Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Woźniak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36560607200

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • [książka, 2013]
 • TytułBadania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej
  Autorzypod red. nauk. Anny SZAFARCZYK i Stanisława RYBICKIEGO ; Anna SZAFARCZYK, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, Grzegorz LENDA, Robert KACZMARCZYK, Marcin LIGAS, Piotr KROKOSZYŃSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Rafał Szymanowski
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 126, [1] s.
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułCharakterystyka wybranych osuwisk z terenu Polski południowej uaktywnionych po okresie intensywnych opadów w 2010 r.
  AutorzyRobert KACZMARCZYK, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Henryk WOŹNIAK
  ŹródłoNowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty. — 2012 R. 7 nr 4, s. 74–77
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCharakterystyka wybranych osuwisk z terenu południowej Polski uaktywnionych po okresie intensywnych opadów w 2010 roku
  AutorzyRobert KACZMARCZYK, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Henryk WOŹNIAK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2011 nr 446 (1): Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland, s. 65–73
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCollapse settlement of dump soils revealed by studies on soil samples of modelled lithology and lump-size distribution
  AutorzyHenryk WOŹNIAK
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2015 vol. 59 no. 2, s. 391–399. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/10261/pdf_1189
5
 • [referat, 2014]
 • TytułCollapse settlement of dump soils revealed by studies on soil samples on modelled lithology and lump-size distribution : [abstract]
  AutorzyHenryk WOŹNIAK
  Źródło5WPGI 2014 : 5. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 15–17.10.2014, Lublin : materiały konferencyjne. — [Lublin : s. n.], [2014]. — S. 28–29, 63
6
 • [referat, 2002]
 • TytułDeformacje objętościowe gruntów zagęszczanych w wyniku wzrostu wilgotności
  AutorzyHenryk WOŹNIAK, Sylwia BAUER
  ŹródłoGeotechnika : X [dziesiąte] jubileuszowe międzynarodowe sympozjum : Gliwice – Ustroń 15–18 października 2002 r. : materiały naukowe, Cz. 1 – polska. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002. — S. 473–481
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułDeformacje objętościowe kompozytów iłowo-popiołowych w wyniku wzrostu wilgotności
  AutorzyHenryk WOŹNIAK
  ŹródłoInżynieria Morska i Geotechnika. — 2003 nr 3–4, s. 171–174
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDetermination of quasi-filtration phase of consolidation based on experimental and theoretical course of the uniaxial deformation and distribution of pore pressure
  AutorzyBartłomiej Szczepan OLEK, Henryk WOŹNIAK
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2016 vol. 42 no. 3, s. 353–363. — tekst: https://goo.gl/Ae1cgn
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułEvaluation of consolidation results by the settlement rate approach
  AutorzyOLEK B. S., BORECKA A., WOŹNIAK H.
  ŹródłoThe Electronic Journal of Geotechnical Engineering [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 21 bund. 07, s. 1583–1595. — tekst: http://www.ejge.com/2016/Ppr2016.0223ma.pdf
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułEvaluation of consolidation results by the settlement rate approach
  AutorzyOLEK B. S., BORECKA A., WOŹNIAK H.
  ŹródłoThe Electronic Journal of Geotechnical Engineering [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 24 bund. 4, s. 973–986. — tekst: http://www.ejge.com/2019/Ppr2019.0077ma.pdf
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułGeomechaniczna ocena masywu skalnego dla potrzeb bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego na przykładzie PMG Swarzów
  AutorzyHenryk WOŹNIAK, Ludwik ZAWISZA
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2011 nr 446 (1): Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland, s. 163–171
12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułInterpretacja procesu konsolidacji metodą etapowej procedury optymalizacyjnej
  AutorzyHenryk WOŹNIAK, Aneta Kysiak, Wiktor Kalbarczyk
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. — 2006 z. 28 t. 1, s. 335–344
14
 • [referat, 2004]
 • TytułInterpretacja procesu konsolidacji w oparciu o pomiary ciśnienia porowego
  AutorzyHenryk WOŹNIAK
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 251–259
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułKontrola jakości produktów głębokiego tłoczenia blach za pomocą symulacji komputerowych
  AutorzyAndrzej ŻMUDZKI, Agnieszka ŚLEDZIŃSKA, Maciej PIETRZYK, Henryk Woźniak, Andrzej Plewiński, Tadeusz Drenger
  ŹródłoObróbka Plastyczna Metali. — 2005 nr 3, s. 49–62
16
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułMetody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznych
  AutorzyBartłomiej OLEK, Henryk WOŹNIAK, Jacek STANISZ
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2014 t. 62 nr 10/2, s. 657–663. — tekst: https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/article/view/27958/19661
17
 • [referat, 2014]
 • TytułMetody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznych : [abstrakt]
  AutorzyBartłomiej OLEK, Henryk WOŹNIAK, Jacek STANISZ
  Źródło5WPGI 2014 : 5. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 15–17.10.2014, Lublin : materiały konferencyjne. — [Lublin : s. n.], [2014]. — S. 17–18, 50
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułModelowanie postępu konsolidacji pod obciążeniem własnym warstwy gruntu namywanego w odkrywkowym wyrobisku poeksploatacyjnym
  AutorzyHenryk WOŹNIAK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2004 t. 30 z. 4, s. 427–438
19
 • [referat, 2014]
 • TytułNumeryczna analiza stateczności skarp i zboczy z wykorzystaniem metody zbiorów losowych
  AutorzyZenon Pilecki, Jacek Stanisz, Krzysztof Krawiec, Henryk WOŹNIAK, Elżbieta Pilecka
  ŹródłoMateriały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — S. 1–14
20
21
 • [monografia, 2002]
 • TytułOcena warunków geotechnicznych podłoża budowy hydrokompleksu na terenie R. N. „Glimar” w Gorlicach
  Autorzyoprac. zespół: Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK ; AGH [Akademia Górniczo-Hutnicza] Kraków. Katedra Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Środowiska. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze
  DetailsKraków : [AGH WG], 2002. — 18 s. + wykr.
22
 • [inne, 2008]
 • TytułOpracowanie zasad dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń : sprawozdanie końcowe, cz. 1
  AutorzyPaweł Dobak, [et al.], Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, [etc.]
  DetailsKraków : [s. n.], 2008. — V, 314 s.
23
 • [inne, 2008]
 • TytułOpracowanie zasad dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń : sprawozdanie końcowe, Cz. 2
  AutorzyPaweł Dobak, [et al.], Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, [etc.]
  DetailsKraków : [s. n.], 2008. — S. 315–631
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułOsiadanie gruntów zwałowanych w poeksploatacyjnym wyrobisku odkrywkowym w wyniku odbudowy zwierciadła wody gruntowej
  AutorzyHenryk WOŹNIAK, Aleksandra BORECKA, Robert KACZMARCZYK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 34 z. 1, s. 69–83. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-01/Geologia_2008_1_04.pdf
25
 • [monografia, 2009]
 • TytułOsiadanie gruntów zwałowanych w świetle badań modelowych
  AutorzyHenryk WOŹNIAK
  DetailsKraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2009. — 162 s.