Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Sikora, mgr

starszy wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem936
200711
2006211
200522
2004211
2001211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem945
200711
2006211
200522
200422
200122
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem99
200711
200622
200522
200422
200122
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem927
200711
2006211
200522
2004211
200122
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem918
200711
200622
200522
200422
200122
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem918
200711
200622
200522
200422
20012111
 • Badania nad oddziaływaniem emisji komunikacyjnych na otaczające środowisko na przykładzie lotniska w Balicach koło KrakowaInvestigation of transport emission on the surrounding environment – an example of the Kraków Balice airport / Jan TARKOWSKI, Marek SIKORA, Wiesława Mucha, Tomasz BAJDA, Grzegorz RZEPA // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 405–408. — Bibliogr. s. 408, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Petrochemia soli bitumicznych piętra PZ2 z kopalni soli w KłodawiePetrochemical studies of bitumic salts from PZ2 horizon (Kłodawa Salt Mine) / Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Wiesław HEFLIK, Maciej PAWLIKOWSKI, Marek SIKORA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 383–410. — Bibliogr. s. 407–410, Abstr.

 • słowa kluczowe: cechsztyn, sól bitumiczna, piętro PZ2, Kujawy, Kłodawa

  keywords: Zechstein, Kłodawa, bitumic salt, PZ2 horizon, Kujawy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Solubility of mimetite $Pb_{5}(AsO_{4})_{3}Cl$ at 20°C and pH from 2.0 to 12.0 / Tomasz BAJDA, Ewelina Szmit, Maciej MANECKI, Marek SIKORA // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2005 z. 25, s. 27–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.. — VI Meeting of the Mineralogical Society of Poland : Krościenko, 29 September – 2 October 2005 : extended abstracts / PTM. — Kraków : PTM, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sorption of heavy metals on natural zeolite and smectite-zeolite shale from the Polish Flysch Carpathians / T. BAJDA, W. Franus, A. MANECKI, M. MANECKI, W. MOZGAWA, M. SIKORA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2004 vol. 13 suppl. 3, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Conference on “Environment protection and engineering – sustainable development”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Speciation and concentration of trace elements in the ferruginous sediments of Poland / G. RZEPA, T. BAJDA, M. SIKORA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 2a, s. 474–478. — Bibliogr. s. 477–478, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Spectroscopic study of metals sorption on Carpathian zeolites / Włodzimierz MOZGAWA, Tomasz BAJDA, Marek SIKORA // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2005 z. 25, s. 337–340. — Bibliogr. s. 340, Abstr.. — VI Meeting of the Mineralogical Society of Poland : Krościenko, 29 September – 2 October 2005 : extended abstracts / PTM. — Kraków : PTM, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Strefowość wzrostu kryształów galeny z kopalni Bolesław koło Olkusza (region śląsko-krakowski)Growth zones of galena crystals from the Bolesław mine near Olkusz (Silesian-Cracow region, southern Poland) / Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Maciej PAWLIKOWSKI, Marek SIKORA, Jan TARKOWSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2007 t. 55 nr 6, s. 498–502. — Bibliogr. s. 502, Summ.. — tekst: https://goo.gl/NK2g6q

 • keywords: southern Poland, Olkusz, Silesian-Cracow region, the Boleslaw mine, galena

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Vibrational spectra of pyromorphite-mimetite solid solutions / BAJDA T., MOZGAWA W., MANECKI M., Szmit E., SIKORA M. // W: XXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: EUCMOS XXVII – Kraków 2004. — ISBN10: 8389541211. — S. 275

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zmienność koncentracji i form związania pierwiastków śladowych w utworach żelazistych PolskiVariability of concentration and bounding form of trace elements in the ferrugineous sediments of Poland / Grzegorz RZEPA, Tomasz BAJDA, Marek SIKORA // W: Pierwiastki śladowe – kryteria jakości środowiska przyrodniczego : IX sympozjum z cyklu Pierwiastki śladowe w środowisku : Sarnówek, 11–12 maja 2006 : książka streszczeń = Trace elements – criteria of environmental quality : Series: Trace in the environment. IX Symposium : book of abstracts. — [Polska : s. n.], [2006]. — S. 200–201. — Bibliogr. s. 201

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: