Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Baś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5129-2942

ResearcherID: brak

Scopus: 6701446134

PBN: 901025

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza zawartości wybranych fizjologicznie aktywnych biopierwiastków w kulturach in vitro Agaricus bisporus[Analysis of the chosen physiologicaly active bio-elements in vitro culture of Agaricus bisporus] / Agata SMALEC, Katarzyna Jedlińska, Krystian Węgiel, Bożena Muszyńska, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Włodzimierz Opoka // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-44-5. — S. 89. — Bibliogr. s. 89. — A. Smalec, W. Reczyński, B. Baś – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Automatyczny algorytm generacji i odejmowania tła w oznaczaniu niklu oraz kobaltu techniką DPV[Automatic baseline generation and correction in determination of nickel and cobalt by DPV] / Łukasz GÓRSKI, Katarzyna Jedlińska, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Problemy współczesnej elektrochemii : praca zbiorowa / pod red. Władysława W. Kubiaka, Bogusława Basia, [Małgorzaty Jakubowskiej]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2014. — ISBN: 978-83-63663-43-8. — S. 117–125. — Bibliogr. s. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie przydatności stałej pierścieniowej elektrody bizmutowej w woltaperometrii stripingowej[Examination of the suitability of a solid bismuth ring electrode in stripping voltammetry] / Agata SMALEC, Krystian Węgiel, Katarzyna Jedlińska, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-44-5. — S. 98–99. — Bibliogr. s. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Czujnik woltamperometryczny z automatycznie odnawialną elektrodą[Voltammetric sensor with automatic renewable electrode] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Zygmunt KOWALSKI. — Int.Cl.: G01N 27/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217599 B1 ; Udziel. 2013-12-23 ; Opubl. 2014-07-31. — Zgłosz. nr P.395169 z dn. 2011-06-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217599B1.pdf

 • słowa kluczowe: woltamperometria stripingowa, czujniki elektrochemiczne, odnawialna elektroda srebrna, elektroanaliza, zatężanie podpotencjałowe

  keywords: underpotential deposition, stripping voltammetry, electrochemical sensors, mercury-free electroanalysis, renewable silver working electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dedykowana falka macierzysta – orginalny sposób interpretacji stripingowych krzywych chronopotencjometrycznych[Dedicated mother wavelet – oginal way of interpreting chronopotentiometric stripping curves] / Katarzyna Jedlińska, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-44-5. — S. 66–67. — Bibliogr. s. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kultury mycelialne i owocniki Agaricus bisporus źródłem wybranych fizjologicznie aktywnych biopierwiastków[Mycelial cultures and fruiting bodies of Agaricus bisporus as source of physiologically active microelements] / Agata SMALEC, Bożena Muszyńska, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : 5 edycja : Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013, Kraków 11.01.2014 : materiały konferencyjne / [red. wyd. Marcin Kuczera]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-83-63058-38-8. — S. 199. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 199. — Publikacja zamieszczona w cz. 6. — A. Smalec, W. Reczyński, B. Baś – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Multielektrodowy czujnik amperometryczny – perspektywy zastosowania w technikach stripingowych[Multielectrode amperometric sensor – perspectives of its use in stripping techniques] / Agata SMALEC, Katarzyna Jedlińska, Krystian Węgiel, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-44-5. — S. 90–91. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Problemy współczesnej elektrochemii : praca zbiorowa[Problems of modern electrochemistry] / pod red. Władysława W. KUBIAKA, Bogusława BASIA, [Małgorzaty JAKUBOWSKIEJ]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2014. — 275 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-63663-43-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wysokoczułe oznaczanie tiomersalu metodą katodowej woltamperometrii stripingowej na błonkowej elektrodzie rtęciowej[High sensitive thiomersal determination by cathodic stripping voltammetric method on mercury film electrode] / J. Wymazała, Robert PIECH, Martyna RUMIN, Beata PACZOSA-BATOR, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-44-5. — S. 83. — Bibliogr. s. 83. — R. Piech, M. Rumin, B. Paczosa-Bator, B. Baś – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zastosowanie algorytmu genetycznego w modelowaniu linii bazowej w woltamperometrii[Application of genetic algorithm in baseline correction of voltammetric signals] / Łukasz GÓRSKI, Władysław W. KUBIAK, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Chemometria w rozwiązywaniu problemów nauki i praktyki / pod red. Grzegorza Zadory, Dariusza Zuby, Andrzeja Parczewskiego. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2014. — ISBN: 978-83-87425-04-3. — S. 145–150. — Bibliogr. s. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: