Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Danek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8101-7469

ResearcherID: brak

Scopus: 57108795500

PBN: 900377

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Analiza pola falowego w prostych ośrodkach anizotropowych pod kątem interpretacji pomiarów 3C
2
  • Efektywność programów do modelowań sejsmicznych bazujących na falowej i promieniowej teorii propagacji fal
3
  • Kryteria identyfikacji sejsmicznych anomalii złożowych w oparciu o teoretyczne pole fal podłużnych (PP) i fal przemiennych (PS)
4
  • Modelowania numeryczne sejsmicznego pola falowego z wykorzystaniem klastrów PC
5
  • Modelowania sejsmicznego pola falowego w środowisku rozproszonym z wykorzystaniem Parallel Virtual Machine
6
  • Numeryczne modelowanie sejsmicznego pola falowego z wykorzystaniem obliczeń równoległych
7
  • Parallel and distributed seismic wave-field modelling