Wykaz publikacji wybranego autora

Renata Stadnik, dr inż.

poprzednio: Kocoń

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6655-280X

ResearcherID: T-6597-2018

Scopus: brak

PBN: 900494

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Badanie skał oraz mechanizmu powstawania laminacji ilastych w warstwach piaskowcowych
2
 • Biostratigraphy of the organic rich deposits within the Hieroglyphic beds of the Silesian Nappe (Outer Carpathians)
3
 • Facies architecture of the Cambrian deposits of the Baltica shelf in the Lublin Basin, SE Poland
4
 • Geodiversity of the Gościbia Stream valley as a geotouristic attraction of the Flysch Carpathians
5
 • Geoochrona w rezerwatach przyrody (przykłady z rejonu Myślenic)
6
 • Kamieniołom Kamesznica – warstwy krośnieńskie
7
 • Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej
8
 • Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej
9
 • Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce
10
 • Las Gościbia krainą kaskad i wodospadów
11
 • Obiekty geologiczne godne ochrony w południowej części Beskidu Śląskiego
12
 • Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
13
 • Predyspozycje skałek piaskowych Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego (Karpaty Zewnętrzne) do obserwacji środowisk głębokomorskich Tetydy
14
 • Projekt polsko-słowackiego geoparku PIENINY i trudności w jego realizacji
15
 • Rozwój sedymentacji warstw cergowskich jednostki grybowskiej (kamieniołom w Klęczanach, zachodnie Karpaty fliszowe)
16
 • Sedimentary indicators of a deep sea environment, in the sandstones of rocky forms, from the Ciężkowice-Rożnów Landscape Park (Outer Carpathians, Poland)
17
 • Środowisko sedymentacji warstw cergowskich z kamieniołomu Klęczany (jednostka grybowska, zachodnie Karpaty fliszowe)
18
 • Środowisko sedymentacji warstw krośnieńskich serii dukielskiej w paśmie Koniaków–Kamesznica (Beskid Śląski, Karpaty Zachodnie)
19
 • The geotouristic objects of the Mszana Dolna tectonic window (Western Flysch Carpathians, Poland)
20
 • Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu
21
 • Walory geologiczne rezerwatu przyrody „Las Gościbia” (Beskid Makowski, Karpaty fliszowe)
22
 • Warstwy hieroglifowe serii śląskiej na SE od Dobczyc, zachodnie Karpaty zewnętrzne
23
 • Wykształcenie facjalne warstw krośnieńskich w oknie tektonicznym Mszany Dolnej (polskie Karpaty Zachodnie)