Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Baś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5129-2942

ResearcherID: brak

Scopus: 6701446134

PBN: 901025

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analizator 8KCA z systemem EALab – nowoczesne narzędzie dla elektroanalityków[The 8KCA analyzer with EALab system – a modern tool for electroanalysts] / Filip CIEPIELA, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 38–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie wpływu wydzielania chlorków złota na powierzchni odnawialnej pierścieniowej elektrody złotej na wartość sygnału analitycznego[The study of influence of gold chloride secretion on the surface of the renovated gold ring electrode on the value of analytical signal] / Mateusz JEŻ, Władysław W. KUBIAK, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 84. — Bibliogr. s. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Odnawialna pierścieniowa elektroda złota modyfikowana filmem utlenionej polidopaminy jako elektrochemiczny sensor dopaminy[The renovated gold ring electrode, modified with overoxidized polydopamine film, as an electrochemical sensor of dopamine] / Mateusz JEŻ, Władysław W. KUBIAK, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 85–86. — Bibliogr. s. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Oznaczanie zawartości wybranych jonów metodą stykową z zastosowaniem planarnego, wieloelektrodowego mikroogniwa[Application of multielectrode microcell for determination of ions by contact type measurement] / Teresa BŁAŻ, Justyna KUPIS, Bogusław BAŚ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 80. — Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Rapidly renewable metal annular band electrodes / Władysław W. KUBIAK, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Filip CIEPIELA // W: Book of abstracts of the 9\textsuperscript{th} Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemical sensors: from nanoscale engineering to industrial applications : May 8 to 11, 2011, Turku, Finland / International Society of Electrochemistry. — [Finland : s. n.], [2011]. — S. [1], P-079. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • System for measuring bidirectional ionic transport / Bogusław BAŚ, Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Justyna KUPIS, Andrzej LEWENSTAM // W: 9\textsuperscript{th} Spring meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemical sensors: from nanoscale engineering to industrial applications : May 8 to 11, 2011, Turku, Finland : book of abstracts. — Lausanne : International Society of Electrochemistry, cop. 2011. — S. 202. — Dodatkowa afiliacja dla A. Lewenstama: Abo Akademi University, Turku, Finland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Układ pomiarowy do badania dwukierunkowych procesów transportu wybranych jonów i wody[System devoted for bidirectional processes of ions and water transport investigation] / Teresa BŁAŻ, Justyna KUPIS, Bogusław BAŚ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 79. — Bibliogr. s. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Unique contact-type measurement of ions using planar multielectrode platform / Teresa BŁAŻ, Bogusław BAŚ, Jan MIGDALSKI, Justyna KUPIS, Andrzej LEWENSTAM // W: 9\textsuperscript{th} Spring meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemical sensors: from nanoscale engineering to industrial applications : May 8 to 11, 2011, Turku, Finland : book of abstracts. — Lausanne : International Society of Electrochemistry, cop. 2011. — S. 81. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Woltamperometryczne oznaczanie kadmu i ołowiu w obecności tlenu oraz substancji powierzchniowo aktywnych z zastosowaniem odnawialnej elektrody srebrnej[Voltammetic determination of cadmium and lead in the presence of oxygen and surfactants with application of the renovated silver electrode] / Łukasz GÓRSKI, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 91–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zjawisko podpotencjałowego zatężania depolaryzatora w warunkach specyficznej adsorpcji substancji powierzchniowo aktywnych i humusowych[Underpotential deposition of depolizer under conditions of specific adsorption of surface active and humic substances] / Filip CIEPIELA, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 93. — Bibliogr. s. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: