Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Baś, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5129-2942

ResearcherID: brak

Scopus: 6701446134

PBN: 901025

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • Determination of lead traces by stripping voltammetry using Ti(N,C) working electrodes / Marta ZIEMNICKA, Bogusław BAŚ, Mateusz JEŻ, Ludosław STOBIERSKI // W: CIMTEC 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 12\textsuperscript{th} International Ceramics Congress : Montecatini Terme, Italy, June 6–11, 2010 / eds. Pietro Vincenzini. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zurich : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — (Advances in Science and Technology [Dokument elektroniczny] ; ISSN 1662-0356 ; ISSN 1661-819X (dla CD) ; vol. 62–71). — e-ISBN: 978-3-908158-61-5. — S. 168–173. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 173, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Early lifetime zinc supplementation protects zinc-deficient diet-induced alterations / Włodzimierz Opoka, Magdalena Sowa-Kućma, Katarzyna Stachowicz, Beata OSTACHOWICZ, Marek Szlósarczyk, Anna Stypuła, Katarzyna Młyniec, Anna Maślanka, Bogusław BAŚ, Marek LANKOSZ, Gabriel Nowak // Pharmacological Reports ; ISSN 1734-1140. — 2010 vol. 62 no. 6, s. 1211–1217. — Bibliogr. s. 1216–1217, Abstr.. — tekst: http://www.if-pan.krakow.pl/pjp/pdf/2010/6_1211.pdf

 • keywords: brain, serum, zinc, supplementation, deficiency, locomotor activity, concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 1211

4
 • Importance of luminal and mucosal zinc in the mechanism of experimental gastric ulcer healing / Włodzimierz Opoka, Dariusz Adamek, Małgorzata Plonka, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Danuta Drozdowicz, Paweł Jagielski, Zbigniew Sliwowski, Tomasz Brzozowski // Medical Science Monitor : international medical journal for experimental and clinical research ; ISSN 1234-1010. — 2010 vol. 16 suppl. 2, s. SP21–S22. — 5\textsuperscript{th} symposium on Brain-viscera axis: basic and clinical aspects : September 25\textsuperscript{th} : Cracow : Poland : abstracts book / guest ed. Stanisław J. Konturek

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Importance of luminal and mucosal zinc in the mechanism of experimental gastric ulcer healing / W. Opoka, D. Adamek, M. Płonka, W. RECZYŃSKI, B. BAŚ, D. Drozdowicz, P. Jagielski, Z. Śliwowski, P. Adamski, T. Brzozowski // Journal of Physiology and Pharmacology ; ISSN 0867-5910. — 2010 vol. 61 no. 5, s. 581–591. — Bibliogr. s. 590–591

 • keywords: zinc, gastric juice, ulcer healing, ulcer margin, gastric acid secretion, gastric blood flow, gastrin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Katodowa woltamperometria stripingowa w oznaczaniu siarki elementarnej w paliwach ropopochodnych[Cathodic stripping voltammetry for determination of elemental sulfur in petroleum fuels] / Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 431. — Bibliogr. s. 431

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • New multipurpose electrochemical analyzer for scientific and routine tasks / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Filip CIEPIELA, Władysław W. KUBIAK // Instrumentation Science & Technology ; ISSN 1073-9149. — 2010 vol. 38 iss. 6, s. 421–435. — Bibliogr. s. 434–435

 • keywords: signal processing, voltammetry, electrochemical analyzer, electrochemical sensors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10739149.2010.514156

8
9
 • Odnawialna, cylindryczna elektroda amalgamatowa do elektrochemicznych pomiarów, zwłaszcza woltamperometrycznych, polarograficznych i tensametrycznych[Renewable, cylindrical amalgam electrode for electrochemical measurements, preferably the voltamperometric, polarographic and tensammetric measurements] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BAŚ Bogusław, PIECH Robert, Baś Sebastian. — Int.Cl.: G01N 27/30\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390660 A1 ; Opubl. 2010-09-27. — Zgłosz. nr P.390660 z dn. 2010-03-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 20, s. 30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390660A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Odnawialne elektrody błonkowe i ich zastosowanie w woltamperometrycznym oznaczaniu witamin[Renewable film electrodes and their application in voltammetric determination of vitamins] / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Łukasz GÓRSKI, Filip CIEPIELA, Władysław W. KUBIAK // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 145. — Bibliogr. s. 145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Odnawialne elektrody stałe aktywowane elektrochemicznie[Electrochemically activated renewable solid state electrodes] / Bogusław BAŚ, Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 97. — Bibliogr. s. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • Układ pomiarowy do badania dwukierunkowych procesów transportu jonów[Measuring system (set) for bidirectional ions flow investigation] / Teresa BŁAŻ, Justyna KUPIS, Bogusław BAŚ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 264. — Bibliogr. s. 264

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wielofunkcyjny analizator elektrochemiczny 8KCA – zastosowania w przemyśle[Multipurpose electrochemical analyser 8KCA – industrial applications] / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 430. — Bibliogr. s. 430

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ wielkości powierzchni elektrody podłożowej na funkcjonowanie kationoczułych membran polimerów[Influence of the electrode area (surface) on cationic sensitivity of the conducting polymer based membranes] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Bogusław BAŚ, Barbara ŹRAŁKA, Justyna KUPIS, Andrzej LEWENSTAM // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 267. — Bibliogr. s. 267

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wykorzystanie planarnego mikroogniwa potencjometrycznego do oznaczania jonów metodą stykową[Application of the planar potentiometric microcell in determination of ions by adhere method] / Teresa BŁAŻ, Justyna KUPIS, Bogusław BAŚ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 257. — Bibliogr. s. 257

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: