Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Woźniak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36560607200

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułCharakterystyka wybranych osuwisk z terenu Polski południowej uaktywnionych po okresie intensywnych opadów w 2010 r.
  AutorzyRobert KACZMARCZYK, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Henryk WOŹNIAK
  ŹródłoNowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty. — 2012 R. 7 nr 4, s. 74–77
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCharakterystyka wybranych osuwisk z terenu południowej Polski uaktywnionych po okresie intensywnych opadów w 2010 roku
  AutorzyRobert KACZMARCZYK, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Henryk WOŹNIAK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2011 nr 446 (1): Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland, s. 65–73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [referat, 2014]
 • TytułCollapse settlement of dump soils revealed by studies on soil samples on modelled lithology and lump-size distribution : [abstract]
  AutorzyHenryk WOŹNIAK
  Źródło5WPGI 2014 : 5. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 15–17.10.2014, Lublin : materiały konferencyjne. — [Lublin : s. n.], [2014]. — S. 28–29, 63
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2002]
 • TytułDeformacje objętościowe gruntów zagęszczanych w wyniku wzrostu wilgotności
  AutorzyHenryk WOŹNIAK, Sylwia BAUER
  ŹródłoGeotechnika : X [dziesiąte] jubileuszowe międzynarodowe sympozjum : Gliwice – Ustroń 15–18 października 2002 r. : materiały naukowe, Cz. 1 – polska. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002. — S. 473–481
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułDeformacje objętościowe kompozytów iłowo-popiołowych w wyniku wzrostu wilgotności
  AutorzyHenryk WOŹNIAK
  ŹródłoInżynieria Morska i Geotechnika. — 2003 nr 3–4, s. 171–174
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDetermination of quasi-filtration phase of consolidation based on experimental and theoretical course of the uniaxial deformation and distribution of pore pressure
  AutorzyBartłomiej Szczepan OLEK, Henryk WOŹNIAK
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2016 vol. 42 no. 3, s. 353–363. — tekst: https://goo.gl/Ae1cgn
 • keywords: creep, filtration, consolidation, clays, coefficient of consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.3.353

9
10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułGeomechaniczna ocena masywu skalnego dla potrzeb bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego na przykładzie PMG Swarzów
  AutorzyHenryk WOŹNIAK, Ludwik ZAWISZA
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2011 nr 446 (1): Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland, s. 163–171
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułInterpretacja procesu konsolidacji metodą etapowej procedury optymalizacyjnej
  AutorzyHenryk WOŹNIAK, Aneta Kysiak, Wiktor Kalbarczyk
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. — 2006 z. 28 t. 1, s. 335–344
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2004]
 • TytułInterpretacja procesu konsolidacji w oparciu o pomiary ciśnienia porowego
  AutorzyHenryk WOŹNIAK
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 251–259
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułKontrola jakości produktów głębokiego tłoczenia blach za pomocą symulacji komputerowych
  AutorzyAndrzej ŻMUDZKI, Agnieszka ŚLEDZIŃSKA, Maciej PIETRZYK, Henryk Woźniak, Andrzej Plewiński, Tadeusz Drenger
  ŹródłoObróbka Plastyczna Metali. — 2005 nr 3, s. 49–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [referat, 2014]
 • TytułMetody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznych : [abstrakt]
  AutorzyBartłomiej OLEK, Henryk WOŹNIAK, Jacek STANISZ
  Źródło5WPGI 2014 : 5. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 15–17.10.2014, Lublin : materiały konferencyjne. — [Lublin : s. n.], [2014]. — S. 17–18, 50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułModelowanie postępu konsolidacji pod obciążeniem własnym warstwy gruntu namywanego w odkrywkowym wyrobisku poeksploatacyjnym
  AutorzyHenryk WOŹNIAK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2004 t. 30 z. 4, s. 427–438
 • słowa kluczowe: konsolidacja warstwy o wzrastającej miąższości w czasie, rozwiązanie Gibsona, konsolidometr Rowe'a, współczynnik konsolidacji

  keywords: Rowe hydraulic consolidation cells, coefficient of consolidation, consolidation in layer increasing in thickness with time, Gibson'a method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2014]
 • TytułNumeryczna analiza stateczności skarp i zboczy z wykorzystaniem metody zbiorów losowych
  AutorzyZenon Pilecki, Jacek Stanisz, Krzysztof Krawiec, Henryk WOŹNIAK, Elżbieta Pilecka
  ŹródłoMateriały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — S. 1–14
 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, niepewność, analiza stateczności skarp i zboczy, metoda zbiorów losowych, analiza parametryczna, dobór parametrów wejściowych

  keywords: numerical modeling, uncertainty, slope stability analysis, random set theory, parametric analysis, input parameters selection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułNumeryczna analiza stateczności skarp i zboczy z wykorzystaniem metody zbiorów losowych
  AutorzyZenon Pilecki, Jacek Stanisz, Krzysztof Krawiec, Henryk WOŹNIAK, Elżbieta Pilecka
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2014 nr 86, s. 5–17. — tekst: https://min-pan.krakow.pl//wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/pilecki-i-inni.pdf
 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, niepewność, analiza stateczności skarp i zboczy, metoda zbiorów losowych, analiza parametryczna, dobór parametrów wejściowych

  keywords: numerical modeling, uncertainty, slope stability analysis, random set theory, parametric analysis, input parameters selection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [monografia, 2002]
 • TytułOcena warunków geotechnicznych podłoża budowy hydrokompleksu na terenie R. N. „Glimar” w Gorlicach
  Autorzyoprac. zespół: Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK ; AGH [Akademia Górniczo-Hutnicza] Kraków. Katedra Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Środowiska. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze
  DetailsKraków : [AGH WG], 2002. — 18 s. + wykr.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [inne, 2008]
 • TytułOpracowanie zasad dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń : sprawozdanie końcowe, cz. 1
  AutorzyPaweł Dobak, [et al.], Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, [etc.]
  DetailsKraków : [s. n.], 2008. — V, 314 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [inne, 2008]
 • TytułOpracowanie zasad dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń : sprawozdanie końcowe, Cz. 2
  AutorzyPaweł Dobak, [et al.], Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, [etc.]
  DetailsKraków : [s. n.], 2008. — S. 315–631
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułOsiadanie gruntów zwałowanych w poeksploatacyjnym wyrobisku odkrywkowym w wyniku odbudowy zwierciadła wody gruntowej
  AutorzyHenryk WOŹNIAK, Aleksandra BORECKA, Robert KACZMARCZYK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 34 z. 1, s. 69–83. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-01/Geologia_2008_1_04.pdf
 • słowa kluczowe: grunt zwałowany, zwałowisko nadkładowe, osiadanie od obciążenia własnego, osiadanie zapadowe, potencjał osiadania zapadowego

  keywords: dump soil, collapse potential, collapse settlement, overburden dump, self-weight settlement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [monografia, 2009]
 • TytułOsiadanie gruntów zwałowanych w świetle badań modelowych
  AutorzyHenryk WOŹNIAK
  DetailsKraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2009. — 162 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: