Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Danek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8101-7469

ResearcherID: brak

Scopus: 57108795500

PBN: 900377

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Air pollution recorded in Scots pine and disease rises in local population due to harmful emission in Upper Silesia (southern Poland)
2
 • Analiza pola falowego w prostych ośrodkach anizotropowych pod kątem interpretacji pomiarów 3C
3
 • Analysis of selected component technologies efficiency for parallel and distributed seismic wave field modeling
4
 • Application of artificial intelligence methods to distortions reduction in magnetotelluric measurement data
5
 • Application of Kalman filter to noise reduction of magnetotelluric recordings
6
 • Application of non-standard methods of georadar data processing
7
 • Application of Pareto joint inversion in MT and gravity data interpretation – example from North Poland
8
 • Dendroclimatological study of larch ({\em {Larix decidua}} Mill.) in southern Poland
9
 • Efektywność programów do modelowań sejsmicznych bazujących na falowej i promieniowej teorii propagacji fal
10
 • Efficiency of Linux clusters in multi-component elastic wave field modeling in anisotropic media
11
 • Efficiency of Pareto joint inversion of 2D geophysical data using global optimization methods
12
 • Elastic wave-field modeling in seismic exploration
13
 • Examples of using singular spectrum analysis in magnetotelluric data processing
14
 • Full waveform modeling of earthquakes induced by mining activities at Rudna Copper Mine
15
 • GPU accelerated wave form inversion through Monte Carlo sampling
16
 • Including effects of near-surface zone anisotropy for seismic statics calculations - Carpathian Inner-Mountain Basin case study
17
 • Inversion of magnetotelluric sounding data based on Very Fast Simulated Annealing
18
 • Inversion of velocity parameters in multilayered elliptic anisotropy medium – synthetic data example
19
 • Kierunki rozwoju modelowań numerycznych sejsmicznego pola falowego
20
 • Kryteria identyfikacji sejsmicznych anomalii złożowych w oparciu o teoretyczne pole fal podłużnych (PP) i fal przemiennych (PS)
21
 • Modelowania numeryczne sejsmicznego pola falowego z wykorzystaniem klastrów PC
22
 • Modelowania sejsmicznego pola falowego w ośrodkach anizotropowych z wykorzystaniem obliczeń równoległych
23
 • Modelowania sejsmicznego pola falowego w środowisku rozproszonym z wykorzystaniem Parallel Virtual Machine
24
 • Monte Carlo inversion of seismic waveforms generated by mining induced seismicity
25
 • Nonlinear anisotropic diffusion techniques for seismic signal enhancing – Carpathian Foredeep study