Wykaz publikacji wybranego autora

Valeryi T. Pidvysotskyy, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
 • 3D model of cube compression for inverse analysis
2
 • Analiza wrażliwości naprężenia uplastyczniającego, wyznaczonego z próby ściskania pierścieni, na współczynnik tarcia i wymiary próbki
3
 • ${Cu-Cr}$ alloys as alternative for steel forgings for the automotive industry
4
 • Effect of friction on metal flow and shape in orbital forging process
5
 • Effect of the strain inhomogeneity on the microstructure evolution during bidirectional compression of IF steel using MaxStrain technology
6
 • Flow stress model accounting for the strain localization during plastic deformation of metals
7
 • Influence of pre-chamber die geometry on extrusion of solid sections with different wall thickness
8
 • Interpretacja wyników próby rozciągania w oparciu o optymalizację dwukryterialną
9
 • Inverse analysis of various types of compression tests
10
 • Koncepcja modelu konstytutywnego uwzględniającego rozwój mikropasm ścinania
11
 • Matematičeskoe modelirovanie vliâniâ geometrii zahvatov na dlinu ravnomernogo naprâžennogo sostoâniâ pri rastâženii
12
 • Minimization of anisotropic effect during thin cup free bulging process using the artificial neural networks optimization technique
13
 • Modeling of forging of gear-wheel using reversibly rotating die
14
 • Modelling of material behaviour during thermomechanical processing using physical and numerical simulation methods
15
 • Sensitivity of the finite element simulation of metal forming processes on contribution of history of hot deformation to the constitutive law for steels
16
 • Trójwymiarowa symulacja komputerowa usuwania wad podczas kucia metali o różnych właściwościach reologicznych
17
 • Verification of flow stress model in multi-stages deformation process
18
 • Wpływ kształtu próbek stosowanych w próbie rozciągania na charakter krzywej umocnienia
19
 • Wpływ promienia przejścia na jednorodność stanu naprężenia w próbie rozciągania
20
 • Zastosowanie analizy odwrotnej do wyznaczania parametrów procesu tłoczenia dających najmniejsze sprężynowanie powrotne
21
 • Zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej do wyznaczania krzywej umocnienia metalu na podstawie różnych prób plastometrycznych