Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Danek, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8101-7469

ResearcherID: brak

Scopus: 57108795500

PBN: 900377

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Air pollution recorded in Scots pine and disease rises in local population due to harmful emission in Upper Silesia (southern Poland)
2
 • Analiza pola falowego w prostych ośrodkach anizotropowych pod kątem interpretacji pomiarów 3C
3
 • Analysis of selected component technologies efficiency for parallel and distributed seismic wave field modeling
4
 • Application of artificial intelligence methods to distortions reduction in magnetotelluric measurement data
5
 • Application of Kalman filter to noise reduction of magnetotelluric recordings
6
 • Application of nonlinear methods to inversion of 1D magnetotelluric sounding data based on very fast simulated annealing
7
 • Application of Pareto joint inversion in MT and gravity data interpretation – example from North Poland
8
 • Czasowe relacje pomiędzy redukcjami przyrostów rocznych sosny zwyczajnej (\emph {Pinus Sylvestris L.}) oraz śmiertelnością niemowląt pod wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych – przykład z województwa śląskiego
9
 • Dendroclimatological study of larch ({\em {Larix decidua}} Mill.) in southern Poland
10
 • Efektywność programów do modelowań sejsmicznych bazujących na falowej i promieniowej teorii propagacji fal
11
 • Efficiency of Linux clusters in multi-component elastic wave field modeling in anisotropic media
12
 • Efficiency of Pareto joint inversion of 2D geophysical data using global optimization methods
13
 • Elastic wave-field modeling in seismic exploration
14
 • Examples of using singular spectrum analysis in magnetotelluric data processing
15
 • Full waveform modeling of earthquakes induced by mining activities at Rudna Copper Mine
16
 • GPU accelerated wave form inversion through Monte Carlo sampling
17
 • Including effects of near-surface zone anisotropy for seismic statics calculations - Carpathian Inner-Mountain Basin case study
18
 • Inversion of magnetotelluric sounding data based on Very Fast Simulated Annealing
19
 • Inversion of velocity parameters in multilayered elliptic anisotropy medium – synthetic data example
20
 • Kierunki rozwoju modelowań numerycznych sejsmicznego pola falowego
21
 • Kryteria identyfikacji sejsmicznych anomalii złożowych w oparciu o teoretyczne pole fal podłużnych (PP) i fal przemiennych (PS)
22
 • Modelowania numeryczne sejsmicznego pola falowego z wykorzystaniem klastrów PC
23
 • Modelowania sejsmicznego pola falowego w ośrodkach anizotropowych z wykorzystaniem obliczeń równoległych
24
 • Modelowania sejsmicznego pola falowego w środowisku rozproszonym z wykorzystaniem Parallel Virtual Machine
25
 • Modelowanie numeryczne drgań powierzchni terenu wywołanych wstrząsem sejsmicznym dla wybranych warunków geologicznych LGOM