Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Sikora, mgr

starszy wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • [referat, 2001]
 • TytułBadania nad oddziaływaniem emisji komunikacyjnych na otaczające środowisko na przykładzie lotniska w Balicach koło Krakowa
  AutorzyJan TARKOWSKI, Marek SIKORA, Wiesława Mucha, Tomasz BAJDA, Grzegorz RZEPA
  Źródło„Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — S. 405–408
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułPetrochemia soli bitumicznych piętra PZ2 z kopalni soli w Kłodawie
  AutorzyLucyna NATKANIEC-NOWAK, Wiesław HEFLIK, Maciej PAWLIKOWSKI, Marek SIKORA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 383–410
3
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułSolubility of mimetite $Pb_{5}(AsO_{4})_{3}Cl$ at 20°C and pH from 2.0 to 12.0
  AutorzyTomasz BAJDA, Ewelina Szmit, Maciej MANECKI, Marek SIKORA
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2005 z. 25, s. 27–30
4
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułSorption of heavy metals on natural zeolite and smectite-zeolite shale from the Polish Flysch Carpathians
  AutorzyT. BAJDA, W. Franus, A. MANECKI, M. MANECKI, W. MOZGAWA, M. SIKORA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2004 vol. 13 suppl. 3, s. 7–10
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułSpeciation and concentration of trace elements in the ferruginous sediments of Poland
  AutorzyG. RZEPA, T. BAJDA, M. SIKORA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2006 vol. 15 no. 2a, s. 474–478
6
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułSpectroscopic study of metals sorption on Carpathian zeolites
  AutorzyWłodzimierz MOZGAWA, Tomasz BAJDA, Marek SIKORA
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2005 z. 25, s. 337–340
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułStrefowość wzrostu kryształów galeny z kopalni Bolesław koło Olkusza (region śląsko-krakowski)
  AutorzyLucyna NATKANIEC-NOWAK, Maciej PAWLIKOWSKI, Marek SIKORA, Jan TARKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2007 t. 55 nr 6, s. 498–502. — tekst: https://goo.gl/NK2g6q
8
 • [referat, 2004]
 • TytułVibrational spectra of pyromorphite-mimetite solid solutions
  AutorzyBAJDA T., MOZGAWA W., MANECKI M., Szmit E., SIKORA M.
  ŹródłoXXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — S. 275
9
 • [referat, 2006]
 • TytułZmienność koncentracji i form związania pierwiastków śladowych w utworach żelazistych Polski
  AutorzyGrzegorz RZEPA, Tomasz BAJDA, Marek SIKORA
  ŹródłoPierwiastki śladowe – kryteria jakości środowiska przyrodniczego : IX sympozjum z cyklu Pierwiastki śladowe w środowisku : Sarnówek, 11–12 maja 2006 : książka streszczeń. — [Polska : s. n.], [2006]. — S. 200–201