Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Woźniak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36560607200

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4048244
201911
2017211
201622
201511
2014743
201311
201222
201122
201011
2009321
2008312
200711
200633
200511
2004211
2003211
20023111
200122
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem403271
201911
2017211
201622
201511
2014761
201311
201222
201122
201011
2009321
200833
200711
200633
200511
200422
2003211
200233
200122
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem40373
201911
201722
2016211
201511
201477
201311
201222
201122
201011
2009321
200833
200711
200633
200511
200422
200322
200233
200122
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem40733
201911
2017211
201622
201511
2014725
201311
201222
201122
201011
2009312
200833
200711
200633
200511
200422
200322
200233
200122
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem401525
201911
201722
2016211
201511
2014734
201311
2012211
201122
201011
200933
2008312
200711
200633
200511
200422
200322
200233
200122
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem402614
201911
2017211
201622
201511
2014743
201311
2012211
201122
201011
200933
2008312
200711
200633
200511
2004211
200322
200233
200122
1999111
 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej[Study of the kinematics of surface mass movements using ground-based radar interferometry] / pod red. nauk. Anny SZAFARCZYK i Stanisława RYBICKIEGO ; Anna SZAFARCZYK, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, Grzegorz LENDA, Robert KACZMARCZYK, Marcin LIGAS, Piotr KROKOSZYŃSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Rafał Szymanowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 126, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0522). — Bibliogr. s. 125–[127]. — ISBN: 978-83-7464-648-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka wybranych osuwisk z terenu Polski południowej uaktywnionych po okresie intensywnych opadów w 2010 r.[Description of selected landslides from southern Poland activated after intensive rainfall in 2010] / Robert KACZMARCZYK, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Henryk WOŹNIAK // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty ; ISSN 1734-6681. — 2012 R. 7 nr 4, s. 74–77. — Bibliogr. s. 77. — Afiliacja Autorów: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka wybranych osuwisk z terenu południowej Polski uaktywnionych po okresie intensywnych opadów w 2010 rokuDescription of selected landslides from southern Poland activated after intensive rainfall in 2010 / Robert KACZMARCZYK, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Henryk WOŹNIAK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2011 nr 446 (1): Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland, s. 65–73. — Bibliogr. s. 72, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Collapse settlement of dump soils revealed by studies on soil samples of modelled lithology and lump-size distribution / Henryk WOŹNIAK // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2015 vol. 59 no. 2, s. 391–399. — Bibliogr. s. 399. — Publikacja dostępna online od: 2014-10-10. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/10261/pdf_1189

 • keywords: dump soil, dumped fill, collapse potential, double porosity, collapse settlement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1196

5
 • Collapse settlement of dump soils revealed by studies on soil samples on modelled lithology and lump-size distribution : [abstract]Osiadanie zapadowe gruntów zwałowych w świetle badań próbek o modelowanym składzie litologicznym i bryłowym / Henryk WOŹNIAK // W: 5WPGI 2014 : 5. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 15–17.10.2014, Lublin : materiały konferencyjne. — [Lublin : s. n.], [2014]. — S. 28–29, 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Deformacje objętościowe gruntów zagęszczanych w wyniku wzrostu wilgotności[Volumetric deformations of compacted soils caused by increasing water content] / Henryk WOŹNIAK, Sylwia BAUER // W: Geotechnika : X [dziesiąte] jubileuszowe międzynarodowe sympozjum : Gliwice – Ustroń 15–18 października 2002 r. : materiały naukowe, Cz. 1 – polska = Geotechnics 2002. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002. — (Zeszyty Specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej). — S. 473–481. — Bibliogr. s. 481, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Deformacje objętościowe kompozytów iłowo-popiołowych w wyniku wzrostu wilgotnościVolumetric deformations of clay-ash composites caused by increasing moisture / Henryk WOŹNIAK // Inżynieria Morska i Geotechnika ; ISSN 0867-4299. — 2003 nr 3–4, s. 171–174. — Bibliogr. s. 173–174, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Determination of quasi-filtration phase of consolidation based on experimental and theoretical course of the uniaxial deformation and distribution of pore pressure / Bartłomiej Szczepan OLEK, Henryk WOŹNIAK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 3, s. 353–363. — Bibliogr. s. 363, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/Ae1cgn

 • keywords: creep, filtration, consolidation, clays, coefficient of consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.3.353

9
 • Evaluation of consolidation results by the settlement rate approach / OLEK B. S., BORECKA A., WOŹNIAK H. // The Electronic Journal of Geotechnical Engineering [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1089-3032. — 2016 vol. 21 bund. 07, s. 1583–1595. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1594–1595, Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: http://www.ejge.com/2016/Ppr2016.0223ma.pdf

 • keywords: velocity, consolidation, coefficient, settlement rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Evaluation of consolidation results by the settlement rate approach / OLEK B. S., BORECKA A., WOŹNIAK H. // The Electronic Journal of Geotechnical Engineering [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1089-3032. — 2019 vol. 24 bund. 4, s. 973–986. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 984–985, Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://www.ejge.com/2019/Ppr2019.0077ma.pdf

 • keywords: velocity, consolidation, coefficient, settlement rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Geomechaniczna ocena masywu skalnego dla potrzeb bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego na przykładzie PMG SwarzówGeomechanical evaluation of rock formation for depleted gas reservoirs – example from the Swarzów Underground Gas Storage / Henryk WOŹNIAK, Ludwik ZAWISZA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2011 nr 446 (1): Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland, s. 163–171. — Bibliogr. s. 171, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Interpretacja procesu konsolidacji metodą etapowej procedury optymalizacyjnejInterpretation of consolidation process with the value optimization method / Henryk WOŹNIAK, Aneta Kysiak, Wiktor Kalbarczyk // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo ; ISSN 1730-6752. — 2006 z. 28 t. 1, s. 335–344. — Bibliogr. s. 344, Streszcz., Summ.. — Artykuł był prezentowany na XIV krajowej konferencji mechaniki gruntów i inżynierii geotechnicznej Polskiego Komitetu Geotechniki : Augustów 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Interpretacja procesu konsolidacji w oparciu o pomiary ciśnienia porowegoInterpretation of the consolidation test in based on pore water pressure measurements / Henryk WOŹNIAK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 251–259. — Bibliogr. s. 259, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kontrola jakości produktów głębokiego tłoczenia blach za pomocą symulacji komputerowychNumerical simulations of deep drawing for control of product quality / Andrzej ŻMUDZKI, Agnieszka ŚLEDZIŃSKA, Maciej PIETRZYK, Henryk Woźniak, Andrzej Plewiński, Tadeusz Drenger // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2005 nr 3, s. 49–62. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Metody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznychStatistical methods used for determining geotechnical parameters / Bartłomiej OLEK, Henryk WOŹNIAK, Jacek STANISZ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2014 t. 62 nr 10/2, s. 657–663. — Bibliogr. s. 663, Abstr.. — 5. Ogólnopolskie sympozjum „Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce” : 15–17.10.2014, Lublin. — tekst: https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/article/view/27958/19661

 • keywords: geotechnical design, characteristic parameter, Bayesian update

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Metody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznych : [abstrakt][Statistical methods used for determining geotechnical parameters] / Bartłomiej OLEK, Henryk WOŹNIAK, Jacek STANISZ // W: 5WPGI 2014 : 5. ogólnopolskie sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce : 15–17.10.2014, Lublin : materiały konferencyjne. — [Lublin : s. n.], [2014]. — S. 17–18, 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modelowanie postępu konsolidacji pod obciążeniem własnym warstwy gruntu namywanego w odkrywkowym wyrobisku poeksploatacyjnymModelling of self-weight consolidation progress in a sedimented soil layer deposited in an inactive open pit / Henryk WOŹNIAK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 4, s. 427–438. — Bibliogr. s. 437, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: konsolidacja warstwy o wzrastającej miąższości w czasie, rozwiązanie Gibsona, konsolidometr Rowe'a, współczynnik konsolidacji

  keywords: Rowe hydraulic consolidation cells, coefficient of consolidation, consolidation in layer increasing in thickness with time, Gibson'a method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Numeryczna analiza stateczności skarp i zboczy z wykorzystaniem metody zbiorów losowychNumerical stability analysis of slope with use of Random Set Theory / Zenon Pilecki, Jacek Stanisz, Krzysztof Krawiec, Henryk WOŹNIAK, Elżbieta Pilecka // W: Materiały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12–13, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, niepewność, analiza stateczności skarp i zboczy, metoda zbiorów losowych, analiza parametryczna, dobór parametrów wejściowych

  keywords: numerical modeling, uncertainty, slope stability analysis, random set theory, parametric analysis, input parameters selection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Numeryczna analiza stateczności skarp i zboczy z wykorzystaniem metody zbiorów losowychNumerical stability analysis of slope with use of Random Set Theory / Zenon Pilecki, Jacek Stanisz, Krzysztof Krawiec, Henryk WOŹNIAK, Elżbieta Pilecka // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2014 nr 86, s. 5–17. — Bibliogr. s. 16–17, Streszcz., Abstr.. — J. Stanisz - afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków. — tekst: https://min-pan.krakow.pl//wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/pilecki-i-inni.pdf

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, niepewność, analiza stateczności skarp i zboczy, metoda zbiorów losowych, analiza parametryczna, dobór parametrów wejściowych

  keywords: numerical modeling, uncertainty, slope stability analysis, random set theory, parametric analysis, input parameters selection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena warunków geotechnicznych podłoża budowy hydrokompleksu na terenie R. N. „Glimar” w Gorlicach[Geotechnical condition of Hydrocomplex basement of the area of oil distillery “Glimar” in Gorlice] / oprac. zespół: Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK ; AGH [Akademia Górniczo-Hutnicza] Kraków. Katedra Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Środowiska. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze. — Kraków : [AGH WG], 2002. — 18 s. + wykr.. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Opracowanie zasad dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń : sprawozdanie końcowe, cz. 1[Composition of principles determining geotechnical engineering conditions for purposes disposal of mines] / Paweł Dobak, [et al.], Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, [etc.]. — Kraków : [s. n.], 2008. — V, 314 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Opracowanie zasad dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla celów likwidacji kopalń : sprawozdanie końcowe, Cz. 2[Composition of principles determining geotechnical engineering conditions for purposes disposal of mines] / Paweł Dobak, [et al.], Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, [etc.]. — Kraków : [s. n.], 2008. — S. 315–631. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Osiadanie gruntów zwałowanych w poeksploatacyjnym wyrobisku odkrywkowym w wyniku odbudowy zwierciadła wody gruntowejSettlement of dump soil deposited in an inactive open pit / Henryk WOŹNIAK, Aleksandra BORECKA, Robert KACZMARCZYK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 1, s. 69–83. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-01/Geologia_2008_1_04.pdf

 • słowa kluczowe: grunt zwałowany, zwałowisko nadkładowe, osiadanie od obciążenia własnego, osiadanie zapadowe, potencjał osiadania zapadowego

  keywords: dump soil, collapse potential, collapse settlement, overburden dump, self-weight settlement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Osiadanie gruntów zwałowanych w świetle badań modelowychThe settlement of dump soil – data from modelling / Henryk WOŹNIAK. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2009. — 162 s.. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 149). — Bibliogr. s. [148–156], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-60195-02-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: