Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Baś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5129-2942

ResearcherID: brak

Scopus: 6701446134

PBN: 901025

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Natural component of diet - \emph{in vitro} culture of \emph{Agaricus bisporus} under controlled conditions / Agata KRAKOWSKA, Bożena Muszyńska, Włodzimierz Opoka, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ // W: ICPMS Poprad 2016 [Dokument elektroniczny] : I-st International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences : 22.07–24.07.2016, Poprad, Slovakia : congress book / Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-936591-3-5. — S. 50–51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Nowe procedury woltamperometryczne dla biologii i medycyny[New voltammetric procedures for biology and medicine] / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Justyna ZUZIAK // W: Start-up day [Dokument elektroniczny] : [Kraków, 8 listopada 2016] : książka abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2016]. — e-ISBN: 978-83-942282-1-7. — S. 31–32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=557 [2017-03-17]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Oznaczanie śladowych ilości metali metodą woltamperometrii stripingowej przy użyciu pierścieniowej elektrody bizmutowej[Adsorptive stripping voltammetric determination of trace metals at the bismuth bulk electrode] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: IV Łódzkie sympozjum doktorantów chemii : Łódź, 12–13 maja 2016 r. : materiały konferencyjne. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2016]. — ISBN: 978-83-7283-741-7. — S. 41 K-21. — Bibliogr. s. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Oznaczanie witaminy B2 w preparatach farmaceutycznych i sokach owocowych przy użyciu stałej elektrody bizmutowej[Determination of vitamin B2 in pharmaceutical and fruit juices at a bismuth bulk electrode] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Równoczesne oznaczanie jonów Zn(II), Cd(II) i Pb(II) metodą anodowej woltamperometrii stripingowej przy użyciu stałej elektrody bizmutowej[Simultaneous determination of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) by anodic stripping voltammetry using a bismuth bulk electrode] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Voltammetric determination of riboflavin at a bismuth, gold and silver annular band electrodes / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: YISAC 2016 : 23\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 28\textsuperscript{th} – July 1\textsuperscript{st}, 2016, Novi Sad, Serbia : book of abstracts / ed. by Olga Vajdle, Valéria Guzsvány, Pavle Jovanov ; Faculty of Sciences. University of Novi Sad. — Novi Sad : Alfagraf, Petrovaradin, 2016. — ISBN: 978-86-80092-24-9. — S. 13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Woltamperometryczne oznaczanie Fe(III) przy użyciu elektrody bizmutowej w zoptymalizowanych pożywkach dla kultur in vitro A. bisporus[Voltammetric determination of Fe(III) by the use of bismuth electrode in optimized medium for A. bisporus in vitro cultures] / Agata KRAKOWSKA, Krystian WĘGIEL, Bożena Muszyńska, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ dodatku cytryny na wartość stężenia glinu w naparach herbaty[The influence of lemon juice addition on the concentration of aluminum in the tea infusions] / Justyna Zuziak, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 127. — Bibliogr. s. 127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ warunków aktywacji stałej elektrody bizmutowej na jakość sygnałów redukcji klotianidyny[Influence of activation parameters of the bismuth bulk electrode on the quality of the clothianidin reduction signals] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 125. — Bibliogr. s. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wysokoczułe woltamperometryczne metody oznaczania metali przejściowych[High sensitive voltammetric determination of transition metals] / Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Magdalena PIĘK, Beata PACZOSA-BATOR, Bogusław BAŚ // W: III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej : Kraków, 7–9 grudnia 2016 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo “ATTYKA”, 2016. — ISBN: 978-83-65644-10-7. — S. 131. — Bibliogr. s. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie elektrody błonkowej do oznaczania Zn(II) w podłożach kultur in vitro A. Bisporus[Application of mercury film electrode for the determination of Zn(II) in medium A. bisporus in vitro cultures] / Agata KRAKOWSKA, Krystian WĘGIEL, Bożena Muszyńska, Marek Szlósarczyk, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 84–85. — Bibliogr. s. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zastosowanie pomiaru i analizy szumu elektrochemicznego w ocenie odporności/podatności materiałów na korozję elektrochemiczną[Application of electrochemical noise analysis in evaluation of materials susceptibility to electrochemical corrosion] / Mateusz JEŻ, Marzena MITORAJ, Elżbieta GODLEWSKA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 76–77. — Bibliogr. s. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zastosowanie technik woltamperometrycznych do wysokoczułego oznaczania niemetali[Voltammetric methods of non metal high sensitive determination] / Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Martyna ŁAWRYWIANIEC, Magdalena PIĘK, Beata PACZOSA-BATOR, Bogusław BAŚ // W: III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej : Kraków, 7–9 grudnia 2016 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo “ATTYKA”, 2016. — ISBN: 978-83-65644-10-7. — S. 132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: