emph{in vitro} culture : [abstract] / Agata KRAKOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Bożena Muszyńska // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 168

 • keywords: in vitro cultures, kinetics, analysis, sterile conditions, bio elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of bismuth bulk electrodes with electrochemical activation system to determination of Fe(III) trace : [abstract] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 222

 • keywords: stripping voltammetry, iron, mercury-free electroanalysis, bismuth bulk electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Determination of Zn(II) trace in water samples by anodic striping voltammetry at a bismuth bulk electrode : [abstract] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 223

 • keywords: zinc, mercury-free electroanalysis, water analysis, bismuth bulk electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nowe procedury woltamperometryczne dla biologii i medycyny[New voltammetric procedures for biology and medicine] / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Justyna ZUZIAK // W: Start-up day [Dokument elektroniczny] : [Kraków, 8 listopada 2016] : książka abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2016]. — e-ISBN: 978-83-942282-1-7. — S. 31–32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=557 [2017-03-17]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Oznaczanie śladowych ilości metali metodą woltamperometrii stripingowej przy użyciu pierścieniowej elektrody bizmutowej[Adsorptive stripping voltammetric determination of trace metals at the bismuth bulk electrode] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: IV Łódzkie sympozjum doktorantów chemii : Łódź, 12–13 maja 2016 r. : materiały konferencyjne. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2016]. — ISBN: 978-83-7283-741-7. — S. 41 K-21. — Bibliogr. s. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Oznaczanie śladów Pd(II) za pomocą elektrody bizmutowej o aktywowanej elektrochemicznie powierzchni[Determination of traces of Pd(II) using bismuth electrode with electrochemically activated surface] / Krystian WĘGIEL, Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — ISBN: 978-83-63663-78-0. — S. 169–180. — Bibliogr. s. 179–180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Oznaczanie witaminy B2 w preparatach farmaceutycznych i sokach owocowych przy użyciu stałej elektrody bizmutowej[Determination of vitamin B2 in pharmaceutical and fruit juices at a bismuth bulk electrode] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa[Progress of electroanalysis] / pod red. Bogusława BASIA, Małgorzaty JAKUBOWSKIEJ, Władysława W. KUBIAKA. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — 308 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-63663-78-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Równoczesne oznaczanie jonów Zn(II), Cd(II) i Pb(II) metodą anodowej woltamperometrii stripingowej przy użyciu stałej elektrody bizmutowej[Simultaneous determination of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) by anodic stripping voltammetry using a bismuth bulk electrode] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Urządzenie do monitorowania zmian stężenia jonów w roztworach rozdzielonych przegrodą porowatą lub jonowymienną[Device for monitoring ion concentration changes in the solutions separated by porous or ion exchange membrane] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bogusław BAŚ, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI. — Int.Cl.: G01N 27/28\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222680 B1 ; Udziel. 2015-10-21 ; Opubl. 2016-08-31. — Zgłosz. nr P.405149 z dn. 2013-08-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222680B1.pdf

 • słowa kluczowe: badania transportu jonów, pomiary potencjometryczne w cienkich warstwach roztworu, planarne wieloelektrodowe platformy, miniaturowe ogniwa galwaniczne

  keywords: ion transport investigation, thin layer potentiometry, planar multielectrode platform, miniaturized galvanic cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wieloelektrodowe ogniwo do pomiarów potencjometrycznych[Multielectrode cell for potentiometric measurements] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bogusław BAŚ, Beata PACZOSA-BATOR. — Int.Cl.: G01N 27/403\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222675 B1 ; Udziel. 2015-10-21 ; Opubl. 2016-08-31. — Zgłosz. nr P.404985 z dn. 2013-08-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222675B1.pdf

 • słowa kluczowe: mikroelektrody jonoselektywne, zintegrowane ogniwo potencjometryczne, czułość potencjometryczna

  keywords: ion-sensitive microelectrodes, integrated potentiometric cell, potentiometric sensitivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Woltamperometryczna metoda oznaczania octanu cyproteronu[Voltammetric method for the determination of cyproterone acetate] / Katarzyna JEDLIŃSKA, Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — ISBN: 978-83-63663-78-0. — S. 203–212. — Bibliogr. s. 212

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Woltamperometryczne oznaczanie Fe(III) przy użyciu elektrody bizmutowej w zoptymalizowanych pożywkach dla kultur in vitro A. bisporus[Voltammetric determination of Fe(III) by the use of bismuth electrode in optimized medium for A. bisporus in vitro cultures] / Agata KRAKOWSKA, Krystian WĘGIEL, Bożena Muszyńska, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ dodatku cytryny na wartość stężenia glinu w naparach herbaty[The influence of lemon juice addition on the concentration of aluminum in the tea infusions] / Justyna Zuziak, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 127. — Bibliogr. s. 127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ warunków aktywacji stałej elektrody bizmutowej na jakość sygnałów redukcji klotianidyny[Influence of activation parameters of the bismuth bulk electrode on the quality of the clothianidin reduction signals] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 125. — Bibliogr. s. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wysokoczułe woltamperometryczne metody oznaczania metali przejściowych[High sensitive voltammetric determination of transition metals] / Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Magdalena PIĘK, Beata PACZOSA-BATOR, Bogusław BAŚ // W: III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej : Kraków, 7–9 grudnia 2016 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo “ATTYKA”, 2016. — ISBN: 978-83-65644-10-7. — S. 131. — Bibliogr. s. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie elektrody błonkowej do oznaczania Zn(II) w podłożach kultur in vitro A. Bisporus[Application of mercury film electrode for the determination of Zn(II) in medium A. bisporus in vitro cultures] / Agata KRAKOWSKA, Krystian WĘGIEL, Bożena Muszyńska, Marek Szlósarczyk, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 84–85. — Bibliogr. s. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zastosowanie pomiaru i analizy szumu elektrochemicznego w ocenie odporności/podatności materiałów na korozję elektrochemiczną[Application of electrochemical noise analysis in evaluation of materials susceptibility to electrochemical corrosion] / Mateusz JEŻ, Marzena MITORAJ, Elżbieta GODLEWSKA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 76–77. — Bibliogr. s. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie technik woltamperometrycznych do wysokoczułego oznaczania niemetali[Voltammetric methods of non metal high sensitive determination] / Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Martyna ŁAWRYWIANIEC, Magdalena PIĘK, Beata PACZOSA-BATOR, Bogusław BAŚ // W: III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej : Kraków, 7–9 grudnia 2016 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo “ATTYKA”, 2016. — ISBN: 978-83-65644-10-7. — S. 132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: