Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Królicka, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4657-1832 orcid iD

ResearcherID: GFN-1181-2022

Scopus: 6603225062

PBN: 5e70920b878c28a04738efcc

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1981613151
202422
2023862
202215294
2021312
20206132
201911263
201812192
20177142
201613175
2015131111
2014213144
2013752
2012141121
2011716
20109171
2009523
2008532
2007321
2006871
20057142
20041055
2003642
2002532
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem198611316
202422
20238251
202215492
202133
2020642
20191156
20181257
2017743
20161358
20151367
201421615
2013725
201214410
20117241
2010936
2009514
2008523
2007312
2006835
2005752
20041010
2003615
200255
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19882116
202422
2023853
20221578
202133
2020642
20191165
20181257
2017743
20161358
201513121
201421714
2013725
201214410
2011734
2010936
2009514
2008523
2007312
2006844
200577
20041019
2003633
2002523
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem19840158
202422
2023826
202215411
2021312
2020624
20191138
201812210
2017725
20161349
20151313
201421417
2013725
20121414
201177
2010918
2009532
2008523
2007312
2006817
2005716
20041019
2003624
2002523
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19854144
202422
2023826
202215510
2021321
2020624
20191156
20181239
2017734
20161385
201513211
201421714
2013725
201214212
2011716
2010927
2009532
2008523
2007312
200688
200577
20041010
200366
200255
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19866132
202422
2023835
20221587
2021321
2020633
20191156
20181239
2017734
20161385
201513211
2014211011
2013725
201214113
201177
2010918
2009532
2008523
2007312
2006817
2005716
20041019
2003624
2002523
2001111
 • A novel catalytic adsorptive stripping voltammetric method for the determination of germanium ultratraces in the presence of chloranilic acid and the V(IV)$\cdot$HEDTA complex / Jerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia GONCIARCZYK, Vasiliki Manolopoulou, Anastasios Economou // Journal of Solid State Electrochemistry ; ISSN 1432-8488. — 2020 vol. 24 iss. 11–12 spec. iss.: dedicated to the 65th birthday of Fritz Scholz on July 4th, 2020, s. 2891–2899. — Bibliogr. s. 2898–2899, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-11. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10008-020-04669-0.pdf

  orcid iD
 • keywords: silver amalgam film electrode, catalytic adsorptive stripping voltammetry, chloranilic acid, germanium determination, HEDTA vanadium(IV) complexes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10008-020-04669-0

2
 • A novel catalytic adsorptive stripping voltammetric method of iron determination as its 1,2-cyclohexanedione dioxime complex / A. KRÓLICKA, A. BOBROWSKI // W: ESEAC 2002 : 9\textsuperscript{th} international conference on Electroanalysis : 9–13 June 2002, Cracow, Poland : book of abstracts / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Lewenstam, Zbigniew Stojek, Andrzej Bobrowski ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry ; Society for ElectroAnalytical Chemistry. — Kraków : University of Mining and Metallurgy, 2002. — S. 248. — Bibliogr. s. 248

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • A novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry / Mariola MACZUGA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI // W: YISAC 2013 : 20\textsuperscript{th} young investigators' seminar on Analytical chemistry : Maribor, June 26\textsuperscript{th} – June 29\textsuperscript{th}, 2013 : book of abstracts / eds. Darinka Brodnjak Vončina, Mitja Kolar. — [Maribor] : Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, [2013]. — Dod. ISBN 978-961-248-397-5. — ISBN: 978-961-248-396-8. — S. 28

 • keywords: screen-printed electrode, adsorptive stripping voltammetry, Co and Ni, DMG complex

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • A novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry of cobalt and nickel / Andrzej BOBROWSKI, Mariola MACZUGA, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI // W: ACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-80-227-4169-9. — S. 158. — Bibliogr. s. 158

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • A study on simultaneous determination of indium and cadmium at mercury based- and bismuth film-plated electrodes / Eva Tesařová, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Ivan Švancara, Karel Vytřas // Scientific Papers of the University of Pardubice. Series A, Faculty of Chemical Technology ; ISSN 1211-5541. — 2004 vol. 10, s. 21–32. — Bibliogr. s. 31–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • A voltammetric method for determination of antimony content in fly ash leachates rich in organic matrix / Mateusz CZARNOTA, Agnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI // W: YISAC 2016 : 23\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 28\textsuperscript{th} – July 1\textsuperscript{st}, 2016, Novi Sad, Serbia : book of abstracts / ed. by Olga Vajdle, Valéria Guzsvány, Pavle Jovanov ; Faculty of Sciences. University of Novi Sad. — Novi Sad : Alfagraf, Petrovaradin, 2016. — ISBN: 978-86-80092-24-9. — S. 20. — Pełny tekst na CD-ROMie. – S. 36–40. – Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 40, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Adsorptive stripping voltammetric determination of azo food colorants at bismuth film electrodes / A. KRÓLICKA, A. BOBROWSKI // W: 14\textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — ISBN: 978-961-6104-20-3. — S. 229. — Bibliogr. s. 229

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Adsorptive stripping voltammetric determination of molybdenum in fly ash extracts using a new catalytic system: Mo(VI)/Mo(V) – chloranilic acid and chlorates(V) / Katarzyna Kwaśniewska, Jerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA // W: YISAC 2015 : 22\textsuperscript{nd} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 30\textsuperscript{th} – July 04\textsuperscript{th}, 2015, Lodz, Poland : book of abstract / ed. by Mariola Brycht, Andrzej Leniart ; Faculty of Chemistry. University of Lodz. — Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2015. — ISBN: 978-83-6125-44-8. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Adsorptive stripping voltammetric determination of Sunset Yellow FCF in energy drinks / Christina Kremmyda, Konstantinos Georgopoulos, Agnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI, Anastasios Economou // W: YISAC 2013 : 20\textsuperscript{th} young investigators' seminar on Analytical chemistry : Maribor, June 26\textsuperscript{th} – June 29\textsuperscript{th}, 2013 : book of abstracts / eds. Darinka Brodnjak Vončina, Mitja Kolar. — [Maribor] : Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, [2013]. — Dod. ISBN 978-961-248-397-5. — ISBN: 978-961-248-396-8. — S. 30

 • keywords: adsorptive stripping voltammetry, Sunset Yellow FCF, silver amalgam electrode, multiple standard additions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Amplification of anodic stripping voltammetric signals recorded using screen printed electrodes in weak magnetic fields / A. KRÓLICKA, A. BOBROWSKI, M. CZARNOTA // W: SEIA'2016 [Dokument elektroniczny] : Sensor and electronic instrumentation advances : proceedings of the 2\textsuperscript{nd} international conference on Sensors and electronic instrumentation advances : 22–23 September 2016, Barcelona, Spain / ed. by Sergey Y. Yurish, Amin Daneshmand Malayeri. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Barcelona] : International Frequency Sensor Association (IFSA) Publishing, S. L., cop. 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-84-608-9963-1. — S. 107–109. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 109, Summ.

 • keywords: screen-printed electrodes, bismuth film electrode, magnetic field influence on plating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analizy ekstraktów wodnych techniką DPASV w celu oceny uwalniania antymonu z popiołów lotnych[Analyses of water extracts by DPASV technique for the assessment of antimony release from fly ashes] / Mateusz CZARNOTA, Agnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 59. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Anodic stripping voltammetric detection of some heavy metals using antimony film electrode prepared from potassium tartrate / A. BOBROWSKI, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // W: 14\textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — ISBN: 978-961-6104-20-3. — S. 227. — Bibliogr. s. 227

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Anodic stripping voltammetric determination of copper traces in carbonate minerals and fly ash extracts using a screen-printed electrode modified \emph{in situ} with antimony film / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Mariola MACZUGA, Aneta Kolaniak // Insights in Analytical Electrochemistry. — 2015 vol. 1 no. 1 art. no. 6, s. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.

 • keywords: copper, limestone, dolomite, screen-printed electrodes, antimony film, fly ash extract

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Application of a modified screen-printed electrode for stripping potentiometric determination of selected metals in fly ash extracts / Maria Bachula, Chrysavgi Sakellaropoulou, Mariola MACZUGA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Anastasios Economou // W: YISAC 2015 : 22\textsuperscript{nd} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 30\textsuperscript{th} – July 04\textsuperscript{th}, 2015, Lodz, Poland : book of abstract / ed. by Mariola Brycht, Andrzej Leniart ; Faculty of Chemistry. University of Lodz. — Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2015. — ISBN: 978-83-6125-44-8. — S. 16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Application of a thin film electrode in anodic stripping chronopotentiometry / Nikolas Antonatos, Andrzej BOBROWSKI, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI // W: IMA 2011 [Dokument elektroniczny] : The 7th International conference on Instrumental Methods of Analysis. Modern trends and applications : 18–22 Sept. 2011, Chania Crete, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Application of aminopolycarboxylic complexes of V(IV) in catalytic adsorptive stripping voltammetry of germanium / Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI // Chemosensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2227-9040. — 2022 vol. 10 iss. 1 art. no. 36, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-01-16. — tekst: https://www.mdpi.com/2227-9040/10/1/36/pdf

  orcid iD
 • keywords: vanadium, catalytic adsorptive stripping voltammetry, germanium, aminopolycarboxylic complexes, HEDTA

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/chemosensors10010036

19
 • Application of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for determination of metal traces by means of anodic stripping voltammetry / A. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA // W: ACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-80-227-4169-9. — S. 161–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Application of bismuth film electrodes in voltammetric stripping analysis / A. BOBROWSKI, A. KRÓLICKA // W: ICEP : International Conference on “Electrode Processes” : Szczyrk, Poland 15\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} September 2004 : conference abstracts / ed. Paweł Kulesza ; EAGLE'S NEST. — [Warszawa : Firma Poligraficzno-Reklamowa „SIGMA”], [2004]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 111. — Bibliogr. s. 111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Application of ICP AES method and microwave digestion to routine analysis of corundum materials / Julia GONCIARCZYK, Katarzyna Stec, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA // W: CYSC-2019 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 16–19, 2019, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed.-in-chief Vladimir V. Srdić. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, 2019. — e-ISBN: 978-86-6253-104-9. — S. 149. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://cysc.mima.solutions/wp-content/uploads/2019/10/Book-of-Abstarcts-CYSC-2019.pdf [2019-10-15]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Application of laser-induced breakdown spectroscopy for depth profiling of multilayer and graded materials / Agnieszka KRÓLICKA, Anna MAJ, Grzegorz ŁÓJ // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2023 vol. 16 iss. 20 art. no. 6641, s. 1–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 22–26, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-10-11. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/16/20/6641/pdf?version=1697013569

  orcid iD
 • keywords: functionally graded materials, elemental depth profiling, multilayer material, laser induced breakdown spectroscopy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma16206641

23
 • Application of modified carbon electrodes for the determination of catechins in tea extracts / Anna SZCZURKOWSKA, Agnieszka KRÓLICKA // W: YISAC 2022 : 27\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : 4\textsuperscript{th}–7\textsuperscript{th} July 2022, Łódź, Poland : book of abstracts / ed. by Mariola Brycht, Barbara Burnat. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : University of Łódź], 2022. — ISBN: 978-83-65997-65-4. — S. 34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Application of novel tellurium film electrode for copper(II) determination by means of anodic stripping voltammetry / Julia ŚLIWA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI // W: YISAC 2017 [Dokument elektrniczny] : 24\textsuperscript{th} Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry : Venice, Italy, June 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2017]. — S. 14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/ExGnxX [2017-07-05]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Application of the bismuth film electrode for voltammetric determination of titanium using Ti(IV)-oxalate-chlorate catalytic system / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Karolina Pacan, Jerzy ZARĘBSKI // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. — 2009 vol. 21 no. 22, s. 2415-2419. — Bibliogr. s. 2419, Abstr.. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.200900264/epdf

 • keywords: titanium, voltammetry, bismuth film electrode, catalytic voltammetry, oxalate complexes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/elan.200900264