Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Baś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5129-2942

ResearcherID: brak

Scopus: 6701446134

PBN: 901025

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Anodowa, katodowa i adsorpcyjna woltamperometria stripingowa w wysokoczułym oznaczaniu Mn(II), Se(IV) i U(VI) na błonkowej elektrodzie rtęciowej[High sensitive determination of Mn(II), Se(IV) and U(VI) on mercury film silver based electrode (Hg(Ag)FE)] / Robert PIECH, Joanna SMAJDOR, Beata PACZOSA-BATOR, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2015. — ISBN: 978-83-63663-60-5. — S. 75. — Bibliogr. s. 75. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Błonkowy 6-elektrodowy czujnik woltamperometryczny[Film, six-electrodes voltammetric sensor] / Katarzyna JEDLIŃSKA, Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2015. — ISBN: 978-83-63663-60-5. — S. 51. — Bibliogr. s. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czujnik multielektrodowy – perspektywy zastosowania w woltamperometrii stripingowej[Multielectrode sensor - perspectives of application in stripping voltammetry] / Katarzyna JEDLIŃSKA, Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Elektrochemia stosowana : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015. — ISBN: 978-83-63663-58-2. — S. 11–21. — Bibliogr. s. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Elektrochemia stosowana : praca zbiorowa / pod red. Bogusława BASIA, Małgorzaty JAKUBOWSKIEJ, Władysława W. KUBIAKA. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015. — 311 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-63663-58-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Jednoczesne oznaczanie jonów $K^{+}, Na^{+},Cl^{-}, NO_{3}^{-}$ metodą potencjometryczną[Simultaneous determination of $K^{+}, Na^{+},Cl^{-}, NO_{3}^{-}$ ions by potentiometry] / Magdalena PIĘK, Leszek CABAJ, Bogusław BAŚ, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2015. — ISBN: 978-83-63663-60-5. — S. 65. — Bibliogr. s. 65. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metody wielowymiarowej kalibracji w woltamperometrycznym oznaczaniu antyoksydantów[Multivariate calibration methods in voltammetric determination of antioxidants] / Bogusław BAŚ, Filip CIEPIELA, Wanda SORDOŃ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: IX Polska konferencja chemii analitycznej [Dokument elektroniczny] : „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania” : Poznań, 6–10 lipca 2015 : abstrakty. — [Poznań : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 48. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 48. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: kwas kawowy, kwas syringowy, kwas waniliowy, PLS

  keywords: PCR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Multielektrodowe czujniki woltamperometryczne[Multielectrode voltammetric sensors] / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Katarzyna JEDLIŃSKA, Wanda SORDOŃ // W: IX Polska konferencja chemii analitycznej [Dokument elektroniczny] : „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania” : Poznań, 6–10 lipca 2015 : abstrakty. — [Poznań : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 47. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 47. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: woda, metale, czujniki elektrochemiczne, elektroanaliza, woltamperometria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Optymalizacja składu podłoża dla kultur in vitro \emph {Agaricus bisporus}[Optimization of the composition of substrate for in vitro cultures \emph {Agaricus bisporus}] / Agata KRAKOWSKA, Bożena Muszyńska, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2015. — ISBN: 978-83-63663-60-5. — S. 54. — Bibliogr. s. 54. — A. Krakowska, W. Reczyński, B. Baś – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Pierścieniowa elektroda bizmutowa – przykłady zastosowania w woltamperometrii stripingowej[The bismuth bulk annular band electrode – examples of application in stripping voltammetry] / Krystian WĘGIEL, Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: Elektrochemia stosowana : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015. — ISBN: 978-83-63663-58-2. — S. 99–109. — Bibliogr. s. 108–109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Urządzenie do monitorowania zmian stężenia jonów w roztworach rozdzielonych przegrodą porowatą lub jonowymienną[Device for monitoring ion concentration changes in the solutions separated by porous or ion exchange membrane] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BAŚ Bogusław, BŁAŻ Teresa, LEWENSTAM Andrzej, MIGDALSKI Jan. — Int.Cl.: G01N 31/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 405149 A1 ; Opubl. 2015-03-02. — Zgłosz. nr P.405149 z dn. 2013-08-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 5, s. 29. — Błędnie podano nazwisko: Jan Mogdalski. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL405149A1.pdf

 • słowa kluczowe: badania transportu jonów, pomiary potencjometryczne w cienkich warstwach roztworu, planarne wieloelektrodowe platformy, miniaturowe ogniwa galwaniczne

  keywords: ion transport investigation, thin layer potentiometry, planar multielectrode platform, miniaturized galvanic cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wieloelektrodowe ogniwo do pomiarów potencjometrycznych[Multielectrode cell for potentiometric measurements] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BAŚ Bogusław, PACZOSA-BATOR Beata. — Int.Cl.: G01N 27/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404985 A1 ; Opubl. 2015-02-16. — Zgłosz. nr P.404985 z dn. 2013-08-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 4, s. 34. — Błędnie podano imię: Sebastian Baś. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404985A1.pdf

 • słowa kluczowe: mikroelektrody jonoselektywne, zintegrowane ogniwo potencjometryczne, czułość potencjometryczna

  keywords: ion-sensitive microelectrodes, integrated potentiometric cell, potentiometric sensitivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Woltamperometryczna metoda oznaczania cyproteronu[Voltammetric method of cyproteron determination] / Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ, Krystian WĘGIEL // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2015. — ISBN: 978-83-63663-60-5. — S. 52. — Bibliogr. s. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Woltamperometryczne oznaczanie palladu (II) przy użyciu stałej pierścieniowej elektrody bizmutowej z aktywowaną elektrochemicznie powierzchnią[Voltammetric determination of palladium (II) using the solid ring bismuth electrode with electrochemically activated surface] / Krystian WĘGIEL, Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2015. — ISBN: 978-83-63663-60-5. — S. 42. — Bibliogr. s. 42. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zastosowanie stałej elektrody bizmutowej w oznaczaniu śladowych ilości talu metodą anodowej woltamperometrii stripingowej[Application of the solid bismuth electrode in determinatium of talium traces by means of stripping voltammetry method] / Krystian WĘGIEL, Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2015. — ISBN: 978-83-63663-60-5. — S. 83. — Bibliogr. s. 83. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: