Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Baś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5129-2942

ResearcherID: brak

Scopus: 6701446134

PBN: 901025

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Czujnik multielektrodowy – perspektywy zastosowania w woltamperometrii stripingowej[Multielectrode sensor - perspectives of application in stripping voltammetry] / Katarzyna JEDLIŃSKA, Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Elektrochemia stosowana : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015. — ISBN: 978-83-63663-58-2. — S. 11–21. — Bibliogr. s. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Elektrochemia stosowana : praca zbiorowa / pod red. Bogusława BASIA, Małgorzaty JAKUBOWSKIEJ, Władysława W. KUBIAKA. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015. — 311 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-63663-58-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • Pierścieniowa elektroda bizmutowa – przykłady zastosowania w woltamperometrii stripingowej[The bismuth bulk annular band electrode – examples of application in stripping voltammetry] / Krystian WĘGIEL, Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: Elektrochemia stosowana : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015. — ISBN: 978-83-63663-58-2. — S. 99–109. — Bibliogr. s. 108–109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Urządzenie do monitorowania zmian stężenia jonów w roztworach rozdzielonych przegrodą porowatą lub jonowymienną[Device for monitoring ion concentration changes in the solutions separated by porous or ion exchange membrane] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BAŚ Bogusław, BŁAŻ Teresa, LEWENSTAM Andrzej, MIGDALSKI Jan. — Int.Cl.: G01N 31/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 405149 A1 ; Opubl. 2015-03-02. — Zgłosz. nr P.405149 z dn. 2013-08-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 5, s. 29. — Błędnie podano nazwisko: Jan Mogdalski. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL405149A1.pdf

 • słowa kluczowe: badania transportu jonów, pomiary potencjometryczne w cienkich warstwach roztworu, planarne wieloelektrodowe platformy, miniaturowe ogniwa galwaniczne

  keywords: ion transport investigation, thin layer potentiometry, planar multielectrode platform, miniaturized galvanic cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wieloelektrodowe ogniwo do pomiarów potencjometrycznych[Multielectrode cell for potentiometric measurements] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BAŚ Bogusław, PACZOSA-BATOR Beata. — Int.Cl.: G01N 27/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404985 A1 ; Opubl. 2015-02-16. — Zgłosz. nr P.404985 z dn. 2013-08-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 4, s. 34. — Błędnie podano imię: Sebastian Baś. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404985A1.pdf

 • słowa kluczowe: mikroelektrody jonoselektywne, zintegrowane ogniwo potencjometryczne, czułość potencjometryczna

  keywords: ion-sensitive microelectrodes, integrated potentiometric cell, potentiometric sensitivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: