Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Woźniak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36560607200

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej
2
 • Charakterystyka wybranych osuwisk z terenu Polski południowej uaktywnionych po okresie intensywnych opadów w 2010 r.
3
 • Charakterystyka wybranych osuwisk z terenu południowej Polski uaktywnionych po okresie intensywnych opadów w 2010 roku
4
 • Collapse settlement of dump soils revealed by studies on soil samples of modelled lithology and lump-size distribution
5
 • Collapse settlement of dump soils revealed by studies on soil samples on modelled lithology and lump-size distribution
6
 • Deformacje objętościowe gruntów zagęszczanych w wyniku wzrostu wilgotności
7
 • Deformacje objętościowe kompozytów iłowo-popiołowych w wyniku wzrostu wilgotności
8
 • Determination of quasi-filtration phase of consolidation based on experimental and theoretical course of the uniaxial deformation and distribution of pore pressure
9
 • Evaluation of consolidation results by the settlement rate approach
10
 • Evaluation of consolidation results by the settlement rate approach
11
 • Geomechaniczna ocena masywu skalnego dla potrzeb bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego na przykładzie PMG Swarzów
12
13
 • Interpretacja procesu konsolidacji metodą etapowej procedury optymalizacyjnej
14
 • Interpretacja procesu konsolidacji w oparciu o pomiary ciśnienia porowego
15
 • Kontrola jakości produktów głębokiego tłoczenia blach za pomocą symulacji komputerowych
16
 • Metody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznych
17
 • Metody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznych
18
 • Modelowanie postępu konsolidacji pod obciążeniem własnym warstwy gruntu namywanego w odkrywkowym wyrobisku poeksploatacyjnym
19
 • Numeryczna analiza stateczności skarp i zboczy z wykorzystaniem metody zbiorów losowych
20
 • Numeryczna analiza stateczności skarp i zboczy z wykorzystaniem metody zbiorów losowych
21
 • Ocena warunków geotechnicznych podłoża budowy hydrokompleksu na terenie R. N. „Glimar” w Gorlicach
22
 • Opracowanie zasad dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń
23
 • Opracowanie zasad dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń
24
 • Osiadanie gruntów zwałowanych w poeksploatacyjnym wyrobisku odkrywkowym w wyniku odbudowy zwierciadła wody gruntowej
25
 • Osiadanie gruntów zwałowanych w świetle badań modelowych